Nordea Fonder Stratega 10

Fondmarknaden.se kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 138,65 SEK 5,53 %
 

Fondinformation uppdaterad 2014-05-28

Utveckling och avkastning

i år 5,53 %
1 vecka 0,51 %
1 månad 0,38 %
3 mån 1,00 %
6 mån 3,86 %
1 år 6,12 %
3 år 15,75 %
5 år 21,39 %

Jämför mot

och/eller

 

Innehav och fördelning

 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Stratega 10 är en fond-i-fond som placerar i ett urval av Nordeas fonder. Fonden placerar huvudsakligen i räntefonder. Cirka 10 procent är placerat i aktiefonder, men beroende på förvaltarteamets marknadssyn kan aktieandelen avvika från riktvärdet inom intervallet 0 till 15 procent. Fonden kan även placera i hedgefonder. I normalfallet placerar Stratega 10 i tio till femton fonder. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige.

Fondens startår: Fondens Bolag: Nordea Fonder FondStorlek: 24872,00 milj SEK
 

Utveckling 2014

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder