Logga in   |  Bli kund
Nordea Fonder Stratega 10
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 150,09 SEK 2,26 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,26%
  i år
 • -0,12%
  1 vecka
 • 0,44%
  1 mån
 • 1,56%
  3 mån
 • 0,28 %
  6 mån
 • 2,11%
  1 år
 • 7,01%
  3 år
 • 16,45%
  5 år
 • 40,27 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden passar dig som vill ha en enkel lösning för ditt fondsparande. Du får en fondportfölj som placerar huvudsakligen i räntefonder där du slipper göra valet av fonder själv. Målet med förvaltningen är att ge andelsägarna en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden är en blandfond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar. Fonden har även möjlighet att placera i aktiefonder, aktier, aktierelaterade instrument, blandfonder, hedgefonder och i s k Exchange Traded Funds (ETF). Cirka 10 procent ska vara placerat i aktiefonder eller i aktier och aktierelaterade instrument, men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 0-20 procent. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige. Fondens aktieandel förvaltas baserat på fundamental värdering i kombination med kvantitativa modeller. Utgångspunkten för den fundamentala värderingen är att systematiskt hitta värderingsskillnader mellan olika tillgångsslag. De kvantitativa modellerna används för att leta efter mönster/situationer som ofta upprepar sig och som om man identifierar dessa tidigt kan dra fördel av.

Fondens startår: Fondens Bolag: Nordea Fonder FondStorlek: 24872,00 milj SEK
 

Utveckling 2017

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder