Logga in   |  Bli kund
Nordea Fonder Stratega 10
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 152,13 SEK 1,90 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,90%
  i år
 • 0,72%
  1 vecka
 • 1,31%
  1 mån
 • 1,65%
  3 mån
 • 1,52 %
  6 mån
 • 2,33%
  1 år
 • 5,61%
  3 år
 • 15,95%
  5 år
 • 41,27 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målet är att ge andelsägarna en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden är en blandfond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar. Fonden har även möjlighet att placera i aktiefonder, aktier, aktierelaterade instrument, blandfonder, hedgefonder och i s k Exchange Traded Funds (ETF). Cirka 10 procent av fondförmögenheten ska vara placerat i aktiefonder eller i aktier och aktierelaterade instrument, men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 0-20 procent. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige. Fondens aktieandel förvaltas baserat på fundamental värdering i kombination med kvantitativa modeller. Utgångspunkten för den fundamentala värderingen är att systematiskt hitta värderingsskillnader mellan olika tillgångsslag. De kvantitativa modellerna används för att leta efter mönster/situationer som ofta upprepar sig och som om man identifierar dessa tidigt kan dra fördel av. Fonden får även placera i derivatinstrument, som till exempel valutaoch aktieindexterminer. Syftet med detta är att nå en högre avkastning och att hantera fondens risk. Fonden jämförs mot ett index bestående av MSCI World Net Return 8 %, SIX Portfolio Return Index 2 %, OMRX T-Bond 45 % och OMRX T-Bill 45 %. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att den kan avvika från detta jämförelseindex.

Fondens startår: 2003-10-01 Fondens Bolag: Nordea Fonder FondStorlek: 25791,05 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder