Logga in   |  Bli kund
CB Fonder Lux Save Earth Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Etikfonder 16,61 EUR 14,28 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 14,28%
  i år
 • -0,09%
  1 vecka
 • 4,55%
  1 mån
 • 4,42%
  3 mån
 • 5,50 %
  6 mån
 • 12,64%
  1 år
 • 45,05%
  3 år
 • 89,51%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder  

  Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder

  Hållbarhet är förmodligen ett av de större modeorden inom fondbranschen under de senaste åren. Men för Alexander Jansson, och hans förvaltarkollegor som förvaltar CB Save Earth Fund - en fond som bland annat investerar i bolag som bedöms gynnas av omställningen inom energisektorn, är hållbarhet en självklarhet idag, lika självklart som att bolag vill vara konkurrenskraftiga.

  "Om man ska investera hållbart eller inte är för oss egentligen inte en fråga. Jag kan tycka denna typ av frågeställningar känns urvattnade. Frågan är inte om man ska investera hållbart, utan om man ska investera i konkurrenskraftiga och framgångsrika bolag", säger Jansson och fortsätter:

  "Allt fler har idag elbil och solpaneler på taket. Vilket i sin tur ökat intresset för miljöinvesteringar markant. Den stora risken ligger inte i att investera i miljösektorn, det är istället i andra sektorer, framförallt de som missgynnas av den pågående omställningen till förnybar energi, som riskerna finns. Exempelvis var datortillverkarna inte nödvändigtvis de största vinnarna på PC-revolutionen, men tillverkarna av skrivmaskiner var definitivt de största förlorarna", menar Jansson.

  Så som Jansson ser på utvecklingen jämför han med hur bland annat textil- och varvsindustrin i Sverige drabbades av ökad konkurrens och teknikskiften som i förlängningen ledde till dess undergång. Idag ser han liknande utveckling bland kol och oljebolag som han benämner "vår tids dinosaurier som väntar på att dö ut".

  "De 16 största kraftbolagen i Europa gjorde sammanlagt ett negativt resultat 2015, vilket antagligen var första gången någonsin. Kol- och oljebolag går samma öde till mötes. Kol- och oljebolag är "disrupted" av att energibranschen går från råvarubaserad till teknikbaserad och från centraliserad till decentraliserad", säger Jansson.

  Förvaltaren menar att politiska faktorer såsom Trumps tillträde spelar mindre roll för utvecklingen av förnybara energikällor idag, det finns andra strömningar som är betydligt viktigare för utvecklingen, framförallt sker det mycket i Kina, menar Jansson.

  "Det eventuella vacuum som uppstår kring Trump – och det är begränsat – kommer med råge att fyllas av Kina. Kommunistpartiet har en målsättning, att behålla makten. Den makten kommer man att tappa om man inte gör något åt miljön. Kina har haft en plan - att bli rika och inflytelserika till vilket pris som helst och att sedan städa upp. En stor fördel med kommunismen när man nu städar är att de kan ta beslut ”över en natt”, och de får saker gjorda när de bestämmer sig", säger Jansson.

  I fonden CB Save Earth Fund försöker Jansson och hans förvaltningsteam profitera på de strukturella trender som driver marknaden för bland annat miljöteknik och förnybar energi, och de senaste åren har vinnarna på det här paradigmskiftet blivit tydligare.

  "En viktig aspekt när man investerar i denna sektor är att inte förblindas av tillväxten – ”allt som glimmar är inte guld”. Hög tillväxt i en sektor har inget samband med hög avkastning på aktierna i den sektorn. En avgörande faktor för det obefintliga sambandet är utspädning; bolag i snabbväxande sektorer har större behov av kapital och således nyemissioner."

  Inom förnybar energi ser förvaltarna för närvarande bäst möjligheter inom vindkraft, där bolagen har andra förutsättningar än de inom solenergi.

  "Solsektorn är ”commoditized”, eller i alla fall att tillverka solpaneler är jämförbart med att tillverka hårddiskar, minneskort, skärmar etc; det enda du kan konkurrera med är pris. Tillverkarna av solpaneler har, till skillnad från tillverkarna av vindkraftverk, inte någon egentlig möjlighet att sälja service, en solpanel sköter i princip sig själv i 20-30 år".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund ökade 8,6 procent i tredje kvartalet - Geberit, Vestas och Xylem draglok  

  CB Save Earth Fund ökade 8,6 procent i tredje kvartalet - Geberit, Vestas och Xylem draglok

  CB Save Earth Fund, en fond som med ett etiskt och hållbart ramverk investerar i bolag inom vattenhantering, förnybar energi och miljöteknik, ökade 8,6 procent i SEK under det tredje kvartalet 2016. Fonden utvecklades därmed bättre än jämförelseindexet, MSCI World Net, som steg med motsvarande 6,3 procent under perioden. Sedan årets början har fonden stigit med 7,8 procent. Det framgår av fondens kvartalsrapport.

  Bland fondens positiva bidragsgivare märktes schweiziska Geberit, danska Vestas och amerikanska Xylem. I fallet Vestas, som är världens näst största leverantör av vindturbiner, påverkades aktien positivt av en stark rapport för det andra kvartalet där den amerikanska marknaden pekades ut som särskilt aktiv, skriver CB Fonder.

  Bland negativa inslag märktes bolag inom vatteninfrastruktur och solpaneler. American Water Works, som transporterar vatten till 15 miljoner amerikanska kunder, drabbades av att det på aktiemarknaden skedde en rotation från defensiva bolag till mer cykliska bolag. Solpanelsbolagen First Solar och SunPower fortsatte pressas på grund av överkapacitet i solsektorn och kraftigt fallande priser på solpaneler.

  Vid september månads slut var fondens 10 största enskilda innehav inom vatten och förnybar energi. Schweiziska Geberit, österrikiska Andritz och danska Vestas Wind utgjorde de största positionerna. Portföljen hölls koncentrerad där de 20 största aktieexponeringarna svarade för 50 procent av portföljen. Cirka hälften av fondens förvaltade kapital var placerat i bolag inom vattenhantering.

  CB Fonder skriver i en analys att miljösektorerna förnybar energi och miljöteknik uppvisar en utveckling alltmer i linje med världsindex, ett tecken på att de blivit mer mogna, menar man. Vattensektorn utgör dock fortsatt basen i portföljen.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fonder   #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund steg 0,7 procent under andra kvartalet - bolag inom vattenhantering vinnare  

  CB Save Earth Fund steg 0,7 procent under andra kvartalet - bolag inom vattenhantering vinnare

  CB Save Earth Fund, en fond som med ett etiskt och hållbart ramverk investerar i bolag inom vattenhantering, förnybar energi och miljöteknik, ökade 0,7 procent i euro under det andra kvartalet 2016. Fonden utvecklades sämre än jämförelseindexet, MSCI World Net, som steg med 3,6 procent under samma period, men har utvecklats i linje med index de senaste 12 månaderna. Det framgår av fondens kvartalsrapport.

  Under kvartalet utvecklades bolag inom vattenhantering starkast. Det amerikanska infrastrukturbolaget American Water Works var fondens bästa bidragsgivare efter en uppgång för aktien på 26,3 procent i euro under perioden. Schweiziska Geberit, fondens största innehav, utvecklades också väl och steg 5,7 procent.

  Bland negativa inslag märktes framförallt bolag inom solenergi. Amerikanska First Solar och Sunpower, med en portföljvikt motsvarande 1,5 procent respektive 0,9 procent, pressades hårt under perioden på grund av en överkapacitet i sektorn och kraftigt fallande priser på solpaneler. First Solar noterades 27 procent lägre medan Sunpower tappade 29 procent i euro under kvartalet.

  Vid juni månads slut var fondens största enskilda innehav inom vatten och förnybar energi. Schweiziska Geberit, amerikanska Danaher och österrikiska Andritz utgjorde de största positionerna. Portföljen hölls koncentrerad där de 20 största exponeringarna svarade för 48 procent av portföljen. Cirka hälften av fondens förvaltade kapital var placerat i bolag inom vattenhantering.

  Framåt menar CB Fonder att utvecklingen för miljösektorn kommer drivas av ett allt intensivare teknikskifte. Detta skifte menar man kommer pressa ned energipriset och bidra till att gamla energikällor ersätts med nya, teknikbaserade, samt öka lönsamheten för förnybar energi - en alltmer mogen sektor.

  Teknikskiftets påverkan exemplifieras med att priset på solpaneler har fallit med 99 procent sedan 1976 och fortsätter falla med cirka 20 procent varje gång produktionen dubblas, vilket innebär ett paradigmskifte i energimarknaden; ju större efterfrågan på energi desto lägre priser.

  Bland generella risker räknar CB Fonder en hårdlandning i Brasilien, Kina och Ryssland, en stark dollar samt geopolitiska risker till de faktorer som potentiellt skulle kunna störa en underliggande positiv utveckling. Dock bedöms sannolikheten för dessa risker som relativt låg.

  På det positiva kontot placerar förvaltarna det faktum att S&P 500 har nått All-Time High och att man i 18 fall av 19 har tjänat pengar om man investerade efter ny topp och behöll investeringen i 180 handelsdagar (baserat på data sedan 1950).


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fondens startår: 2008-06-09 Fondens Bolag: CB Fonder Lux FondStorlek: 29,77 milj EUR
 

Utveckling 2017

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Etikfonder