Logga in   |  Bli kund
CB Fonder Lux Save Earth Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Etikfonder 17,05 EUR 8,04 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,04%
  i år
 • 0,30%
  1 vecka
 • -0,22%
  1 mån
 • 3,53%
  3 mån
 • 4,53 %
  6 mån
 • 15,10%
  1 år
 • 28,17%
  3 år
 • 86,81%
  5 år
 • 95,16 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • CB Save Earth Fund RC steg med 3,4 procent under april  

  CB Save Earth Fund RC steg med 3,4 procent under april

  CB Save Earth Fund RC steg med 3,4 procent under april, vilket innebär att fonden avkastat 5,2 procent sedan årets början. Relativt fondens jämförelseindex avkastade fonden svagare då indexet steg med 5,8 procent under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden hade fortsatt fokus på vattensektorn där 8 av 10 innehav bland de största positionerna var verksamma inom vatten. På bolagsnivå var de största innehaven i Xylem, Danaher och Ansys.

  Geografiskt dominerades fondens exponering av USA med 43 procent av portföljvikten följt av Frankrike (11) och Storbritannien (7).

  Fondens förvaltade kapital uppgick vid periodens slut till 428 miljoner kronor och antal innehav till 38.

  Inga större positionsförändringar rapporteras.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund steg 1,5 procent under det första kvartalet, Tomra, Xylem och Autodesk bland vinnarna  

  CB Save Earth Fund steg 1,5 procent under det första kvartalet, Tomra, Xylem och Autodesk bland vinnarna

  CB Save Earth Fund, som är en global miljöfond med fokus förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering, steg med 1,5 procent under det första kvartalet 2018, vilket var bättre än fondens jämförelseindex, MSCI World Net, som under samma period ökade med 0,8 procent. Det framgår av en kvartalsuppdatering från fondbolaget CB Fonder.

  Under perioden har fonden gynnats av sina positioner i norska Tomra Systems, som tillverkar returautomater för pantflaskor, amerikanska Xylem som tillverkar pumpar filter och analysinstrument till vattensektorn samt Autodesk som utvecklar mjukvara för datasimulering av produkter med syfte att reducera resurs- och energiåtgång för prototyper och slutprodukter.

  Tomras aktiekurs gynnades under perioden av att bolaget presenterade bättre siffror än förväntat för det fjärde kvartalet samtidigt som kursen steg i spåren av en nyhet om att Storbritannien planerar införa ett retursystem likt det som finns 38 länder i övriga världen, däribland Norden. Aktien steg med 27 procent under kvartalet mätt i euro och hade ett resultatbidrag om cirka 0,6 procent i fonden.

  Vattenhanteringsföretaget Xylem, som har stor exponering mot kommunala vattenbolag, steg med 10 procent i euro under perioden och var för tredje kvartalet i rad ett av fondens mest positiva bidrag (0,5 procent).

  Autodesk steg på en stark rapport för det fjärde kvartalet där bolagets ledning målade upp en ljus bild av framtiden, enligt CB Fonder. Uppgången för kvartalet summerade till 17 procent i euro och resultatbidraget till fonden var 0,2 procent.

  I den negativa vågskålen nämns innehaven i den tyska LED-tillverkaren Osram, det amerikanska miljöteknikbolaget Trimble och svensk-schweiziska ABB.

  Vid utgången av månaden var fondens största exponering mot miljöteknik motsvarande en vikt om 45 procent följt av vattenhantering (43 procent) och förnybar energi (5 procent), resterande del utgjordes av kassa. Fonden är överviktad Europa relativt USA.

  På bolagsnivå var fondens största investeringar i de amerikanska vattenbolagen Xylem, Danaher och Roper.

  Vid kvartalets utgång uppgick fondens förvaltade kapital till 412 miljoner kronor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund RC sjönk med 0,96 procent under december - störst exponering mot vatten  

  CB Save Earth Fund RC sjönk med 0,96 procent under december - störst exponering mot vatten

  CB Save Earth Fund IC, som investerar i aktier inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering, sjönk med 0,96 procent under december, vilket var sämre än index som under samma period ökade med 0,64 procent. IC minskade med 0,91 procent.

  Under 2017 var CB Save Earth Fund IC upp med 13,86 procent, vilket var bättre än index som under samma period ökat med 7,51 procent. Förvaltartrion Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson nämner inget om eventuella portföljförändringar.

  Fondens största innehav var Xylem (vatten), Danaher (vatten) och Veolia Environment med en andel om 4,9, 4,5 respektive 3,9 procent.

  Ansys (miljöteknik) och Aalberts Industries (vatten) var i samband med föregående rapport näst och tredje största innehaven. Innehaven ligger nu på fjärde respektive femte plats. Fonden har en tyngd mot USA som svarar för 42 procent av portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds   #renewable   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fondens startår: 2008-06-09 Fondens Bolag: CB Fonder Lux FondStorlek: 50,77 milj EUR