Logga in   |  Bli kund
CB Fonder Lux Save Earth Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Etikfonder 16,50 EUR 17,73 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 17,73%
  i år
 • -0,58%
  1 vecka
 • 1,18%
  1 mån
 • 7,44%
  3 mån
 • 4,26 %
  6 mån
 • 16,07%
  1 år
 • 38,98%
  3 år
 • 88,52%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • CB Save Earth Fund RC sjönk med 1,76 procent under november  

  CB Save Earth Fund RC sjönk med 1,76 procent under november

  CB Save Earth Fund IC, som investerar i aktier inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering, sjönk med 1,76 procent under november, vilket var sämre än index som under samma period minskade med 0,18 procent. IC minskade med 1,73 procent.

  Hittills i år är CB Save Earth Fund IC upp med 14,9 procent, vilket är bättre än index som under samma period ökat med 6,83 procent. Förvaltartrion Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson nämner inget om eventuella portföljförändringar.

  Fondens största innehav var Xylem (vatten), Ansys (miljöteknik) och Aalberts Industries (vatten) med en andel om 5,2, 4 respektive 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder  

  Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder

  Hållbarhet är förmodligen ett av de större modeorden inom fondbranschen under de senaste åren. Men för Alexander Jansson, och hans förvaltarkollegor som förvaltar CB Save Earth Fund - en fond som bland annat investerar i bolag som bedöms gynnas av omställningen inom energisektorn, är hållbarhet en självklarhet idag, lika självklart som att bolag vill vara konkurrenskraftiga.

  "Om man ska investera hållbart eller inte är för oss egentligen inte en fråga. Jag kan tycka denna typ av frågeställningar känns urvattnade. Frågan är inte om man ska investera hållbart, utan om man ska investera i konkurrenskraftiga och framgångsrika bolag", säger Jansson och fortsätter:

  "Allt fler har idag elbil och solpaneler på taket. Vilket i sin tur ökat intresset för miljöinvesteringar markant. Den stora risken ligger inte i att investera i miljösektorn, det är istället i andra sektorer, framförallt de som missgynnas av den pågående omställningen till förnybar energi, som riskerna finns. Exempelvis var datortillverkarna inte nödvändigtvis de största vinnarna på PC-revolutionen, men tillverkarna av skrivmaskiner var definitivt de största förlorarna", menar Jansson.

  Så som Jansson ser på utvecklingen jämför han med hur bland annat textil- och varvsindustrin i Sverige drabbades av ökad konkurrens och teknikskiften som i förlängningen ledde till dess undergång. Idag ser han liknande utveckling bland kol och oljebolag som han benämner "vår tids dinosaurier som väntar på att dö ut".

  "De 16 största kraftbolagen i Europa gjorde sammanlagt ett negativt resultat 2015, vilket antagligen var första gången någonsin. Kol- och oljebolag går samma öde till mötes. Kol- och oljebolag är "disrupted" av att energibranschen går från råvarubaserad till teknikbaserad och från centraliserad till decentraliserad", säger Jansson.

  Förvaltaren menar att politiska faktorer såsom Trumps tillträde spelar mindre roll för utvecklingen av förnybara energikällor idag, det finns andra strömningar som är betydligt viktigare för utvecklingen, framförallt sker det mycket i Kina, menar Jansson.

  "Det eventuella vacuum som uppstår kring Trump – och det är begränsat – kommer med råge att fyllas av Kina. Kommunistpartiet har en målsättning, att behålla makten. Den makten kommer man att tappa om man inte gör något åt miljön. Kina har haft en plan - att bli rika och inflytelserika till vilket pris som helst och att sedan städa upp. En stor fördel med kommunismen när man nu städar är att de kan ta beslut ”över en natt”, och de får saker gjorda när de bestämmer sig", säger Jansson.

  I fonden CB Save Earth Fund försöker Jansson och hans förvaltningsteam profitera på de strukturella trender som driver marknaden för bland annat miljöteknik och förnybar energi, och de senaste åren har vinnarna på det här paradigmskiftet blivit tydligare.

  "En viktig aspekt när man investerar i denna sektor är att inte förblindas av tillväxten – ”allt som glimmar är inte guld”. Hög tillväxt i en sektor har inget samband med hög avkastning på aktierna i den sektorn. En avgörande faktor för det obefintliga sambandet är utspädning; bolag i snabbväxande sektorer har större behov av kapital och således nyemissioner."

  Inom förnybar energi ser förvaltarna för närvarande bäst möjligheter inom vindkraft, där bolagen har andra förutsättningar än de inom solenergi.

  "Solsektorn är ”commoditized”, eller i alla fall att tillverka solpaneler är jämförbart med att tillverka hårddiskar, minneskort, skärmar etc; det enda du kan konkurrera med är pris. Tillverkarna av solpaneler har, till skillnad från tillverkarna av vindkraftverk, inte någon egentlig möjlighet att sälja service, en solpanel sköter i princip sig själv i 20-30 år".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund ökade 8,6 procent i tredje kvartalet - Geberit, Vestas och Xylem draglok  

  CB Save Earth Fund ökade 8,6 procent i tredje kvartalet - Geberit, Vestas och Xylem draglok

  CB Save Earth Fund, en fond som med ett etiskt och hållbart ramverk investerar i bolag inom vattenhantering, förnybar energi och miljöteknik, ökade 8,6 procent i SEK under det tredje kvartalet 2016. Fonden utvecklades därmed bättre än jämförelseindexet, MSCI World Net, som steg med motsvarande 6,3 procent under perioden. Sedan årets början har fonden stigit med 7,8 procent. Det framgår av fondens kvartalsrapport.

  Bland fondens positiva bidragsgivare märktes schweiziska Geberit, danska Vestas och amerikanska Xylem. I fallet Vestas, som är världens näst största leverantör av vindturbiner, påverkades aktien positivt av en stark rapport för det andra kvartalet där den amerikanska marknaden pekades ut som särskilt aktiv, skriver CB Fonder.

  Bland negativa inslag märktes bolag inom vatteninfrastruktur och solpaneler. American Water Works, som transporterar vatten till 15 miljoner amerikanska kunder, drabbades av att det på aktiemarknaden skedde en rotation från defensiva bolag till mer cykliska bolag. Solpanelsbolagen First Solar och SunPower fortsatte pressas på grund av överkapacitet i solsektorn och kraftigt fallande priser på solpaneler.

  Vid september månads slut var fondens 10 största enskilda innehav inom vatten och förnybar energi. Schweiziska Geberit, österrikiska Andritz och danska Vestas Wind utgjorde de största positionerna. Portföljen hölls koncentrerad där de 20 största aktieexponeringarna svarade för 50 procent av portföljen. Cirka hälften av fondens förvaltade kapital var placerat i bolag inom vattenhantering.

  CB Fonder skriver i en analys att miljösektorerna förnybar energi och miljöteknik uppvisar en utveckling alltmer i linje med världsindex, ett tecken på att de blivit mer mogna, menar man. Vattensektorn utgör dock fortsatt basen i portföljen.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fonder   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Save Earth Fund investerar globalt i förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering genom köp av aktivt förvaltade fonder, börshandlade fonder och aktier. Antalet underliggande fonder varierar normalt mellan 7-12 stycken. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika och fonden håller normalt mer än 50% av tillgångarna inom områdena förnybar energi och miljöteknik. Fondens målsättning är att ge en avkastning som överstiger världsindex, till en lägre risk, genom att vara exponerad mot de bästa förvaltarna i världen inom respektive investeringsområde.

Fondens startår: 2008-06-09 Fondens Bolag: CB Fonder Lux FondStorlek: 10,00 milj EUR
 

Utveckling 2017

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Etikfonder