Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Funcom på väg mot succé med nya Conan-spelet, bolaget kan bli en av vinnarna i branschen - Carl Armfelt  

  Funcom på väg mot succé med nya Conan-spelet, bolaget kan bli en av vinnarna i branschen - Carl Armfelt

  Norska Funcoms nya spel Conan Exiles ser ut att bli en riktig succé och bolaget kan bli en av vinnarna i branschen de kommande åren. Det säger Carl Armfelt som är förvaltare av fonden Swedbank Robur Ny Teknik till E24.

  "De nordiska företagen är bra på att göra konsumentprodukter och Funcom har lång historik - det är ingen startup. Om de fortsätter med denna strategi kan de definitivt bli bland de största spelutvecklarna i Europa, säger Carl Armfelt.

  Swedbank Robur Ny Teknik kom in som ny storägare i den norska spelutvecklaren i december i samband med en riktad nyemission.

  Under torsdagen meddelade Funcom att Conan Exiles har sålts i runt 400 000 exemplar sedan den fullständiga lanseringen den 8 maj. Spelet har tidigare funnits i Early Access på bland annat Steam.

  Carl Armfelt säger att det är vanskligt när företag har en lång betaperiod men att Funcom har lyckats med att få in spelare även efter lanseringen.

  Under gårdagens presentation av rapporten för det första kvartalet uppgav ledningen i Funcom att man har lagt mycket tid på att förkorta ned utvecklingstiden från fyra-fem år till ett eller två år. Det ska skapa en mer stabil intäktsutveckling då tidigare tunga spelsatsningar varit mindre lyckat och medfört en volatil aktiekurs.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #gaming   #tech  

 • Odin Norge C avkastade 7,4 procent i april, Borregaard och Statoil ledde uppgång  

  Odin Norge C avkastade 7,4 procent i april, Borregaard och Statoil ledde uppgång

  Odin Norge C steg med 7,4 procent i april, vilket innebär att fonden stigit med 11,3 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex steg med 10,1 procent under månaden.

  De bästa bidragsgivarna till månadens avkastning var Borregaard och Statoil medan XXL och Tomra bidrog negativt.

  Fonden har under månaden gynnats av ett stigande oljepris samt ett allmänt positivt sentiment bland globala aktier och norska aktier i synnerhet.

  Gällande utvecklingen av oljepriset skriver förvaltarna:

  "Oljepriset steg under första kvartalet i år och stigningen fortsatte även under april månad. Det finns många förklaringar till det stigande oljepriset, varav synkroniserad tillväxt i samtliga regioner, ersättning av kol i Kina, minskning av världens oljelager, för att inte tala om ökad geopolitisk osäkerhet och Trumps hot om att dra sig ur avtalet med Iran."

  "Återinförandet av sanktioner mot Iran, OPECs tredje största producentland, kommer sannolikt att leda till en minskning av Irans oljeexport och ett än mer begränsat utbud. Även Saudiarabiens planer på att börsnotera oljebolaget Saudi Aramco indikerar starka incitament att hålla oljepriset på en hög nivå."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norden steg med 4,4 procent i april, ökade i Handelsbanken och Beijer Ref  

  Odin Norden steg med 4,4 procent i april, ökade i Handelsbanken och Beijer Ref

  Odin Norden steg med 4,4 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 2,9 procent sedan årets början.

  Under månaden har fonden köpt ytterligare aktier i Handelsbanken och Beijer Ref, den sistnämnda var också den bästa bidragsgivaren under april efter att ha rapporterat ett starkt resultat för det första kvartalet.

  "Beijer Ref fortsätter att imponera och överträffade marknadens förväntningar med både ökad försäljning (+17 procent) och avsevärt bättre rörelsemarginaler (+60 %) jämfört med samma period föregående år. Med strängare miljökrav måste befintliga kylsystem bytas ut och här är Beijer Ref väl positionerade", skriver förvaltaren i en kommentar till rapporten.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Novo Nordisk, Autoliv och Huhtamaki.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin USA ökade med 7,7 procent i april, köpte aktier i Facebook  

  Odin USA ökade med 7,7 procent i april, köpte aktier i Facebook

  Aktiefonden Odin USA steg med 7,7 procent i april, vilket innebär att fonden har stigit med 9,3 procent hittills under året. Fondens jämförelseindex har sedan årets början avkastat 6,3 procent.

  Under månaden har fonden köpt aktier i Facebook, detta då man anser att skandalen kring läckta personuppgifter skapat ett köpläge. Odin skriver att man inte bortser från riskerna med Facebooks bristande hantering av personuppgifter men att potentialen är stor, framförallt ser man möjligheter för bolaget att öka intäkterna per användare.

  "Dagens tillväxttakt på 13 procent kommer att mattas av med tiden. Än så länge är tillväxten i antalet användare ett viktigt bidrag till omsättningsökningen. Dessutom finns det utrymme att öka intäkterna per användare. 40 miljarder i intäkter fördelat på två miljarder användare är 20 dollar om året. Vi tror att det totala värdet per användare för annonsörer på Facebook är betydligt högre än så."

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Booking Holdings, Thermo Fisher och Visa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets steg med 4,2 procent under april, Bidvest och Bid Corp bland vinnarna  

  Odin Emerging Markets steg med 4,2 procent under april, Bidvest och Bid Corp bland vinnarna

  Aktiefonden Odin Emerging Markets, som likt namnet antyder investerar på tillväxtmarknaderna, steg med 4,2 procent under april, vilket var svagare än jämförelseindex som under samma period ökade med 5,4 procent. Sedan årets början summerar fondens avkastning till 7,8 procent.

  Fonden gjorde inga större förändringar under månaden.

  Bästa bidragsgivarna i april var Bidvest och Bidcorp, i den negativa vågskålen fanns innehaven i Vinamilk och InBev.

  Fonden prissätts till 19,5 gånger de kommande 12 månadernas resultat och ger en direktavkastning på 2,8 procent. Motsvarande siffror för index är 12,1 gånger och 2,8 procent.

  Fondens förvaltare kommenterar resemarknaden där man ser stora möjligheter i spåren av en god tillväxt för den globala reseaktiviteten som i sin tur följer av ett ökat välstånd. Fonden har sedan tidigare investeringar i bolag som man menar gynnas av denna tillväxt såsom Travelsky och Samsonite.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Bidvest, HDFC Bank och Bidcorp.  Taggar:
  #emergingmarkets  

 • JPM Global Healthcare steg med 2,7 procent i april, aktieval inom hälsovårdstjänster och medicinteknik bidrog positivt  

  JPM Global Healthcare steg med 2,7 procent i april, aktieval inom hälsovårdstjänster och medicinteknik bidrog positivt

  JPM Global Healthcare A (acc) USD steg med 2,7 procent under april, vilket innebär att fonden ökat med 0,3 procent sedan årets början. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex uppgick till 1,0 procent respektive -0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hälsovårdssektorn utvecklades i linje med globala aktier under månaden där hålsovårdsbolag och bolag inom medicinteknik utvecklades särskilt starkt, fonden gynnades av aktieval inom dessa sektorer. Aktival inom bioteknik och läkemedel bidrog däremot negativt.

  På bolagsnivå bidrog innehaven i Regenxbio, Exact Sciences, Spark Therapeutics och Merck positivt medan Bristol-Myers Squibb, ONO Pharmaceutical and Acadia Healthcare tillhörde förlorarna.

  Förvaltarna understryker att förutsättningarna för hälsovårdssektorn ser bra ut givet forskningsframsteg, en åldrande befolkning och stark global efterfrågan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur anställer Petteri Karlsson och Jens Barnevik  

  Swedbank Robur anställer Petteri Karlsson och Jens Barnevik

  Swedbank Robur har anställt Petteri Karlsson som chef för institutionell försäljning och Jens Barnevik som senior förvaltare av aktieportföljer. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Petteri Karlsson ska utveckla Swedbank Roburs försäljning gentemot institutionella kunder, tredjeparts distributörer och externa rådgivare. Jens Barnevik kommer att ingå i Swedbank Roburs Emerging Markets team där han kommer att ansvara för den nya Small Cap Emerging Markets-fonden.

  Petteri Karlsson kommer närmast från Alfred Berg där han varit försäljningschef de senaste åren. Han tillträder sin nya tjänst den 6 augusti. Jens Barnevik kommer närmast från egen förvaltningsverksamhet och har tidigare arbetat på AMF, Fjärde AP-fonden och Didner & Gerge. Han tillträder sin nya tjänst den 15 augusti.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • JPM Europe Strategic Growth Fund steg med 3,6 procent i april, i linje med index  

  JPM Europe Strategic Growth Fund steg med 3,6 procent i april, i linje med index

  JPM Europe Strategic Growth A EUR steg med 3,6 procent under april, vilket var i linje med fondens jämförelseindex, MSCI Europe Growth Index.

  Fondens avkastning påverkades positivt av en underviktad exponering mot sektorn dryck och tobak samt en undervikt i hushållsprodukter. Negativt bidrag kom från en övervikt mot halvledarindustrin.

  På aktienivå bidrog en övervikt i Kering positivt efter att lyxvarumärkesbolaget levererat en stark rapport, även ett underviktat innehav i British American Tobacco hade ett positivt resultatbidrag. I den negativa vågskålen fanns en undervikt mot det svenska telekomföretaget Ericsson och en övervikt i BE Semiconductor Industries.

  Framöver ser förvaltarna ett fortsatt positivt marknadsklimat i spåren av sjunkande arbetslöshet och stigande konsumentförtroende samt en stödjande penningpolitik inom överskådlig framtid.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FIM Sahara A steg med 2,4 procent i april, investeringar i Saudiarabien och Egypten bästa bidrag  

  FIM Sahara A steg med 2,4 procent i april, investeringar i Saudiarabien och Egypten bästa bidrag

  FIM Sahara A steg med 2,4 procent i april, vilket innebär att fonden har stigit med 6,3 procent sedan årets början. Fonden har inget jämförelseindex.

  Under månaden har investeringar i Saudiarabien och Egypten varit de mest positiva bidragen. "I synnerhet bankerna utvecklades positivt i Saudiarabien, eftersom de i egenskap av stora företag drar mest nytta av MSCI:s eventuella beslut om att ta in Saudiarabien i tillväxtmarknadsindexet. Dessutom gynnas bankerna i Saudiarabien av de stigande räntorna i USA", skriver förvaltaren Hertta Alava.

  I Egypten var den största positiva bidragsgivaren under april fastighetsbolaget TMG Holding. Enligt Alava gynnas bolaget en stark efterfrågan på bostäder i spåren av en förbättrad ekonomi och att bostäder betraktas som ett bra investeringsobjekt i en miljö med stigande inflation.

  I den negativa vågskålen fanns exponeringen mot börsen i Dubai som utvecklades svagt till följd av utländska försäljningar. I synnerhet påverkades fastighetsbolaget Emaar negativt av dessa försäljningar. Förvaltaren menar att Dubai-börsen börjar nå en botten.

  Vid utgången av april var fondens största positioner Aramex och Emaar Properties.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Fonder ökar i BTS  

  Lannebo Fonder ökar i BTS

  Lannebo Fonder har ökat innehavet i konsult- och utbildningsbolaget BTS Group till drygt 2,1 miljoner aktier från knappt 1,9 miljoner. Posten motsvarar 11,2 procent av kapital och 8,0 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Svenska fondförmögenheten fortsatte öka i första kvartalet - fler fonder flyttade utomlands  

  Svenska fondförmögenheten fortsatte öka i första kvartalet - fler fonder flyttade utomlands

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av mars 2018 till 3 804 miljarder kronor. Det är en ökning med 42 miljarder jämfört med föregående kvartals förmögenhet, enligt statistik från SCB.

  Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 6 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 733 miljarder vid utgången av mars.

  I förra kvartalet flyttades fonder till utlandet vilket bidrog till att antalet aktiva fonder minskade märkbart, uppger myndigheten. Även under första kvartalet har fonder fusionerats in till utländska fonder och uppgår nu till 790 aktiva fonder.  Taggar:
  #financials   #fx   #macro  

 • FIM Artificiell Intelligens A steg med 1,6 procent i april, hälsovårdsföretaget Anthem bästa bidrag  

  FIM Artificiell Intelligens A steg med 1,6 procent i april, hälsovårdsföretaget Anthem bästa bidrag

  FIM Artificiell Intelligens, som är en aktiefond som investerar globalt med hjälp av artificiell intelligens, steg med 1,6 procent under april, vilket var svagare än fondens jämförelseindex, MSCI World Net Total Return EUR, som ökade med 3,0 procent.

  Det bästa bidraget under månaden var hälsovårdsföretaget Anthem, vars aktiekurs steg med 9,1 procent i spåren av ett starkt resultat. Sämst presterade innehavet dagligvaruproducenten Orkla som sjönk med 8,9 procent.

  Största innehav vid månadens slut var Zoetis, Orkla och Sirius XM. På landnivå utgjorde USA den största exponeringen med en portföljvikt om 72 procent.

  Fondens allokering kommer att uppdateras enligt investeringsprocessen i slutet av maj, framgår det av månadsrapporten.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Norden steg med 3,8 procent i april  

  Ålandsbanken Norden steg med 3,8 procent i april

  Ålandsbanken Norden steg med knappt 3,8 procent under april, vilket var svagare än fondens jämförelseindex (VINX Benchmark Cap TR EUR) som steg med motsvarande 5,0 procent. Sedan årets början är fonden upp drygt 2,4 procent medan index stigit med knappt 7,6 procent.

  I en kommentar till utvecklingen skriver förvaltaren Lars Söderfjell att fokus under månaden äntligen skiftades bort från externa faktorer såsom handelskrig och tullar till bolagens intjäning då en stor del av bolagen har levererat kvartalsrapporter för årets första kvartal. Rapporterna har generellt kommit in starkt vilket även har bidragit till stigande aktiekurser.

  "Viss tvekan har dock setts i kursreaktionerna i en del cykliska bolag då dessa sålts
  ned trots starka rapporter. Anledningen är att en del ekonomisk statistik börjar mattas från höga nivåer, även om företagsrapporterna inte ger några signaler om en svagare efterfrågan."

  Förklaringen till att fonden utvecklades sämre än jämförelseindex låg i huvudsak i ett litet antal aktier där fonden inte hade något ägande som noterade stora kursrörelser under april, däribland Ericsson, Neste och Fortum. Till detta kommer en negativ valutaeffekt till följd av
  den fortsatta försvagningen av den svenska kronan.

  Fondens kärninnehav utvecklades väl under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Kort Ränta sjönk knappt 0,1 procent i april  

  Ålandsbanken Kort Ränta sjönk knappt 0,1 procent i april

  Ålandsbanken Kort Ränta backade med marginella 0,05 procent i april, vilket innebär att fonden backat med knappt 0,2 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren att de ekonomiska siffrorna under månaden var fortsatt starka trots att det ännu fanns tecken på en svag stabilisering. De indikatorer som mäter förtroendet för ekonomin ligger fortfarande på en hög nivå, men det verkar som om toppen redan har nåtts.

  Han skriver vidare att centralbankerna fortsätter att normalisera penningpolitiken stegvis och mycket återhållsamt. ECB:s räntemöte i slutet av månaden gav inget nytt i förhållande till höstens riktlinjer. ECB nämnde dock att man noggrant följer med indikatorer som förutser ekonomin och att en eventuell konjunkturtopp kan ligga nära.

  "Inflationssiffrorna ger inte i sig upphov till behov av snabba eller kraftiga ändringar, åtminstone än så länge. Den femåriga inflationsswappen, som mäter inflationsförväntningar, har tvärtom börjat sjunka tydligt igen", skriver Mikael Rosell.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro Bond steg med knappt 0,2 procent i april - deltog i fem emissioner  

  Ålandsbanken Euro Bond steg med knappt 0,2 procent i april - deltog i fem emissioner

  Räntefonden Ålandsbanken Euro Bond steg med knappt 0,2 procent i april, vilket var bättre än index som sjönk med knappt 0,1 procent.

  "I början av april var det lugnt med avseende på nyemissioner, vilket beror på den pågående resultatperioden. Under månadens sista vecka tog emissionerna dock fart igen, så fonden deltog i fem nyemissioner, varav två var inhemska (Rettig och TVO)", skriver förvaltaren Jarkko Toivonen i månadsbrevet.

  Fonden håller en fortsatt kort duration.

  "Volatiliteten på räntemarknaden har ökat under början av året, och därför håller vi fortfarande fondens duration kort med hjälp av derivat", skriver fondens förvaltare.

  Han uppger vidare: "Marknaden väntar oroligt på ECB:s kommunikation om en fortsatt expansiv penningpolitik och inflationsutvecklingen. Centralbanken förväntas i juni informera om de fortsätter eller avslutar sina stödköp. För närvarande fortsätter köpprogrammet alltså åtminstone till slutet av september".

  ECB:s första räntehöjning förväntas ske först kring mitten av nästa år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Dynamisk Ränta sjönk 0,3 procent under april  

  Ålandsbanken Dynamisk Ränta sjönk 0,3 procent under april

  Ålandsbanken Dynamisk Ränta sjönk med 0,3 procent under april. Fonden är relativt nystartad.

  "Stigande räntor inverkade negativt på vår exponering mot global IG och våra europeiska statsobligationer, något som delvis kompenserades av vår taktiska kortning i tyska statsobligation. Vår exponering mot statsobligationer i tillväxtmarknader såg därtill en mindre nedgång till följd av valutaförsvagning. På uppsidan hade vi vår exponering mot osäkrare krediter (High Yield) som gynnades av ökad riskaptit", skriver förvaltaren Mikael Rosell i en månadskommentar.

  Fondens ränterisk (duration) är kvar på låga nivåer och var vid månadsskiftet 2 år.

  Rosell konstaterar att centralbankernas minskade takt i deras uppköp på
  obligationsmarknaderna (QE) kommer att bli en avgörande prövning för räntemarknaden.

  "Vi har sett den amerikanska centralbanken framgångsrikt höja räntan men marknaden fortsätter samtidigt prissätta betydligt mindre räntehöjningar än vad FED signalerat under de närmsta åren. Därtill kommer FED:s uttalande att räntehöjningar kan fortsätta även om vi ser en något högre volatilitet på aktiemarknaden. Detta i kombination med ett stort utbud av amerikanska statsobligationer den kommande tiden gör att vi bedömer att vi kommer ha en fortsätt press uppåt på räntorna i USA. I Europa ligger vi en bra bit bakom USA och ECB verkar än så länge avvaktande om när de ska börja höja räntan", skriver Rosell.

  Gällande de europeiska räntorna så kan det komma en press uppåt om det kommer in högre inflationssiffror fram mot sommaren.

  "Europas återhämtning må vara självbärande men den är skörare än USA:s och därutöver är inflationen på lägre nivåer. Marknadens gängse uppfattning verkar än så länge vara att räntehöjningar i Europa ligger långt borta men vi tycker det är viktigt att inte glömma de otroligt låga räntenivåer vi utgår ifrån, exempelvis med kraftigt negativa realräntor i
  Tyskland. Därför bedömer vi att högre inflationssiffror fram mot sommaren (vilket är troligt givet baseffekt och prognoser) kan sätta press uppåt även på räntorna i Europa."  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Obligation Sverige steg marginellt under april  

  Ålandsbanken Obligation Sverige steg marginellt under april

  Ålandsbanken Obligation Sverige steg marginellt med 0,02 procent under april. Fonden saknar ett jämförelseindex.

  Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper nominerade i svenska kronor.

  Fondförvaltaren nämner inget om förändringar i portföljen.

  Räntechefen Mikael Rosvall tar i sitt månadsbrev upp att de ekonomiska siffrorna var fortsatt starka trots att det ännu fanns tecken på en svag stabilisering. De indikatorer som mäter förtroendet för ekonomin ligger fortfarande på en hög nivå, men det verkar
  som om toppen redan har nåtts.

  "Oron för ett eventuellt handelskrig mellan USA och Kina lättade en aning. Europa fick också mer tid för sina förhandlingar med USA. Än så länge har USA:s tariffhöjningar och bland annat Kinas motåtgärder närmast varit kosmetiska och vittnar snarare om strävan efter en bättre förhandlingsposition än om ett öppet gräl", skriver förvaltaren.

  ECB:s räntemöte i slutet av månaden gav inget nytt i förhållande till höstens riktlinjer. ECB
  nämnde dock att man noggrant följer med indikatorer som förutser ekonomin och att en
  eventuell konjunkturtopp kan ligga nära.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,3 procent i april - fortfarande lugnt på nyemissionsmarknad för high yield-obligationer  

  Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,3 procent i april - fortfarande lugnt på nyemissionsmarknad för high yield-obligationer

  Räntefonden Ålandsbanken Euro High Yield, som investerar i euronominerade
  företagsobligationer inom High Yield, steg med cirka 0,3 procent under april, vilket var sämre än index som under samma period ökade med drygt 0,6 procent.

  Hittills i år har fonden stigit knappt 2,6 procent, att jämföra med index som är upp 4,0 procent.

  "Det har fortfarande varit relativt lugnt på nyemissionsmarknaden för high yield-obligationer, åtminstone jämfört med fjolåret", skriver förvaltaren Jyri Suonpää i månadsbrevet.

  Fondens ränterisk är i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad och
  ligger nu på 2,62. Durationen är 3,29.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg med 4,3 procent i april, något sämre än index  

  UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg med 4,3 procent i april, något sämre än index

  Fonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg med 4,3 procent i april, vilket var marginellt sämre än jämförelseindex som ökade med 4,6 procent. Sedan årets början har fonden backat med 1,1 procent medan index stigit med 0,1 procent.

  Fondens relativt svaga avkastning under månaden tillskrivs såväl den långa som den korta boken. Inom sektorer presterade finans och material sämst på den långa sidan. Detta negativa bidrag kompenserades delvis av konsumtionsbolag där lyxvarumärket LVMH rapporterade starka siffror för det första kvartalet. I den korta boken bidrog energibolag negativt då kurserna steg i spåren av ett högre oljepris.

  I en marknadsutblick skriver fondteamet att man ser framför sig en mer volatil miljö under 2018 jämfört med 2017. Fokus väntas ligga på det politiska området. Givet denna marknadsvy föredrar man kvalitetsbolag med starka balansräkningar och fortsätter leta bolag med relativt stora nedsiderisker för att inta korta positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Small Cap Fund A EUR steg med 3,4 procent i april, störst exponering mot Storbritannien  

  JPM Europe Small Cap Fund A EUR steg med 3,4 procent i april, störst exponering mot Storbritannien

  JPM Europe Small Cap Fund A EUR steg med 3,4 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 0,9 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex, Emix smaller Europe (Inc. UK) index, har under samma perioder avkastat 3,8 respektive 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid månadens utgång var fondens största landexponering mot Storbritannien med en vikt om knappt 28 procent. Fondens största positioner på bolagsnivå var (per den sista mars) Sopra Steria, Fevertree Drinks och Bucher Industries.

  På sektornivå var fondens största övervikt mot index inom informationsteknik.

  Inga positionsförändringar rapporteras.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play bedömer att prisnedgång på europeiska obligationer kommer att återhämtas - Andersson  

  Case Safe Play bedömer att prisnedgång på europeiska obligationer kommer att återhämtas - Andersson

  Räntefonden Case Safe Plays förvaltare Tom Andersson, skriver i en marknadskommentar att de senaste två månaderna varit stökiga på obligationsmarknaden, vilket har återspeglats på europeiska obligationer som noterat prisnedgångar. Enligt Andersson kan prisfallet till stor del förklaras av en politisk oro i Italien och oro för hälsan hos italienska banker.

  "Vår bedömning är att oron kommer att isolera sig till Italien och inte få spridningseffekt på resten av Europa. Därmed bör priset på nordeuropeiska obligationer snart att rätta till sig igen", skiver Andersson i en kommentar.

  Vad gäller fondens exponering understryker Andersson att den endast har exponering mot bolag i Nordeuropa, prissättningen på dessa obligationer har dock kommit att smittas av den generella oron.

  "Safe Play har inte, och har aldrig haft, exponering mot sydeuropeiska bolag och det känns väldigt tryggt och bra. Fonden är i år upp cirka 0,3 procent men tyvärr har även Safe Play drabbats av den generella oron för Italien och fonden har tappat cirka 0,3 procent från toppen. Vi bedömer att denna felprissättning kommer att korrigera sig och att priset på obligationerna då kommer tillbaka till sin ursprungliga värdering", sammanfattar Andersson läget.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Pension flaggar ned i Elekta  

  AMF Pension flaggar ned i Elekta

  AMF Pension har minskat sitt innehav i medicinteknikbolaget Elekta till 4,92 procent av kapitalet och 3,64 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #medtech  

 • SEB säljer fondtjänsteverksamhet i Luxemburg - BN  

  SEB säljer fondtjänsteverksamhet i Luxemburg - BN

  SEB har kommit överens om att sälja sin fondtjänsteverksamhet i Luxemburg till FundRock Management. Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till ett uttalande på hemsidan.

  Avyttringen avser en verksamhet med 20 anställda och kommer inte att ha någon betydande effekt på SEB:s resultat, står det.

  Den sålda enheten tillhandahåller legala och administrativa tjänster till mellanstora nordiska kapitalförvaltare med fonder registrerade i Luxemburg.

  SEB har i Luxemburg också en verksamhet inom kapitalförvaltning, private banking och andra aktiviteter men den berörs inte av affären.  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Blackrock tror på aktier på tillväxtmarknader efter en svag månad  

  Blackrock tror på aktier på tillväxtmarknader efter en svag månad

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att rekommendera aktier på tillväxtmarknader och hårdvalutaobligationer.

  Uppfattningen är att tillväxtmarknader väntas komma tillbaka efter en svag förra månad, negativt påverkad av stigande kortfristiga USA-räntor, starkare dollar och ökade geopolitiska spänningar.

  Blackrock noterar att Kinas tillväxt har slagit förväntningarna och att statliga myndigheter står redo att lätta på penningpolitiken för att undvika kraftig nedgång.

  På samma sätt har en plötslig ökning i råvarupriser visat sig vara ytterst gynnsam för tillväxtmarknaderna. Enligt Blackrock kan företagen väntas se en tillväxt om 20 procent under de kommande tolv månaderna.

  Vad gäller tillväxtobligationer är utsikterna något mer dämpade.

  ”Det hårdnande klimatet på den globala marknaden har satt press på länder i högt behov av utländsk finansiering. Turnill förespråkar därför dollardominerade tillväxtobligationer i länder med något lägre finansieringsbehov”, skriver Blackrock.

  Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar ned i ÅF  

  Swedbank Robur Fonder flaggar ned i ÅF

  Swedbank Robur Fonder har sålt aktier i teknikkonsulten ÅF och äger nu 6,51 procent av kapitalet och 4,75 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • JPM Emerging Small Cap sjönk med en procent i april, köpt in motortillverkaren Johnson Electric  

  JPM Emerging Small Cap sjönk med en procent i april, köpt in motortillverkaren Johnson Electric

  JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) perf USD sjönk med en procent i april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till 0,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att fondens övervikt mot det brasilianska hälsovårdföretaget Fleury var en negativ bidragsgivare under månaden. Bolaget rapporterade svaga försäljningssiffror för jämförbara butiker, en trend som fondteamet tror kommer reverseras under det kommande halvåret.

  Aktieval i Sydafrika var en positiv bidragsgivare under månaden, där innehavet i Clicks steg under månaden. Bolaget rapporterade starka kvartalssiffror som visade inget tecken på avmattning trots en utmanande marknadsmiljö.

  Man har köpt in Johnson Electric under månaden, en kinesisk tillverkare av precisionsmotorer med fokus på bilindustrin. Företaget uppges ha en hög avkastning på eget kapital i kombination med ett starkt kassaflöde och en diversifierad kundbas. Tillväxtpotentialen på lång sikt bedöms vara god för bolaget.

  Fondteamet ser fortsatt ett starkt case för tillväxtmarknader, givet den globala tillväxttrenden och en fortsatt dollarförsvagning.

  De största innehaven per utgången av månaden jämfört med fondens jämförelseindex var Epam Systems, Vanguard International och Zheijiang Supor. De innehaven man hade lägst relativ exponering mot var Barloworld, Viromed och Estacio Participacoes.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Africa Equity var oförändrad i april, dagligvarusektorn bidrog positivt  

  JPM Africa Equity var oförändrad i april, dagligvarusektorn bidrog positivt

  JPM Africa Equity A perf (acc) USD var oförändrad i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,6 procent. Fonden har därmed relativt överavkastat dess jämförelseindex som har under samma period ökat med 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieval i dagligvarusektorn bidrog positivt till avkastningen, däribland övervikten mot Delta från Zimbabwe, sydafrikanska Clicks och Nestle Nigeria.

  I den negativa vågskålen återfinns undervikten mot Tullow Oil som steg kraftigt under månaden. Fondteamet är fortsatt skeptiska till bolaget och man är fortsatt trygga i sin underviktposition, uppger man.

  Även aktieval i finanssektorn bidrog negativt till avkastningen, vilket inbegriper överviktpositioner i egyptiska Commercial International Bank och sydafrikanska FirstRand.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden jämfört med jämförelseindex var Clicks, Safaricom och Bid Corp. De aktierna man istället hade minst relativ exponering mot var Randgold, Tullow Oil och Old Mutual.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Bond Opportunities backade med cirka 0,4 procent i april, tror på fyra räntehöjningar i USA  

  JPM Global Bond Opportunities backade med cirka 0,4 procent i april, tror på fyra räntehöjningar i USA

  JPM Global Bond Opps A (acc) EUR backade med cirka 0,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att high yield-obligationer var en av de främsta bidragsgivarna. Kreditspreadarna minskade under månaden i linje med aktier och man såg positiva flöden för första gången på sex månader. Fundamenta för high yield bedöms enligt fondteamet vara god.

  Även innehaven i statsobligationer var en positiv bidragsgivare. De amerikanska räntorna steg i april, vilket gynnade fondens korta positioner.

  I den negativa vågskålen återfinns tillväxtmarknadsskuld som gick svagt då lokala valutor och inhemska obligationer försvagades. Sektorn noterade även vissa utflöden.

  Fondteamets basscenario är fortsatt övergenomsnittlig tillväxt. Det kan dock uppstå vissa skillnader i penningpolitik mellan centralbanker, givet skillnaderna i ekonomisk data. Man förväntar sig att den europeiska centralbanken kommer vara avvaktande den närmaste tiden medan man förväntar sig fyra räntehöjningar från Federal Reserve i USA.

  Vidare tror man att den amerikanska tioåringen kan komma att fortsätta stiga i år, och mot bakgrund av detta fortsätter man att hålla kort duration.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg med 1,9 procent i april, starka rapporter generellt  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg med 1,9 procent i april, starka rapporter generellt

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg med cirka 1,9 procent i april, vilket medför att fonden på avrundad nivå backat med 0,1 procent sedan årsskiftet. Fonden var något sämre än sitt jämförelseindex under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att april blev en lugn månad där marknaden såg den geopolitiska risken falla tillbaka efter att rädslan för ett eskalerat globalt handelskrig till synes avtagit, med en allt mjukare retorik från såväl USA som Kina.

  Rapportsäsongen kommenteras i rapporten: "Rapporterna har generellt kommit in starkt vilket även har bidragit till stigande aktiekurser. Viss tvekan har dock setts i kursreaktionerna i en del cykliska bolag då dessa sålts ned trots starka rapporter. Anledningen är att en del ekonomisk statistik börjar mattas från höga nivåer, även om företagsrapporterna inte ger några signaler om en svagare efterfrågan".

  Fonden gynnades av en övervikt mot aktier under månaden då fokus skiftades mot bolagens kvartalsrapporter som generellt kom in bättre än väntat i samtliga regioner. I den negativa vågskålen återfinns fondvalet och speciellt aktierelaterade som bidrog negativt.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond och Ålandsbanken Norden Aktie med portföljvikter om cirka 13,3, 10,7 respektive 8,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg med cirka 1,4 procent i april, eurozonen stark under månaden  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg med cirka 1,4 procent i april, eurozonen stark under månaden

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg med cirka 1,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 0,7 procent. Fonden var något sämre än sitt jämförelseindex under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att under månaden skiftades äntligen fokus bort från externa faktorer såsom handelskrig och tullar till bolagens intjäning då en stor del av bolagen har levererat kvartalsrapporter för årets första kvartal.

  "Eurozonen var den starkaste regionen med uppgångar på 6 procent, drivet av starka uppgångar i samtliga underliggande marknader. USA och Norden bjöd på måttligare kursuppgångar men båda regionerna var ändå upp runt 2 procent. I Norden var Finland starkast tillsammans med Norge som drevs av en fortsatt styrka i oljepriset", skriver fondbolaget.

  Aktiemarknaderna i Sverige och Danmark var betydligt svagare, varav i Sveriges fall var den svaga kronan en stor bidragande orsak.

  Fondens avkastning gynnades av aktieallokeringen men missgynnades av fondvalen. På räntesidan såg man små rörelser inom samtliga segment. Båda innehaven Ålandsbanken Euro Bond och Euro High Yield steg något under månaden.

  Per utgången av månaden var de största fondinnehaven Nordkinn Fixed Income Macro Fund, Ålandsbanken Norden Aktie och Ålandsbanken Euro Bond med portföljvikter om 9,9, 9,1 respektive 8,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global C steg med 6,4 procent i april, ser möjligheter för bolag kopplade till reseindustrin  

  Odin Global C steg med 6,4 procent i april, ser möjligheter för bolag kopplade till reseindustrin

  Odin Global C steg med 6,4 procent i april, vilket medför att fonden har avkastat 5,9 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under året ökat med 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under perioden har fonden inte gjort några större förändringar. Bästa bidragsgivare var Bid Corp och Constellation Software medan InBev och Lifco hade negativa resultatbidrag.

  Fonden prissätts för närvarande till 19,6 gånger kommande 12 månaders resultat och ger en direktavkastning på 1,6 procent. Motsvarande nyckeltal för fondens jämförelseindex, MSCI World, var 15,5 gånger respektive 2,6 procent.

  Förvaltarna kommenterar marknaden för resor som man menar upplever en stark global tillväxt. För att profitera på denna trend har fonden sedan tidigare investerat i Booking Holdings, vilket är ett bolag som man menar gynnas av ökat resande globalt och samtidigt lever upp till Odins investeringskriterier, vilket innebär att bolaget förutom tillväxt ska kunna uppvisa god avkastning på investerat kapital samt att tillväxt och kapitalavkastning kan upprätthållas på sikt.

  "Booking gynnas av att allt fler hotellbokningar sker på nätet och att det globala resandet ökar. Bolagets affärsmodell kräver små investeringar för att växa. Kassaflödet har historiskt sett använts till att stärka bolagets urval av varumärken och webbplatser. Vi tror att Booking är väl positionerade att dra nytta av tillväxten i det globala resandet under de kommande åren", skriver förvaltarna bakom Odin Global.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FI riktar kritik mot Handelsbanken för hantering av Carillion - Di  

  FI riktar kritik mot Handelsbanken för hantering av Carillion - Di

  Finansinspektionen (FI) riktar kritik mot Handelsbanken för hanteringen av den brittiska byggjätten Carillion som gick i konkurs. Det rapporterar Dagens Industri.

  Dagens Industri rapporterade under gårdagen att FI kritiserat bankens brittiska verksamhet, då man uppdagat att banken både saknar bland annat rutiner och kompetens vid kreditgivning.

  Tidningen skriver nu med hänvisning till källor att FI har ett konkret exempel på hur man brustit i kreditriskhanteringen i form av Carillion. Byggföretaget gick i konkurs i januari vilket resulterat i en kreditförlust på över en halv miljard kronor för Handelsbanken.

  Carillion fanns inte med på bankens lista över de 25 största kreditriskerna vid utgången av det tredje kvartalet i fjol, vilket FI påpekar.

  Kreditproblemen uppges vara problematiska för Handelsbankens vd Anders Bouvin som själv ansvarade för den brittiska verksamheten åren 2010 till 2016 samtidigt som han uppgett att banken hanterade Carillion på bästa sätt efter förutsättningarna.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials  

 • Ålandsbanken Premium 70 steg cirka 2,9 procent i april, har viktat upp på amerikanska aktier  

  Ålandsbanken Premium 70 steg cirka 2,9 procent i april, har viktat upp på amerikanska aktier

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond steg med cirka 2,9 procent under april, vilket innebär att fonden har stigit cirka 0,4 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver fondens förvaltare Niklas Wellfelt att april blev en lugn månad där man såg den geopolitiska risken falla tillbaka efter att rädslan för ett eskalerat globalt handelskrig till synes avtagit, med en allt mjukare retorik från såväl USA som Kina.

  "Vi möttes även av en positiv utveckling på Koreahalvön där Sydkoreas och Nordkoreas ledare möttes för att diskutera ett möjligt avslut på sitt nästan 70 år långa krig, och det verkar allt mer sannolikt att vi får till en kärnvapennedrustning i regionen. Från de stora centralbankernas håll i USA och Europa blev april en månad av mindre betydelse."

  Fonden var något sämre än sitt jämförelseindex under månaden. Allokeringen bidrog dock positivt både mellan och inom tillgångsslagen. Speciellt gynnades fonden av en övervikt mot aktier där världens aktiemarknader var starka då fokus skiftades mot bolagens kvartalsrapporter som generellt kom in bättre än väntat i samtliga regioner. Negativt bidrag kom från fondvalet och speciellt inom aktier. Aktiedelen bidrog totalt negativt.

  "Regionsallokeringen bidrog neutralt under månaden, där vi för tillfället inte har några stora aktiva positioner utan istället fokuserar på att hitta mervärde inom sektorallokeringen. Negativa bidrag kom från fondvalet där underliggande fonder hade en tuff månad och var svagare än sina jämförelseindex. Sektorpositionerna gav ett blandat resultat där europeiska banker klarade sig bra, medan innehaven i amerikanska banker var svagare än marknaden som helhet.", skriver banken

  "Inom aktier har vi justerat den regionala exponeringen genom att vikta upp USA på bekostnad av Europa. Detta som en konsekvens av att värderingen har normaliserats i USA samtidigt som vi ser en kraftig valutamotvind för europeiska bolag. Inom räntor har vi ökat vikten mot High-Yield-segmentet efter att segmentet blivit mer attraktivt värderat då kreditspreadarna gått isär", skriver Ålandsbanken.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Sverige Aktie steg med 2,6 procent i april - sämre än index på grund av frånvaro av Ericsson  

  Ålandsbanken Sverige Aktie steg med 2,6 procent i april - sämre än index på grund av frånvaro av Ericsson

  Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond (SEK ) steg med 2,6 procent under april, vilket var svagare än fondens index som var upp 4,1 procent. Sedan årets början har fonden backat 0,1 procent medan index stigit med 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens utveckling beskrivs ha varit stark i absoluta termer men inte tillräckligt för att matcha jämförelseindex. Förklaringen är Ericsson som under april steg med 27 procent efter en kvartalsrapport som var bättre än väntat. Då fonden undviker turnaround-kandidater påverkade det negativt under månaden.

  "Vår erfarenhet är att det oftast blir många besvikelser på vägen under en omstruktureringsprocess. Över tid har den strategin givit en positiv avkastning relativt index, men enskilda månader kan effekterna bli omvända", skriver förvaltaren Lars Söderfjell i en kommentar.

  Under månaden bidrog kärninnehav som Telia, Stora Enso och Tieto väl med tvåsiffriga uppgångar. Även Balder, ABB, Husqvarna, Skanska och Astra Zeneca gick starkt. Det motverkades delvis av industribolag som Sandvik, SKF och Volvo som bara steg marginellt trots starka rapporter. Även banksektorn utvecklades svagt.

  Under månaden var det små förändringar bland innehaven men positionen i Handelsbanken minskades till förmån för Swedbank. Delar av innehavet i Kinnevik såldes efter en stark utveckling och investerades i stället i Industrivärden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Europe Value steg med 6,6 procent i april, något sämre än jämförelseindex  

  Ålandsbanken Europe Value steg med 6,6 procent i april, något sämre än jämförelseindex

  Ålandsbanken Europe Value steg cirka 6,6 procent i april, vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet uppgår till drygt 3,0 procent. Samtidigt har index ökat med cirka 7,6 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden visade på en stark uppgång i absoluta termer under månaden, men var något sämre än sitt jämförelseindex. Både lands- och sektorallokeringen var neutrala medan aktievalet bidrog svagt negativt.

  "Här handlar det om en kombination av aktier vi äger som levererade svag avkastning men även aktier som vi valt att inte äga som hade en stark avkastning under månaden.
  I den senare kategorin kan nämnas LVMH och Kering som båda var upp kraftigt på starka kvartalsrapporter", skriver fonden.

  Starkt bidrag till avkastningen kom från oljebolagen Shell, Total och BP som samtliga steg drygt 10 procent efter att oljepriset fortsatte att stärkas under månaden. Fondens innehav i teleoperatörer och särskilt i Telia och Deutsche Telekom steg betydligt mer än marknaden efter att bolagen levererat klart starkare kvartalsrapporter än väntat. På den negativa sidan märks särskilt innehaven i de nordiska bankerna som hade svårt att leva upp till förväntningarna på kvartalets resultat, skriver banken.

  Gällande omställningen av portföljen som pågått under de senaste månaderna så är denna nästintill klar och vi är nu i stort sett nöjda med fondens positionering, uppger förvaltarna.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Kina steg cirka 4,9 procent i april, minskade vikten något i Baidu  

  Ålandsbanken Kina steg cirka 4,9 procent i april, minskade vikten något i Baidu

  Ålandsbanken Kina steg med cirka 4,9 procent i april och har därmed stigit med 6,2 procent sedan årets början. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex är +4,4 procent respektive +8,7 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

  "Under månaden skiftades äntligen fokus bort från externa faktorer såsom handelskrig och tullar till bolagens intjäning då en stor del av bolagen har levererat kvartalsrapporter för årets första kvartal. Rapporterna har generellt kommit in starkt vilket även har bidragit till stigande aktiekurser. Viss tvekan har dock setts i kursreaktionerna i en del cykliska bolag då dessa sålts ned trots starka rapporter. Anledningen är att en del ekonomisk statistik börjar mattas från höga nivåer, även om företagsrapporterna inte ger några signaler om en svagare efterfrågan", skriver Ålandsbanken i sina kommentarer om månaden.

  Förvaltarna uppger vidare att fonden utvecklades väl då den kinesiska aktiemarknaden stabiliserades något efter två månader med stora rörelser. Särskilt stark avkastning kom från Energi och Material då i princip samtliga råvarumarknader stärktes under månaden. IT-sektorn fortsätter att vara volatil med stora kursrörelser – både positiva och negativa.

  En stor del av avkastningen förklaras av sektorpositioneringen där framförallt fondens övervikter i Energi och Material samt undervikt inom Sällanköpsvaror bidrog positivt.

  Även aktievalet var positivt och speciellt inom Energi, där positionerna i CNOOC och Sinopec Shanghai Petrochemical tillhörde de starkaste.

  "En av fondens största positioner, internetsökbolaget Baidu steg kraftigt efter
  en stark kvartalsrapport där tillväxten fortsätter att överraska positivt. På den negativa
  sidan har vi framförallt AAC Technologies som sjönk kraftigt tillsammans med övriga underleverantörer till Apple efter oro för svaghet i iPhone-försäljningen", skriver förvaltarna.

  Gällande portföljaktiviteten minskade Ålandsbanken vikten något i Baidu efter en stark
  uppgång i samband med bolagets kvartalsrapport.

  Fondens tre största innehav utgörs av Alibaba, Tencent Holding och China Construction Bank med vikter om 9,6, 9,0 samt 8,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Finland C steg med 8,1 procent i april, ökade innehaven i Ponsse och Nokia  

  Odin Finland C steg med 8,1 procent i april, ökade innehaven i Ponsse och Nokia

  Odin Finland steg med 8,1 procent i april månad, vilket medför att fonden har stigit med 12,8 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden ökat sina innehav i Ponsse och Nokia. De innehav som bidrog starkast till avkastningen under månaden var Metsa Board och Metso.

  I sin månadskommentar nämner förvaltaren Truls Haugen ett par företagshändelser som hamnat i fokus under månaden. Dels var det Amer Sports köp av klädmärket Peak Performance, som man menar passar väl in i Amers tillväxtstrategi, dels positiva kvartalsrapporter från Ponsse och Stora Enso som man tycker imponerade.

  "Kvartalets starkaste resultat stod utan tvekan Ponsse och Stora Enso för. För Ponsses del gick försäljningen upp med 34 procent och rörelseresultatet med 20 procent. Stora Ensos produktpriser genomgår en kraftig uppgång. Dessutom svänger lönsamheten rejält till det bättre när det gäller driftsättningen av den nya pappersmaskinen i kinesiska Beihai", skriver förvaltaren.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Sampo, Huhtamaki och Kone.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Fonder flaggar upp i Mekonomen  

  Didner & Gerge Fonder flaggar upp i Mekonomen

  Didner & Gerge Fonder har ökat innehavet i Mekonomen från strax under 1,8 miljoner aktier till 2,7 miljoner aktier, motsvarande 7,52 procent av kapitalet och rösterna, den 18 maj. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider  

 • JPM China A backade med 1,2 procent i april, teknologibolag tynger mot bakgrund av ZTE-sanktioner  

  JPM China A backade med 1,2 procent i april, teknologibolag tynger mot bakgrund av ZTE-sanktioner

  JPM China A (acc) USD backade med 1,2 procent i april, vilket medför att årets avkastning summerar till 0,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieval i teknologisektorn var den främsta negativa bidragsgivaren under april månad. Den negativa avkastningen uppges vara systemisk till sin karaktär, och berodde således inte på aktiva aktieval.

  Sanktionerna på ZTE som infördes i mitten av april samt en undersökning av Huawei medförde ett försämrat sentiment inom techsegmentet, särskilt mot bakgrund av handelsspänningar mellan USA och Kina.

  I den positiva vågskålen återfinns övervikten mot finansbolag på retailsidan. Innehavet i China Merchants Bank samt förmögenhetsförvaltaren Noah bidrog positivt, i likhet med innehavet i Postal Savings Bank.

  De största innehaven per utgången av månaden jämfört med jämförelseindex var Ping An Insurance, China Merchants och Bank of China. De innehaven man hade lägst relativ exponering mot var istället China Construction Bank, ICBC och Baidu.

  Man är fortsatt positiva till framtidsutsikterna för kinesiska aktier, mot bakgrund av det nuvarande makroklimatet samt fortsatta strukturella reformer från den kinesiska regeringen. På segmentsnivå fortsätter man att vara överviktade konsumentsektorn, samt har aktiva aktieval i hälsovårdssektorn och teknologisektorn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Latin America sjönk med 1,4 procent i april, deltagit i IPO av brasiliansk hälsovårdsoperatör  

  JPM Latin America sjönk med 1,4 procent i april, deltagit i IPO av brasiliansk hälsovårdsoperatör

  JPM Latin America Equity A USD sjönk med 1,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 6,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehavet i mexikanska Asur var en positiv bidragsgivare under månaden, efter att ha redovisat en intäktstillväxt om 52 procent samt en passagerartillväxt om 9,3 procent. Även innehavet i brasilianska Linx bidrog positivt, och fondteamet som nyligen mött bolagets vd bedömer att framtidsutsikterna är goda för företaget.

  Fondens undervikt mot Walmart Mexiko var en negativ bidragsgivare under månaden. Walmart Mexiko steg efter starka kvartalsresultat där man redovisade högre intäkter och en förbättrad marginal.

  Även fondens överviktposition mot hälsovårdsföretaget Fleury bidrog negativt under månaden. Företaget rapporterade svaga försäljningssiffror för jämförbara butiker, en trend som man dock från fondteamets sida kommer reverseras under det kommande halvåret.

  Under månaden har man deltagit i börsnoteringen av Hapvida som är den tredje största hälsovårdsoperatören i Brasilien. Man bedömer att affärsmodellen är attraktiv då den är vertikalt integrerad med alltifrån sjukhus till kliniker och forskningslabb. Balansräkningen uppges vara stark och tillväxtförutsättningarna goda.

  Fondteamet ser fortsatt ett starkt case i tillväxtmarknader och bedömer att de kommer fortsätta överprestera mer mogna aktiemarknader, givet att den globala tillväxttrenden håller i sig samtidigt som dollarn fortsätter att försvagas.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Storebrand Global Multifaktor steg med 3,3 procent i april, fortsatt ned på året  

  Storebrand Global Multifaktor steg med 3,3 procent i april, fortsatt ned på året

  Aktiefonden Storebrand Global Multifaktor, som normalt investerar i 250-350 bolag runt om i världen, steg med 3,3 procent under april, vilket går att jämföra med jämförelseindex som under samma period steg med 3,2 procent. Hittills i år har fonden sjunkit med 1,3 procent.

  Fondens förvaltade kapital uppgick till cirka 18,7 miljarder norska kronor vid månadens slut.

  Fonden var primärt exponerad mot amerikanska innehav vilka utgjorde cirka 50 procent av portföljen. På sektornivå var de största investeringarna inom finans och informationsteknik.

  Fondförvaltaren Andreas Poole skriver inget om eventuella förändringar. Vid månadsskiftet var fondens största exponering Anthem, Danaher och Fiserv.

  Fonden hade vid utgången av månaden 354 stycken innehav.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Roche rapporterar positiv studiedata för blödarsjukaläkemedlet Hemlibra  

  Roche rapporterar positiv studiedata för blödarsjukaläkemedlet Hemlibra

  Schweiziska läkemedelsjätten Roche meddelar att deras Sobi-konkurrerande läkemedelskandidat Hemlibra reducerat behandlade blödningar med 96 procent jämfört med ingen profylax i deras fas III-studie Haven 3. Det framgår av ett pressmeddelande.

  I en mindre grupp patienter som ingick i Haven 3-studien som erhållit faktor VIII-profylax som är det vanligaste behandlingsalternativet lyckades Hemlibra minska blödningarna med 68 procent.

  Man rapporterar även studiedata från Haven 4 som visar att Hemlibra under varje fyra veckor på klinisk nivå lyckats kontrollera blödningen hos patienter med samt utan faktor VIII-hämmare.

  "Hemlibra är det första läkemedlet som visar överlägsen effekt vid tidigare faktor VIII-profylax, den nuvarande behandlingsstandarden, vilket demonstreras av en statistiskt signifikant reduktion av behandlade blödningar i Haven 3-studien som jämför mellan patienter", uppger Johnny Mahlangu i pressmeddelandet från Witwatersrand universitet i Sydafrika.

  Data från studierna Haven 3 och Haven 4 skickas nu in till läkemedelsmyndigheter för ett potentiellt marknadsgodkännande.

  Finwire rapporterade under förra månaden att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat Roche genombrottsstatus för Hemlibra som utvecklas mot blödarsjukdomen hemofili A.  Taggar:
  #healthcare   #pharmaceuticals  

 • Ny granskning visar att de flesta hedgefonder underpresterar efter avgifter  

  Ny granskning visar att de flesta hedgefonder underpresterar efter avgifter

  En ny granskning från den kanadensiska konsultfirman CEM Benchmarking visar att de flesta hedgefonder underpresterar efter avgifter. Det rapporterar Financial Times.

  CEM jämförde avkastningen hos hedgefonder jämfört med enkla jämförelseindex som kombinerat aktier och räntor och med en matchande riskprofil för varje hedgefond.

  CEM noterade att hedgefonderna underpresterat mot jämförelseindex med ett genomsnitt om 127 baspunkter eller 1,27 procent på årsbasis efter avgifter under mätperioden 2000 till 2016.

  Hedgefonderna levererade dock en högre avkastning innan avgifter med 1,45 procent under samma period. En senioranalytiker hos CEM bedömer att det är svårt att motivera avgifterna, mot bakgrund av dessa uppgifter.

  CEM märkte även att hedgefonder misslyckats med uppgiften att erbjuda avkastningsskydd under finanskrisen. År 2008 presterade hedgefonderna allra sämst och underpresterade CEM:s olika jämförelseindex med sex procentenheter efter avgifter, det sämsta året i den tidigare nämnda mätperioden.

  De förvaltade tillgångarna har dock ökat kraftigt sedan finanskrisen. Idag uppgår de förvaltade tillgångarna till 3,2 biljoner dollar enligt Financial Times, jämfört med 1,4 biljoner dollar i slutet av 2008.

  Financial Times skriver vidare att det har uppkommit ETF:er med avsikten att replikera hedgefonder fast till en betydligt lägre avgift, däribland indexet MPI Barclay Elite Systematic Traders.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Odin Fastighet C steg med 7,8 procent i april, bud på Victoria Park gynnade fonden  

  Odin Fastighet C steg med 7,8 procent i april, bud på Victoria Park gynnade fonden

  Odin Fastighet C steg med 7,8 procent i april, vilket medför att fonden avkastat 5,1 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under året ökat med 4,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren Thomas Nielsen att de starka siffrorna för det första kvartalet för de bolag man äger gör att man ser mer positivt på utvecklingen framöver

  "Omkring 60 procent av bolagen i portföljen har presenterat sina kvartalsrapporter och utvecklingen har över lag varit bra. Vi kan notera att bolagen har en bra underliggande tillväxt i sina resultat och att värderingen av fastighetsbeståndet ökar. Ökade förväntningar på hyresintäkter väger mer än väl upp effekten av högre räntor/avkastningskrav."

  Under april gynnades fonden även av att ett bud inkom på Victoria Park. Fonden har ännu inte accepterat budet men sålde av en del av innehavet då aktien handlades till högre kurser än budet samtidigt som man ville minska exponeringen.

  Bästa bidrag under månaden var innehaven i Balder och Wihlborgs, i den negativa vågskålen fanns Pandox och Klövern Pref.

  Vid månadens utgång prissattes fonden till 15 gånger de kommande 12 månadernas resultat och gav en direktavkastning på 2,9 procent. Största innehav var Balder, Sagax och Wihlborgs.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kraftigt ökad vinst för Brummer Partners Fonder i fjol  

  Kraftigt ökad vinst för Brummer Partners Fonder i fjol

  Brummer Partners Fonder lyckades kraftigt förbättra resultatet i fjol till 530 miljoner kronor före skatt, från 293 miljoner kronor år 2016. Det rapporterar Dagens Industri.

  Man delar samtidigt ut 400 miljoner kronor som ägarna med Patrik Brummer i spetsen får dela på. Sedan 2002 har man redovisat vinst på sammanlagt 8,5 miljarder kronor före skatt, medan utdelningen summerar till 5,8 miljarder kronor.

  Tidningen delger även att den rörliga ersättningen till styrelse och vd ökade även under 2017 till 24,5 miljoner kronor, från 8,1 miljoner kronor året innan.

  Dagens Industri nämner även en aktieförsäljning om 11,5 procent av bolaget av den tidigare före detta vd:n Klaus Jäntti i samband med att han lämnade.

  Tidningen skriver att försäljningsuppgifter kombinerat med årsredovisningsinformation indikerar att aktieposten såldes för 165 miljoner kronor, vilket skulle innebära en värdering på drygt 1,4 miljarder kronor för alla aktier i Brummer & Partners. Detta motsvarar tre gånger rörelseresultatet för 2017 och 1,2 procent av de förvaltade tillgångarna.

  Ett skäl till vinstökningen var den starka utvecklingen hos fonden Manticore med en avkastning om 34,4 procent i fjol. Man har en ägarandel om 40 procent i hedgefondfirman Contour som förvaltar fonden.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Marknaden börjar bli varse att exceptionell period av låga räntor börjar lida mot sitt slut - Alfred Berg  

  Marknaden börjar bli varse att exceptionell period av låga räntor börjar lida mot sitt slut - Alfred Berg

  Alfred Bergs allokeringsteam har tittat närmare på vad andra förvaltare tycker i den senaste Fund Manager Survey från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in under 4-10 maj. I undersökningen står det att läsa att investerarna blivit åtminstone kortsiktigt köpsugna.

  "Ett vanligt talesätt är annars ´Sell in May and go away, and come back on St. Ledgers Day´ där St Ledgers day inträffar den 12 september i år. Denna dag markerar starten på en stor galopptävling i staden Doncaster i Yorkshire. Utan att göra någon dagsoptimerad analys så kan man konstatera att genomsnittlig månadsavkastning de senaste 30 åren åtminstone talat för att det finns en viss sanning i talesättet", skriver Alfred Berg i sitt marknadsbrev.

  Alfred Bergs allokeringsansvarige, Jonas Olavi, frågar sig varför förvaltarna resonerar med att de vill köpa i maj, vilket står i kontrast med gamla sannolikhetssamband.

  "Det troliga svaret är att de såg samma tecken som vi på Alfred Berg, det vill säga att börsindexen, trots första kvartalets turbulens stod emot att falla igenom det stigande trendstöd som etablerats sedan botten 2016. Penningpolitiken är fortfarande stödjande (men snart kontraktiv), räntorna låga (men långsamt stigande), vinsterna (fortfarande) höga, arbetslöshetstrenderna (ännu) fallande och sentimentsindikatorerna på (ännu) höga nivåer. Positioneringen är fortsatt tiltad mot tillväxt, vilket innebär övervikt mot risktillgångar kontra tillgångar med upplevd lägre risk."

  Ännu tror alltså respondenterna att aktiemarknaderna toppar tidigast 2019, men då skall man ha respekt för att detta är en högst flyktig åsikt, konstaterar Jonas Olavi.

  Han fortsätter att gå igenom olika områden i enkäten och summerar sedan slutsatsen:

  "Marknaderna blir allt mer varse om att den exceptionella perioden av låga räntor börjar lida mot sitt slut och att investeringsteman och positionering kommer att prövas. Men kontentan är – inte än!"


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Odin Europa steg med 6,0 procent i april, köpte Lectra, Handelsbanken och Dignity  

  Odin Europa steg med 6,0 procent i april, köpte Lectra, Handelsbanken och Dignity

  Aktiefonden Odin Europa steg med 6,0 procent i april och har därmed ökat med 4,1 procent sedan årsskiftet. Fonden utvecklades sämre än index som under månaden avkastade 8,0 procent.

  Under april har fonden köpt aktier i Lectra, Handelsbanken och Dignity. Bästa bidragsgivare under månaden var SAP och Hugo Boss medan innehaven i Ams och Henkel bidrog negativt.

  Fonden prissätts för närvarande till 16 gånger de kommande 12 månadernas resultat, vilket kan jämföras med 14,3 gånger för index.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner SAP, Henkel och Continental. Största övervikterna kontra index på sektornivå fanns inom verkstad och konsumtion.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Viking Fonder Sverige steg med 6,2 procent i april, fortsatt defensiv hållning  

  Viking Fonder Sverige steg med 6,2 procent i april, fortsatt defensiv hållning

  Viking Fonder Sverige A steg med 6,2 procent under april, vilket innebär att fonden ökat med 9,8 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren Markus Linnes att månaden började volatilt och i negativa termer som en konsekvens av ökade geopolitiska risker, vilket ledde till ett stigande oljepris. Dessa risker har av investerare fått balanseras av de kvartalsrapporter som kommit in, enligt förvaltaren.

  "I takt med att dessa rapporter har visat sig överraska på uppsidan så har fokus flyttats från riskerna till att mer handla om bolagens rapporter vilket under den senare delen av månaden visade sig i aktiekurserna som steg", uppger Linnes och fortsätter.

  "Framgent tror vi dock att fokus kommer att flyttas från bolagsrapporterna till att återigen handla om konjunkturen och inflationsförväntningarna. Vi står fortfarande inför en situation där USA visar styrka konjunkturmässigt medan den inte alls är lika stark i Europa. Detta får, som vi tidigare varit inne på, konsekvens på de olika regionernas penningpolitik."

  Förvaltaren uppger sig vara mycket nöjd med månadens utveckling givet att fonden haft en fortsatt defensiv hållning. Vid månadens utgång var fondens största innehav AstraZeneca, SOBI och Elekta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Företagsobligationsfond A steg knappt 0,2 procent i april, BBB utgör 68 procent av allokeringen  

  Öhman Företagsobligationsfond A steg knappt 0,2 procent i april, BBB utgör 68 procent av allokeringen

  Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A ökade knappt 0,2 procent i april, vilket medför att fonden stigit lika mycket sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med drygt 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Stadshypotek, Swedish Export Credit och DnB med portföljvikter om cirka 2,9, 1,9 respektive 1,7 procent.

  Den effektiva durationen uppgick till cirka 2,8 år vid månadsskiftet medan den effektiva löptiden uppgick till cirka 4,0 år.

  Fördelat efter kreditkvalitet stod BBB för cirka 68 procent av allokeringen, följt av kreditbetyget A med cirka 17 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Grön Obligationsfond steg med knappt 0,2 procent i april, allokering till BB-segmentet gav stark avkastning  

  Öhman Grön Obligationsfond steg med knappt 0,2 procent i april, allokering till BB-segmentet gav stark avkastning

  Räntefonden Öhman Grön Obligationsfond steg med cirka 0,2 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till knappt 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver fondförvaltaren Erika Wranegård att avkastningen kommer främst från fastighetssektorn och räntebenet.

  "Fondens strategi att allokera till BB-segmentet och hitta ratingkandidater levererade stark avkastning under april. Castellum tog officiell rating och Kungsleden tickade attraktiv carry till fonden. Tillsammans stod de två innehaven för en tredjedel av fondens avkastning under månaden", skriver Erika Wranegård.

  Under månaden tillkännagav japanska shippingbolaget NYK att de tittar på att emittera
  en grön obligation, vilket blir världens första gröna shipping-obligation.

  "Att fler emittenter, inom skilda sektorer och ratingkategorier emitterar grönt är en mycket positiv utveckling på gröna marknaden", skriver Erika Wranegård.

  Per utgången av månaden var de största obligationsinnehaven utgivna av Volvofinans, Ifc och Swedbank med portföljvikter om cirka 6,1, 5,0 respektive 5,0 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #renewable  

 • Öhman FRN-fond steg knappt 0,2 procent i april, Castellum bidrog till fina utvecklingen  

  Öhman FRN-fond steg knappt 0,2 procent i april, Castellum bidrog till fina utvecklingen

  Räntefonden Öhman FRN-fond steg knappt 0,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 0,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver Ulrika Lindén att april var en relativt lugn månad på svenska ränte- och kreditmarknaden. Riksbanken lämnade räntan oförändrad vid mötet i april och sköt på första räntehöjningen från september till december, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Svenska kreditspreadar var i stort sett oförändrade under månaden

  Hon uppger vidare att Castellum, som var fondens största bet och som skaffade rating i april, bidrog till den fina utvecklingen under månaden.

  "Oron för minskad stimulans från ECB och Riksbanken finns fortfarande kvar men
  Riksbankens beslut att skjuta på räntehöjningen var positiv", skriver Ulrika Lindén.

  De största obligationsinnehaven var utgivna av Kinnevik, DnB och Kungsleden med portföljvikter om cirka 1,8, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Odin Sverige steg med 6,5 procent under april, Beijer Ref och Hexpol bland vinnarna  

  Odin Sverige steg med 6,5 procent under april, Beijer Ref och Hexpol bland vinnarna

  Odin Sverige C steg med 6,5 procent under april, vilket innebär att fonden avkastat 3,4 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under perioderna avkastat 6,1 respektive 4,3 procent.

  Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden sålt aktier i Hexagon och samtidigt köpt ytterligare aktier i Securitas, Hexpol och Lundbergs.

  Månadens bästa bidrag kom från innehaven i Beijer Ref och Hexpol medan innehaven i Handelsbanken och Avanza bidrog negativt.

  Fondens förvaltare Vegard Söraunet skriver i en kommentar till månadens utveckling att rapportsäsongen är igång och att två tredjedelar av portföljen redovisat sina siffror. Bland positiva rapporter nämns Beijer Ref, Axfood och Atlas Copco. I synnerhet Beijer Ref överraskade marknaden positivt, skriver förvaltaren.

  "Bolaget, som levererar kyl- och luftsystem, fortsätter att imponera och överträffade marknadens förväntningar med både ökad försäljning (+17 procent) och avsevärt bättre rörelsemarginaler (+60 procent) jämfört med samma period föregående år. Med strängare miljökrav måste befintliga kylsystem bytas ut och här är Beijer Ref väl positionerade."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Skanska  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Skanska

  Swedbank Robur Fonder har ökat innehavet i Skanska med drygt 75 000 aktier till strax under 21,1 miljoner aktier, motsvarande 5,01 procent av kapitalet och 3,52 procent av rösterna, den 15 maj. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #materials  

 • SEB Investment Management flaggar upp i Bonava  

  SEB Investment Management flaggar upp i Bonava

  SEB Investment Management har ökat sitt innehav i bostadsutvecklaren Bonava och äger nu 5,0 procent av kapitaletoch 2,4 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Öhman Etisk Index USA A ökade med 4,9 procent i april, Apple största innehavet  

  Öhman Etisk Index USA A ökade med 4,9 procent i april, Apple största innehavet

  Öhman Etisk Index USA A ökade med cirka 4,9 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till knappt 6,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om cirka 3,8, 3,1 respektive 2,9 procent.

  På sektornivå stod teknik för drygt 23,6 procent av allokeringen, följt av finans med 17,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Sverige A steg med 3,9 procent i april  

  Öhman Etisk Index Sverige A steg med 3,9 procent i april

  Öhman Etisk Index Sverige A steg med cirka 3,9 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet uppgår till drygt 4,0 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med cirka 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Nordea, Volvo B och Atlas Copco A med portföljvikter om cirka 7,8, 6,9 respektive 5,8 procent.

  På sektornivå stod industri för cirka 34,2 procent av fördelningen, följt av finans med 23,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Pacific steg med 7,3 procent i april  

  Öhman Etisk Index Pacific steg med 7,3 procent i april

  Öhman Etisk Index Pacific steg med cirka 7,3 procent i april, vilket medför att fonden ökat med knappt 5,2 procent för året. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med cirka 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var AIA Group, Commonwealth Bank of Australia och Westpac med portföljvikter om cirka 7,1, 6,2 respektive 4,8 procent.

  På sektornivå stod finans för cirka 45 procent av allokeringen, följt av fastigheter med cirka 16,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Japan ökade med 5,4 procent i april  

  Öhman Etisk Index Japan ökade med 5,4 procent i april

  Öhman Etisk Index Japan steg med cirka 5,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till knappt 7,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven var per utgången av månadsskiftet Toyota, Mitsubishi och SoftBank med portföljvikter om cirka 4,8, 2,2 respektive 1,8 procent.

  På sektornivå stod industri för drygt 19,0 procent av allokeringen, följt av konsument med 18,3 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Europa steg med cirka 7,4 procent i april  

  Öhman Etisk Index Europa steg med cirka 7,4 procent i april

  Öhman Etisk Index Europa ökade med cirka 7,4 procent i april, vilket medför att fonden har sedan årsskiftet stigit med drygt 7,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven var per månadsskiftet Nestle, HSBC och Novartis med portföljvikter om cirka 2,8, 2,3 respektive 2,0 procent.

  På sektornivå stod finans för drygt 23,1 procent av allokeringen, följt av sjukvård med 13,3 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Emerging Markets steg med cirka 3 procent i april  

  Öhman Etisk Emerging Markets steg med cirka 3 procent i april

  Öhman Etisk Emerging Markets ökade med 3,0 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 7,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med cirka 7,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Samsung, Alibaba och Taiwan Semiconductors med portföljvikter om cirka 9,4, 8,9 respektive 8,6 procent.

  På sektornivå stod teknik för cirka 45,0 procent av allokeringen, följt av finans med 25,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Sverige Fokus steg med knappt 7,6 procent i april, bättre än jämförelseindex  

  Öhman Sverige Fokus steg med knappt 7,6 procent i april, bättre än jämförelseindex

  Aktiefonden Öhman Sverige Fokus steg med cirka 7,6 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 9,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största innehav var per utgången av månaden ABB, Volvo B och Essity B med portföljvikter om cirka 6,1, 6,1 respektive 5,9 procent.

  På sektornivå stod industri för cirka 32,9 procent av allokeringen, följt av råvaror med 20,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Småbolagsfond steg med 6,5 procent i april, starkare än jämförelseindex  

  Öhman Småbolagsfond steg med 6,5 procent i april, starkare än jämförelseindex

  Aktiefonden Öhman Småbolagsfond steg med 6,5 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver Stefan Kopperud att Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) återhämtade sig starkt efter nedgången föregående månad och steg 4,1 procent.

  "Rapportperioden har inletts i en överlag positiv ton, som vanligt har dock kursrörelserna i
  enskilda bolag varit stora. Global makrostatistik har försvagats något under månaden men
  indikerar fortsatt på en god konjunktur. Oron för storskaligt handelskrig mellan Kina och USA har tillfälligt minskat sedan parterna annonserat nya samtal."

  De svenska småbolagen, CSX Sweden, utvecklades bättre än de stora bolagen på OMXS30. Fondens innehav som utvecklades bäst under perioden var Swedish Orphan Biovitrum, Hexpol samt NetEnt.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Trelleborg, MTG och Husqvarna med portföljvikter om cirka 7,8, 7,0 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth steg med 7,3 procent i april, stark utveckling för Amazon  

  Öhman Global Growth steg med 7,3 procent i april, stark utveckling för Amazon

  Aktiefonden Öhman Global Growth steg med 7,3 procent i april, driven av en stor uppgång för fondens största innehav Amazon som steg hela 13 procent. Avkastningen sedan årsskiftet summerar till 13,6 procent.

  Det framgår av en månadsrapport.

  I månadskommentaren skriver fondförvaltaren Filip Boman att börser steg på bred front under april. Efter en tids nedgång från i slutet av januari stärktes marknaden av genomgående bra rapporter, ett stort lyft i energisektorn samt en framgång i
  nedrustningsförhandlingar med Nordkorea.

  Han konstaterar att teknikföretag återhämtade sig delvis under månaden efter stora tapp i mars där investerare oroade sig för tuffare regelverk med Facebook i fokus. Kvartalsrapporterna har varit starka för i princip alla IT-jättar såsom Microsoft, Amazon, Facebook och Google.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Amazon, Samsung och Adobe Systems med portföljvikter om cirka 8,0, 5,2 respektive 5,1 procent.

  Gällande utsikterna fortsätter fonden att ha en neutral inställning till börsen.

  "Bolag fortsätter att rapportera bra och företagsledningar är relativt optimistiska.
  Ekonomisk tillväxt är stabil och det är svårt att se några uppenbara bubblor i marknaden. Dock pekar ledande indikatorer på en svagare ekonomisk utveckling framöver och analytikers vinstförväntningar har börjat försvagas. Samtidigt är värderingen på börser inte attraktiv med hög värdering i USA och neutral i övriga världen", skriver Filip Boman.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Hållbar steg med cirka 5,5 procent i april, förnybar energi bidrog till uppgången  

  Öhman Global Hållbar steg med cirka 5,5 procent i april, förnybar energi bidrog till uppgången

  Öhman Global Hållbar steg med 5,5 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 7,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Filip Boman skriver i en kommentar att april blev en månad med breda börsuppgångar. Efter en tids nedgång från i slutet av januari stärktes marknaden av genomgående bra rapporter, ett stort lyft i energisektorn samt en framgång i
  nedrustningsförhandlingar med Nordkorea.

  Fonden gick marginellt bättre än index under månaden där aktieurvalet var bra
  drivet av teman såsom förnyelsebar energi och hälsosam livsstil.

  "Vindkraftsbolaget Huaneng Renewables steg 25 procent efter stark tillväxt för
  bolaget i Kina. Vidare steg laxbolagen Bakkafrost och Salmones Camanchaca 13 procent respektive 23 procent på en robust prisbild för lax. Den starka utvecklingen i oljebolag påverkade relativavkastningen negativt 0,5 procent", skriver Filip Boman.

  Fondens största innehav var per utgången av månaden Microsoft, Alphabet och Prudential med portföljvikter om cirka 3,4, 2,9 respektive 2,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Hjärt-Lungfond steg med 5,4 procent i april, bättre än index  

  Öhman Hjärt-Lungfond steg med 5,4 procent i april, bättre än index

  Aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond ökade med 5,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma perioder ökat med 4,8 respektive 5,4 procent.

  Det framgår av en månadsrapport.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Investor, AstraZeneca och Kinnevik med portföljvikter om cirka 3,5, 2,5 respektive 2,3 procent.

  På sektornivå stod sjukvård för 49,5 procent av allokeringen i linje med fondens inriktning, följt av industri med 12,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • QQM Equity Hedge har stigit med 2,0 procent hittills under maj  

  QQM Equity Hedge har stigit med 2,0 procent hittills under maj

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, har hittills i maj stigit med 2,0 procent, vilket innebär att fonden ökat med 5,6 procent sedan årets början. Det framgår av en uppdatering från fondbolaget QQM Fund Management per den 15 maj.  Taggar:
  #hedgefonder  

 • Tellus Midas ökade med 0,3 procent i april, ökade aktieandelen  

  Tellus Midas ökade med 0,3 procent i april, ökade aktieandelen

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, ökade med 0,3 procent under april, vilket innebär att fonden backat med 1,5 procent sedan årsskiftet.

  De aktier som bidrog starkast till utvecklingen under april var det franska gruvbolaget Eramet, som tillhörde förra månadens förlorare och det norska oljeservicebolaget Ocean Yield. Mest negativt bidrag till utvecklingen hade den österrikiska sensortillverkaren Ams och det tyska medicinforskningsbolaget Evotec, som båda tillhörde förra månadens vinnare.

  Eftersom Midas valutasäkrar sina innehav kom man inte att gynnas av den kraftiga kronförsvagningen under månaden till skillnad mot de flesta fonder som är denominerade i svenska kronor, varför den relativa avkastningen under månaden blev svag.

  Inga större förändringar gjordes i portföljen under månaden. Aktieandelen ökades från 67 procent till 75 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur har sålt 0,5 miljoner aktier i Rejlers  

  Swedbank Robur har sålt 0,5 miljoner aktier i Rejlers

  Swedbank Robur Fonder har minskat innehavet i Rejlers med cirka 0,5 miljoner aktier till 0,7 miljoner aktier, motsvarande 3,87 procent av kapitalet och 2,07 procent av rösterna, den 16 maj. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge backade i april, råvaruportföljen tyngde  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge backade i april, råvaruportföljen tyngde

  Aktie-Ansvar Kvanthedge backade med 2,2 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 2,0 procent sedan årets början.

  I en kommentar skriver förvaltaren Björn Löfdahl att den i särklass största delen av det negativa resultatet kom från råvaruportföljen.

  "Den korta positionen i vete utvecklades svagt efter nyheter om en köldvåg i mellersta USA, samtidigt som den korta positionen i aluminium medförde större förluster efter sanktionerna mot aluminiumproducenten Rusal", skriver Löfdahl.

  I valutaportföljen missgynnades fonden av sina långa exponeringar mot schweizerfranc och svenska kronor. Vinster i långa positioner i brittiska pund och euro räckte inte för att täcka förlusterna.

  Obligationsportföljen backade också, där en kort positionen i kanadensiska obligationer genererade en vinst, den räckte dock inte för att kompensera för förlusterna från den långa positionen i amerikanska obligationer samt den korta positionen i brittiska obligationer.

  Aktieportföljen slutade månaden på plus där vinster genererades från långa positioner i aktieindexen OMXS30 och AEX.

  Inom volatilitetsportföljen stod den största delen av intjäningen från utställda optioner på S&P 500.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Bank och Finansfond steg med 4,1 procent under april, köpte tillbaka Nordea  

  Tellus Bank och Finansfond steg med 4,1 procent under april, köpte tillbaka Nordea

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, avkastade 4,1 procent, vilket var betydligt bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 0,2 procent. Index utgörs av aktiemarknadens riskpremium på 3 procent plus räntan på en tremånaders statsskuldsväxel. Sedan årets början har fonden avkastat 2,8 procent.

  De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var det norska försäkringsbolaget Storebrand och Amundi ETF MSCI EU Banker. Mest negativt till utvecklingen bidrog den svenska banken SEB och den norska sparbanken SR Bank.

  Ett nytt bolag har tillkommit i portföljen under april. Fonden har återigen investerat i
  den nordiska banken Nordea, på lägre nivåer än vad man tidigare sålde på. Bakgrunden till investeringen i Nordea är den mycket höga direktavkastningen på 8 procent, skriver Tellus.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Amundi ETF MSCI EU B (8,6%), Swedbank (6,6%) och Resurs Holding (5,9%).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Multi steg med 2,8 procent i april, fortsatt hög andel aktier  

  Kavaljer Multi steg med 2,8 procent i april, fortsatt hög andel aktier

  Kavaljer Multi (SEK A) steg med 2,8 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 3,9 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsen steg med 4,4 procent under månaden och har avkastat 4,1 procent under året.

  I en kommentar skriver fondens förvaltare att bolagsrapporterna som presenterades under perioden överlag motsvarade förväntningarna. Marknaderna gynnades av att rädslan för handelskonflikter minskade samtidigt som Nord- och Sydkorea hade framgångsrika samtal om fred och nedrustning. Kronan fortsatte att försvagas under månaden mot såväl euro som dollar, vilket gynnade exportbolagen.

  Fondförvaltarna kommenterar även världsekonomins utveckling där man menar att världshandel och investeringar ökar samtidigt som arbetslösheten är låg vilket medför en fortsatt stark utveckling. Prognosinstitut har samtidigt justerat upp sina prognoser för global tillväxt till 4 procent.

  Gällande ränteutvecklingen skriver man att USA-räntorna har stigit i spåren av ökad inflationsoro medan i Europa och Sverige förväntas fortsatt låga räntor på grund av avsaknad av inflation. Förvaltarna förväntar sig en första höjning från Riksbanken i början av 2019.

  Framöver ser man en fortsatt god vinsttillväxt och anser att aktier är fortsatt attraktivt värderade, speciellt i jämförelse med räntebärande placeringar, varför fonden fortsätter att vara investerad med en hög andel aktier.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringars chefsekonom blir ansvarig för Investering  

  Länsförsäkringars chefsekonom blir ansvarig för Investering

  Länsförsäkringar Banks chefsekonom Anna Öster blir ny chef för Investering inom bankens kapitalförvaltning. Hon tillträder formellt den 24 juli.

  Inom Investering ligger förvaltningsansvaret för institutionella portföljer samt funktionerna strategisk allokering, kvantitativ analys, tillgångsanalys och trading.

  Länsförsäkringar skriver inte vem som ersätter henne på chefsekonomposten.  Taggar:
  #financials  

 • Alfred Berg Sverige Plus A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Alfred Berg Sverige Plus A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Alfred Berg Sverige Plus A från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • JPM Global Balanced A EUR sänks till fyra stjärnor hos Morningstar  

  JPM Global Balanced A EUR sänks till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har sänkt sin rating för fonden JPM Global Balanced A (acc) EUR från fem till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Alfred Berg Ränteallokering Plus från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Deutsche Invest I Top Euroland LC höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Deutsche Invest I Top Euroland LC höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Deutsche Invest I Top Euroland LC från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Holberg Norden sänks till en stjärna hos Morningstar  

  Holberg Norden sänks till en stjärna hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har sänkt sin rating för fonden Holberg Norden från två till en stjärna.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Consensus Småbolag, Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige bland vinnarna på THQ-rally  

  Consensus Småbolag, Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige bland vinnarna på THQ-rally

  Spelbolaget THQ Nordic presenterade under onsdagsmorgonen en rapport som föll marknaden i smaken och aktien stiger med drygt 15 procent under den tidiga handeln på Stockholmsbörsen.

  Bland fonder som har stora innehav i aktien, uttryckt som andel av den totala portföljen, märks Consensus Småbolag, Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige. Det framgår av en körning i fonddatabasen Morningstar.

  Concensus Småbolag sitter med en vikt om 5,8 procent i spelbolaget, motsvarande vikter för Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige var 3,8 respektive 3,6 procent, enligt Morningstar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Investmentbolag steg med 5,7 procent i april, starka rapporter gynnade innehav inom tech och lyxvarumärken  

  Tellus Investmentbolag steg med 5,7 procent i april, starka rapporter gynnade innehav inom tech och lyxvarumärken

  Tellus Investmentbolag steg med 5,7 procent i april och har därmed ökat med 11,4 procent sedan årsskiftet. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex, MSCI AC World NDTR (SEK), uppgick till 5,9 respektive 6,7 procent.

  Månaden beskrivs som bitvis turbulent med osäkerhet kring framtida räntor och värdering av tech-bolag i kombination med en amerikansk president som twittrade "hit och dit" som de största pådrivarna av marknadens svängningar. I slutet av perioden presenterade bland andra Amazon och Apple starka rapporter vilket gjorde att kurserna återigen tog fart uppåt.

  Bland andra portföljbolag som kom med starka rapporter nämns lyxvarumärkesbolagen Keering och LVMH.

  "Lyxiga attribut, och kläder och väskor inkl resväskor från bl a Rimowa (som LVMH äger) går bra och ett starkt drivande segment är Milleniums - vilka vi tidigt har fångat upp via vår tematiska ansats", skriver förvaltaren i en kommentar.

  Under månaden har fonden gjort en ny investering i det schweiziska konglomeratet Compagnie Financière Richemont SA, vilka är starka inom segmentet "top notch brand" klockor.

  VId månadens utgång var fondens största innehav Amazon, Keering och HBM Healthcare Invest.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 50-tal steg med cirka 2,1 procent i april  

  SPP Generation 50-tal steg med cirka 2,1 procent i april

  SPP Generation 50-tal steg med cirka 2,1 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 2,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var en svensk statsobligation, en obligation utgiven av Kommuninvest samt SPP Emerging Markets. Portföljvikterna för dessa uppgick till 6,6, 4,9 respektive 4,2 procent.

  Sverige stod för 59 procent av allokeringen, följt av USA med 16,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 60-tal steg med 4,2 procent i april, SPP Emerging Markets största innehavet  

  SPP Generation 60-tal steg med 4,2 procent i april, SPP Emerging Markets största innehavet

  SPP Generation 60-tal steg med cirka 4,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 4,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea Bank och en svensk statsobligation med löptid två år. Portföljvikterna för dessa uppgick till 6,8, 2,3 respektive 2,1 procent.

  På landsnivå stod Sverige för 40,2 procent av allokeringen, följt av USA med 32,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal steg med cirka 4,6 procent i april  

  SPP Generation 70-tal steg med cirka 4,6 procent i april

  SPP Generation 70-tal steg med cirka 4,6 procent i april vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till fem procent, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea och Atlas Copco med portföljvikter om 7,5, 2,6 respektive 2,0 procent.

  På landsnivå stod Sverige för 39 procent av allokeringen, följt av USA med 34,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Access USA höjs till fem stjärnor hos Morningstar  

  Swedbank Robur Access USA höjs till fem stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Swedbank Robur Access USA från fyra till fem stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal steg med cirka 4,6 procent i april  

  SPP Generation 80-tal steg med cirka 4,6 procent i april

  SPP Generation 80-tal steg med cirka 4,6 procent i april vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till fem procent, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea Bank och Atlas Copco med portföljvikter om 7,6, 2,5 respektive 2,1 procent.

  På landsnivå stod Sverige för 38,7 procent av allokeringen, följt av USA med 34,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tre av fyra svenska fondbolag drabbades av nettoutflöden i första kvartalet  

  Tre av fyra svenska fondbolag drabbades av nettoutflöden i första kvartalet

  Det första kvartalet 2018 var turbulent för den svenska fondbranschen där tre av fyra fondbolag drabbades av stora utflöden. Bland förlorarna märks AMF och Skandia medan Handelsbanken och Swedbank Robur gick mot strömmen med nettoinflöden. Det skriver Dagens Industri i tisdagens utgåva av tidningen.

  Bland de få vinnarna fanns Handelsbanken och Swedbank Robur med nettoinflöden på 614 miljoner kronor respektive 290 miljoner kronor i första kvartalet.

  Förlorarlistan med nettoutflöden var desto längre med två bolag som noterade miljardbelopp i nettoutflöden, AMF med 1,34 miljarder kronor och Skandia med 1,11 miljarder kronor.
  Fyra andra förlorare var Didner & Gerge med 907 miljoner kronor, Carnegie Fonder på 845 miljoner kronor, C WorldWide med 741 miljoner kronor och Länsförsäkringar med ett nettoutflöde på 739 miljoner kronor.

  Swedbank Robur är störst räknat i förvaltat kapital på 835,1 miljarder kronor. Därefter följer SEB med 475,8 miljarder kronor, Nordea med 457,2 miljarder kronor och Handelsbanken med 446,4 miljarder kronor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen steg med 4,2 procent i april, Volvo största innehavet  

  GodFond Sverige & Världen steg med 4,2 procent i april, Volvo största innehavet

  GodFond Sverige & Världen steg med cirka 4,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 6,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Volvo, Nordea och Atlas Copco med portföljvikter om 3,2, 3,2 respektive 2,8 procent.

  På sektorbasis stod finans för 23,5 procent av allokeringen, följt av industri med 21,6 procent. På landsnivå stod Sverige för 45 procent av fördelningen, med USA på andraplats med 20,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA steg med fem procent i april  

  SPP Aktiefond USA steg med fem procent i april

  SPP Aktiefond USA steg med fem procent i april vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 6,4 procent, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största fondinnehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om 3,6, 3,0 respektive 2,7 procent.

  På sektornivå stod IT för 25,7 procent av allokeringen, följt av finans med 15,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa steg med 7,4 procent i april, Nestle största innehavet  

  SPP Aktiefond Europa steg med 7,4 procent i april, Nestle största innehavet

  SPP Aktiefond Europa steg med cirka 7,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till 7,6 procent. Detta i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, HSBC och Novartis med portföljvikter om 2,9, 2,1 respektive 1,9 procent.

  Sektorn finans utgjorde 21,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av industri med 12,4 procent. På landsnivå hade Storbritannien en portföljvikt om 23,9 procent, med Frankrike på andraplatsen med 17,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan steg med fem procent i april, Toyota fortsatt största innehavet  

  SPP Aktiefond Japan steg med fem procent i april, Toyota fortsatt största innehavet

  SPP Aktiefond Japan steg med fem procent i april, jämfört med fondens jämförelseindex som ökade med 5,1 procent. Sedan årsskiften har fonden ökat med 8,4 procent, i likhet med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Toyota, Mitsubishi och Softbank med portföljvikter om 4,8, 2,2 respektive 1,8 procent.

  På sektornivå stod konsument för 21,1 procent av allokeringen, följt av industri med 20,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige steg med 3,9 procent i april, Nordea fortsatt största innehavet  

  SPP Aktiefond Sverige steg med 3,9 procent i april, Nordea fortsatt största innehavet

  SPP Aktiefond Sverige steg med cirka 3,9 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 3,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordea, Volvo och Atlas Copco med portföljvikter om 6,7, 6,5 respektive 4,9 procent.

  På sektornivå stod industri för 34 procent av allokeringen, följt av finans med 25,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Fonder övertar globalfonden Pandium Global  

  Carnegie Fonder övertar globalfonden Pandium Global

  Carnegie Fonder övertar globalfonden Pandium Global med fyra stjärnor hos Morningstar och anställer dess förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Det förvaltade kapitalet för globalfonden som startades 2014 uppgår till 81 miljoner kronor. Sedan start uppges fonden ha avkastat i genomsnitt 12,5 procent per år. Pandium Global är en specialfond (AIF) men ska i Carnegie Fonders regi omvandlas till en vanlig UCITS-fond som är öppen för en bredare grupp av sparare.

  Mikael Tarnawski-Berlin uppger att Carnegie Fonder är en av marknadens främsta kapitalförvaltare och har samma syn på långsiktighet, stock picking och risk som han själv. Vidare lyckas Carnegie Fonder kombinera den större aktörens stabilitet med den mindre aktörens självständighet, anser fondförvaltaren.

  Carnegie Fonders vd Hans Hedström kommenterar nyheten i pressmeddelandet: ”Mikael har bevisat sin skicklighet som förvaltare och har en investeringsfilosofi som stämmer väl överens med vår. Med Pandium Global får vi en fond som många av våra kunder efterfrågar”.

  Överlåtelsen och planer villkoras av Finansinspektionens godkännande. Man väntar sig att processen är slutförd efter denna sommar.  Taggar:
  #fonder  

 • Fidelity Global Financial Services steg med två procent i april, överviktsinnehavet Voya bidragsgivare  

  Fidelity Global Financial Services steg med två procent i april, överviktsinnehavet Voya bidragsgivare

  Fidelity Global Financial Services A-EUR steg med två procent i april, vilket medför att fonden tappat 0,9 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med en procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna till avkastningen under månaden var E Trade, DBS Group och Voya Financial. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Essent, Sberbank samt avsaknaden av HSBC.

  De största överviktsinnehaven per utgången av månaden var JP Morgan Chase, Morgan Stanley och Voya Financial med portföljvikter om 6,4, 2,6 respektive 1,9 procent. Detta jämfört med jämförelseindexvikterna om 4,5, 0,8 respektive 0,1 procent.

  Om man istället ser till underviktsinnehav lyder listan HSBC, Citigroup och Banco Santander.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Consumer ökade med 3,5 procent i april, överviktsinnehavet L'oreal positiv bidragsgivare  

  Fidelity Global Consumer ökade med 3,5 procent i april, överviktsinnehavet L'oreal positiv bidragsgivare

  Fidelity Global Consumer Industries A-EUR ökade med 3,5 procent i april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till 2,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma perioder ökat med 2,4 respektive minskat med 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Kering, LVMH och L'oreal. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Colgate-Palmolive, Kose samt avsaknaden av McDonalds.

  På sektornivå stod avsaknaden av sällanköpsvaror för det största bidraget till den relativa avkastningen, medan den höga exponeringen mot IT bidrog mest negativt.

  De största överviktsinnehaven per utgången av månaden var LVMH Moet Hennessy, L'oreal och Kering med portföljvikter om 5,3, 4,2 respektive 3,9. Detta jämfört med jämförelseindexvikterna om 1,0, 0,6 respektive 0,5.

  De största underviktsinnehaven var istället Home Depot, Procter & Gamble och Coca Cola.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Pacific backade med 0,2 procent i april, hälsovård största bidragsgivaren  

  Fidelity Pacific backade med 0,2 procent i april, hälsovård största bidragsgivaren

  Fidelity Pacific A-USD backade med 0,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största bidragsgivarna under månaden till den relativa avkastningen var Taurora Mobile, avsaknaden av Taiwan Semiconductor och FILA Korea. De innehav som bidrog mest negativt var istället Tateru, E INK och avsaknaden av Samsung.

  På sektornivå var det hälsovård som bidrog mest, med ett totalt relativt bidrag om 0,2 procent. Avsaknaden av fastigheter och basindustri tyngde dock med relativa bidrag om 0,41 respektive 0,24 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Tencent, Alibaba och Softbank med portföljvikter om 3,5, 2,5 respektive 2,2 procent. Detta jämfört med fondens jämförelseindex med vikterna 3,2, 2,3 respektive 0,7 procent.

  Fondens största överviktsinnehav vid månadsskiftet var Universal Entertainment, China PAC och Softbank. Om man istället kollar på största underviktsinnehav lyder listan Samsung, Taiwan Semiconductor och Toyota.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities backade med 0,7 procent i april, Ryssland bidrog negativt  

  JPM Emerging Markets Opportunities backade med 0,7 procent i april, Ryssland bidrog negativt

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD backade med cirka 0,7 procent i april, vilket medför att fonden har tappat 0,5 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka en procent. Det framgår av en månadsrapport.

  En positiv bidragsgivare under månaden var aktieval i Taiwan, samt den låga exponeringen mot landet. Även sydkoreanska aktier bidrog positivt under månaden, bland annat två innehav i POSCO och KEPCO. KEPCO slog marknadsförväntningarna kring produktiviteten hos en kärnkraftanläggning medan POSCO rapporterade starka kvartalssiffror.

  Aktieval i Kina bidrog negativt till avkastningen under månaden. Övervikten mot Apple-leverantörer tyngde under månaden, då marknadsklimatet har varit tufft för bolagen efter en vikande efterfrågan. Även teknikjätten Tencent gick svagt under månaden som man är överviktade, samtidigt som Baidu som saknas i portföljen gick starkt under månaden.

  Aktieval i Ryssland bidrog också negativt under månaden. Fondteamet skriver att marknaden sålde av ryska aktier mot bakgrund av nyligen införda sanktioner. Fondinnehaven Sberbank, Norilsk Nickel och Novatek gick svagt, där Sberbank sjönk nästan 20 procent på oro runt ytterligare sanktioner.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att man har ett starkt case för tillväxtmarknader och att de kommer prestera bättre än utvecklade aktiemarknader. Det bygger dock på att den globala tillväxten håller i sig och dollarn fortsätter att försvagas. Dessa två punkter har historiskt talat för god avkastning på tillväxtmarknaderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Systematic Alpha steg med 0,3 procent i april, event-drivna strategier positiv bidragsgivare  

  JPM Systematic Alpha steg med 0,3 procent i april, event-drivna strategier positiv bidragsgivare

  JPM Systematic Alpha A (acc) SEKH backade med cirka 0,3 procent i april, vilket medför att fonden tappat drygt 3,9 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit med cirka 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver fondteamet att aktiemarknader fortsatte att vara utmanande i april. Däremot noterade man att värdeaktier och storbolagsaktier gick bättre jämfört med det första kvartalet samt förra året.

  Event-drivna strategier var en positiv bidragsgivare under månaden. Inom den strategin genererade strategin för fusionsarbitrage positiv avkastning.

  Terminsstrategier var oförändrade i april, och avkastningen var varierad inom segmentet. En negativ bidragsgivare där var en relativvärdesstrategi inom Fixed Income.

  Om man ser framåt bedömer fondteamet att värdeaktier har blivit mer populärt i april, och strategin uppges gynnas av att marknaden lägger mer fokus på fundamentala värderingar. Inom det event-drivna segmentet bedömer man att strategin för fusionsarbitrage associeras med attraktiva spreadar och man förutspår positiva utsikter på mellanlång sikt. Fondteamet ser det även som positivt att ett antal event-drivna strategier börjat gå bättre på sistone.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Skandia Global Exponering A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Skandia Global Exponering A från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Blackrock ser positivt på aktier trots ljummen reaktion under rapportsäsongen  

  Blackrock ser positivt på aktier trots ljummen reaktion under rapportsäsongen

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på aktiemarknadens mottagande av delårsrapporter.

  Uppfattningen är att rapportsäsongen har varit högst ovanlig då bra rapporter har bemötts med ljummet mottagande av marknaden. Detta har varit särskilt tydligt i USA där sänkta skatter hjälpt företagen att nå den högsta tillväxten på flera år.

  Richard Turnill bedömer att denna reaktion kan vara ett tecken på att aktiemarknaden är oroad över att börsen har nått kulmen.

  Men detta till trots kvarstår synen som positiv på aktier, särskilt i USA med skattereformen i ryggen. För 2018 och nästa år tros ett utrymme för goda resultat finnas och därför stärker man övervikten på amerikanska aktier.

  Det som särskilt talar starkt för de amerikanska företagen är att de låga skatterna lämnar goda möjligheter för investeringar, vilket man anser inte har fullt ut absorberats av marknaden.

  Med detta som bakgrund, tror BlackRock på störst uppsida för amerikanska aktier och slår ett extra slag för sektorer med höga marginaler och starka kassaflöden, som exempelvis teknikbolag.

  Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki E höjs till tre stjärnor hos Morningstar  

  Skagen Kon-Tiki E höjs till tre stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Skagen Kon-Tiki E från två till tre stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Handelsbanken Östeuropafond sänks till tre stjärnor hos Morningstar  

  Handelsbanken Östeuropafond sänks till tre stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har sänkt sin rating för fonden Handelsbanken Östeuropafond från fyra till tre stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds