Investeringskommittén


Vad gör Fondmarknaden.se:s investeringskommitté?

Investeringskommittén träffas regelbundet för att gå igenom de fonder som ingår i vår aktiva förvaltning. De tittar över de olika fondernas avkastning jämfört med index och jämför med hur andra fonder har gått. Kommittén resonerar kring hur ekonomin ser ut i stort och vilka trender och tendenser de ser just nu och framöver. Därefter bestämmer de vilka fonder som passar bäst in i de olika portföljerna. Ibland sker små justeringar, ibland lite större. Meningen är att du som sparare ska känna dig trygg med att kommittén sköter den löpande bevakningen. Du får dessutom löpande information om vilka förändringar som genomförts och varför. 

Så här arbetar investeringskommittén

Vårt mål är att bygga en idealisk sammansatt portfölj efter den risknivå du valt. Allt för att du ska få ett tryggt och långsiktigt sparande. När vi väljer ut fonder till vår aktiva förvaltning så använder vi följande urvalsprocess: 
 
1. Global omvärldsanalys
Först tittar vi på hur det ser ut i världen i stort. Vilka regioner, länder och sektorer tror vi på, var finns de bästa förutsättningarna för god avkastning. Den globala omvärldsanalysen bestämmer fördelning mellan aktie, ränta och alternativa investeringar.

Sen beslutar vi oss för hur fördelningen mellan aktiefonder, hedgefonder  och räntefonder ska se ut i respektive portfölj.
 
 2. Fondval
Vi följer löpande våra fondförvaltare och deras respektive fonder. Utifrån den globala omvärldsanalysen väljer vi ut de förvaltare och fonder som vi tror på.

3. Riskspridning
Sist tittar vi på risknivåerna i de respektive portföljerna under aktiv förvaltning. Utifrån omvärldsanalysen och analysen av förvaltare väljer vi 7-15 fondfavoriter för respektive portfölj under Aktiv förvaltning Tillväxt, Offensiv, Balanserad och Defensiv.

Hjälpmedel i analysen
Till sin hjälp har investeringsskommittén analyser och bevakning från:

  • Banker / Fondbolag
  • Analyshus och andra fristående marknadsbevakare
  • Morningstar