Öhman Etisk Index Sverige A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Etikfonder 385,62 SEK 19,37 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 19,37%
  i år
 • -1,30%
  1 vecka
 • 1,44%
  1 mån
 • 6,21%
  3 mån
 • 20,13 %
  6 mån
 • 38,27%
  1 år
 • 56,90%
  3 år
 • 96,13%
  5 år
 • 211,15 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Capped Gross Index.

Fondens startår: 2005-08-24 Fondens Bolag: E. Öhman J:or Fonder AB FondStorlek: 5038,27 milj SEK