Logga in   |  Bli kund
AstraZeneca Allemansfond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordenfonder 2210,76 SEK 2,15 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,15%
  i år
 • 1,64%
  1 vecka
 • 3,64%
  1 mån
 • 12,39%
  3 mån
 • 17,99 %
  6 mån
 • 42,06%
  1 år
 • 72,20%
  3 år
 • 90,97%
  5 år
 • 298,14 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett fåtal kvalitetsbolag över en lång tidshorisont med en betydande andel av fondförmögenheten placerad i AstraZeneca. Placeringar sker i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag i Sverige men kan även ske i övriga Norden. Urvalet av bolag görs genom en strukturerad process som innehåller såväl en kvantitativ analys som kvalitativa bedömningar. Fonden har som mål att med en risk lägre än börsen som helhet skapa en god avkastning över tiden genom investeringar i ett mindre antal kvalitetsbolag, utan koppling till något jämförelseindex. Fondens höga exponering i AstraZeneca innebär samtidigt att fondens värde kan komma att förändras kraftigare än värdet på värdepappersfonder med en större riskspridning.

Fondens startår: 1984-04-01 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 2160,75 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Nordenfonder