Logga in   |  Bli kund
AstraZeneca Allemansfond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordenfonder 2289,81 SEK 2,89 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,89%
  i år
 • 0,59%
  1 vecka
 • 3,18%
  1 mån
 • 2,11%
  3 mån
 • 3,41 %
  6 mån
 • 5,27%
  1 år
 • 52,18%
  3 år
 • 95,52%
  5 år
 • 254,96 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en specialfond vilket för denna fond innebär att den får koncentrera innehavet till ett mindre antal företag än vad som gäller för en värdepappersfond. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50 % av tillgångarna) i AstraZeneca men också i andra aktier utgivna av företag med anknytning till Sverige och övriga Norden. Fonden är en specialfond (non-UCITS) som får investera i följande tillgångsslag - a) i överlåtbara värdepapper, utgivna av företag i Sverige eller upptagna till eller föremål för handel i Sverige och b) i överlåtbara värdepapper utgivna av företag i Norden eller upptagna till eller föremål för handel i Norden, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, - i fondandelar (dock maximalt 10 procent av fondens värde), och - på konto i kreditinstitut.

Fondens startår: 1984-04-01 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 2373,60 milj SEK
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Nordenfonder