Logga in   |  Bli kund
Norron AB Norron Active
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 340,75 SEK 11,83 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,83%
  i år
 • 0,28%
  1 vecka
 • -4,42%
  1 mån
 • -1,08%
  3 mån
 • 8,28 %
  6 mån
 • -1,55%
  1 år
 • 43,96%
  3 år
 • 92,92%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Norron Active steg 4,3 procent i april, investerar hellre i SEB framför Swedbank och Handelsbanken  

  Norron Active steg 4,3 procent i april, investerar hellre i SEB framför Swedbank och Handelsbanken

  Norron Active steg 4,3 procent i april, vilket medför att fonden är upp 15,8 procent hittills i år. Från förvaltarhåll har man valt att minska exponeringen mot industrisektorn, mot bakgrund av historiskt höga värderingar. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden rapporterade majoriteten av fondens innehav, med störst bidrag från Sandvik.

  Hela industrisektorn rapporterade starkare siffror än väntat, främst drivet av valuta men även av att orderingången inte var lika dålig som man trodde på förhand.

  "Nu har värderingen av industrisektorn kommit upp till historiska högstanivåer, vilket har fått oss att reducera exponeringen", berättar fondens förvaltningsteam.

  Banksektorn levererade däremot siffror som var svagare än väntat, där särskilt bostadslån konkurrensutsätts av nischaktörer som SBAB, Länsförsäkringar och Hypoteket.

  Fonden har ingen exponering mot de två största bankerna inom bostadslån (Swedbank och Handelsbanken) utan investerar hellre i SEB med större exponering mot företagslån.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Sandvik, Volvo, Kinnevik, Husqvarna och SEB. På minussidan märktes Hansa Biopharma, Kindred, Aker, Veoneer och Medicover.

  Ett innehav som kommenteras är Kindred, tidigare Unibet. Aktien hade gått starkt inför sin kvartalsrapport men backade i samband med rapporten. Resultatet tyngdes av högre marknadsföringskostnader, och från förvaltarhåll tror man att denna förhöjda kostnadsnivå kommer att avta under året.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Sandvik och SEB med portföljvikterna 5,8, 5,5 respektive 4,7 procent.  Taggar:

 • Vinnarfonderna på Xvivo Perfusions kursrusning efter positivt FDA-besked  

  Vinnarfonderna på Xvivo Perfusions kursrusning efter positivt FDA-besked

  Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion har fått ett så kallat PMA-godkännande, Premarket Approval, från FDA för produkterna XPS och Steen Solution för försäljning på den amerikanska marknaden.

  Aktien är upp strax över åtta procent efter tre timmars börshandel vilket gynnar flera fonder med stora Xvivo-innehav, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i ägarlistan, om man ser till portföljvikt för aktivt förvaltade fonder, återfinns Strand Småbolagsfond. I den fonden hade Xvivo en portföljvikt om 6,9 procent vid utgången av mars. Det var även ett av de största innehaven i Strand Förmögenhetsfond.

  "Den praktiska skillnaden mellan ett PMA-godkännande och det tidigare HDE-godkännandet som bolaget haft sedan augusti 2014 är enklare administrativa processer för klinikerna. De slipper till exempel ordna separata etiska tillstånd för varje behandling. Det innebär att ytterligare ett hinder för snabb tillväxt försvinner", uppger Strand-analytikern David Lindström i en kommentar.

  Nästa fond i listan är Consensus Småbolag där innehavet i Xvivo utgjorde 6,3 procent av portföljen vid det senaste månadsskiftet. Fonden ökade även innehavet något under mars. Även i detta fall finns innehavet representerat i en annan fond under samma fondbolag, i form av Consensus Sverige Select.

  Andra fonder med större positioner i Xvivo är de fyra Norron-fonderna Select, Alpha, Active och Target, Swedbank Robur Ny Teknik och Catella Småbolag. Innehavets portföljvikt i samtliga av dessa fonder understeg tre procent vid den senaste innehavsrapporteringen för Morningstar.

  Med dagens uppgång inräknad har aktien stigit 35 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #healthcare   #lifescience   #medtech  

 • Norron Active sjönk 2 procent i mars, fortsatt positiva till Veoneer  

  Norron Active sjönk 2 procent i mars, fortsatt positiva till Veoneer

  Norron Active sjönk 2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 11 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att trots en låg exponering mot banker och en reduktion av innehavet i Swedbank i februari påverkades man ändå av den aktiens rörelse i mars.

  Banken blev föremål för penningtvättsanklagelser, och med Danske Bank-historien i backspegeln valde investerare att fly alla banker med någon form av exponering mot Baltikum.

  Förvaltarteamet uppger att man inte är nöjda med utvecklingen i mars, efter en stark inledning på 2019.

  Även Bioarctic och Veoneer hörde till de främsta negativa bidragsgivarna under perioden.

  Bioarctics största konkurrent inom Alzheimers stoppade sin fas 3-studie då läkemedelskandidaten inte uppvisat tillräckligt hög effektivitet. Från förvaltarhåll bedömer man att detta inte bör påverka Bioarctic, men aktiemarknaden handlade ned aktien på denna nyhet.

  Vad gäller Veoneer förklarar förvaltarteamet att aktiv säkerhet är en snabbt växande marknad med ett ökat innehåll per bil i takt med ny reglering, vilket är positivt för Veoneer. Förvaltarteamet har ökat i det innehavet, då marknaden anses tänka för kortsiktigt.

  På plussidan under månaden märktes Volvo, Medicover, Skanska, Ocean Yield och Essity.

  De största innehaven per utgången av månaden var Volvo, Hexagon och Aker med portföljvikterna 6,5, 4,9 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden främst i aktier och aktierelaterade instrument. Delfondens primära fokus är den svenska aktiemarknaden, men delfonden får investera på alla nordiska aktiemarknader. Delfonden får också placera upp till 10 % av tillgångarna i nordiska räntebärande instrument och penningmarknadsinstrument, kontanter och likvida medel. Delfonden får även använda sig av derivat för att uppfylla Delfondens investeringsmål eller mildra risker.

Fondens startår: 2011-06-01 Fondens Bolag: Norron AB FondStorlek: 4446,85 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder