Logga in   |  Bli kund
Tundra Fonder AB Pakistan Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 179,83 SEK -2,31 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -2,31%
  i år
 • -1,17%
  1 vecka
 • -10,66%
  1 mån
 • -5,03%
  3 mån
 • -19,99 %
  6 mån
 • -32,81%
  1 år
 • -31,47%
  3 år
 • -7,10%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Tundra Pakistan gick något bättre än jämförelseindex på helåret, tror börsåret 2019 kommer sluta högre  

  Tundra Pakistan gick något bättre än jämförelseindex på helåret, tror börsåret 2019 kommer sluta högre

  Aktiefonden Tundra Pakistan sjönk 9,1 procent i december, samtidigt som dess jämförelseindex backade 13,8 procent. Fonden har därmed tappat 26 procent under 2018, medan jämförelseindex sjönk 29,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam minskade innehavet i Gul Ahmed Textiles och MCB Bank efter stark relativutveckling och investerade istället pengarna i DG Khan Cement och Maple Leaf Cement.

  "Vi anser att värderingarna i sektorn överdriver riskerna och underskattar potentialen som bör återspeglas på medellång sikt", skriver förvaltarteamet.

  Vidare bedömer de att denna månad bör bringa klarhet och gör förhoppningsvis att Pakistan lämnar de värsta svårigheterna bakom sig.

  "Vi startar från en låg nivå och känner oss optimistiska att vi kommer sluta 2019 högre", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:

 • Tundra Pakistan sjönk 2,5 procent i oktober, finns vissa kortsiktiga orosmoment  

  Tundra Pakistan sjönk 2,5 procent i oktober, finns vissa kortsiktiga orosmoment

  Aktiefonden Tundra Pakistan sjönk med 2,5 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 12,4 procent sedan årsskiftet. Detta i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober var ytterligare en tuff månad för regeringen med fallande valutareserv.

  Den pakistanska regeringens arbete mot korruption och ökade skatteintäkter fortsätter med försvårandet av penningtvätt samt större ansvarsutkrävande av ledande personer.

  På kort sikt finns det dock några mörka moln på himlen, bedömer man från förvaltarhåll. Två av bolagen i MSCI Pakistan riskerar att blir utslängda på grund av kvantitativa skäl, vilket riskerar leda till ökat utflöde ur marknaden.

  Asia Pacific Groups rapport om bristerna i implementeringen av rekommendationer efter det att Pakistan sattes på observationslistan för penningtvätt bidrar också till det negativa sentimentet kortsiktigt.

  Bland positiva bidragsgivare märktes Pioneer, K-Electric och Meezan Bank. På minussidan återfinns Aisha Steel Mills (preferensaktie), Hum Network och Packages.

  De största innehaven per utgången av månaden var D.G. Khan Cement, United Bank och Habib Bank med portföljvikterna 5,8, 5,8 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt tufft för utländska investerare i Pakistan efter beslut att ansöka om IMF-lån - Tundra  

  Fortsatt tufft för utländska investerare i Pakistan efter beslut att ansöka om IMF-lån - Tundra

  Aktiemarknaden i Pakistan nådde under gårdagen sin lägsta nivå på två år efter ett fall på 3,4 procent. Detta då investerare oroas över landets förmåga att hantera en fördjupad ekonomisk kris, enligt Bloomberg.

  Efter att finansministern idag annonserat att man beslutat sig för att ansöka om ett nödlån hos IMF, studsade marknaden tillbaka, men det har varit fortsatt stora svängningar i landets valuta. Det kommer drabba utländska investerare i Pakistan, enligt Mattias Martinsson på Tundra Fonder.

  "Finansministern har officiellt sagt att de beslutat sig för att söka ett lån hos IMF. Dock är inget klart. Han har nu åkt till Bali där IMF har möte. Vi ser det som sannolikt att de nu bestämt sig, säger Martinsson och fortsätter:

  "Det är stora svängningar i valutan idag. Enligt Bloomberg tappar den 4 procent till knappt 129 men i interbankmarknaden är den just nu ner 8 procent till 137. Ryktet på marknaden säger att IMF begärt att man ska låta valutan försvagas till 147."

  "Aktiemarknaden reagerar med uppgång på 2 procent, men det ser ut att bli en hård dag för utländska investerare i Pakistan", avslutar förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målet med den aktivt förvaltade fonden är att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen i Pakistan och ge Andelsägarna en långsiktig avkastning på investerat kapital med hänsyn tagen till fondens risknivå. Minst 90 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag, som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Pakistan. Upp till 10 procent av fondförmögenheten får placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, som ej har sitt säte i, eller som ej bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Pakistan. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten. Vi jämför fondens utveckling med MSCI Pakistan Net (SEK).

Fondens startår: 2011-10-14 Fondens Bolag: Tundra Fonder AB FondStorlek: 312,21 milj SEK