Logga in   |  Bli kund
IKC Fonder AB IKC Filippinerna
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 94,04 SEK 9,43 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,43%
  i år
 • 0,32%
  1 vecka
 • -2,50%
  1 mån
 • 9,41%
  3 mån
 • 13,45 %
  6 mån
 • 0,18%
  1 år
 • -15,03%
  3 år
 • 3,99%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • IKC Fonder minskade till något underviktade aktier i slutet av januari, ser flera branscher försvagas  

  IKC Fonder minskade till något underviktade aktier i slutet av januari, ser flera branscher försvagas

  IKC fondersom allokerar mellan aktier och räntor låg de något överviktade i aktiemarknaderna fram till mitten av månaden. Efter den snabba uppgången på aktiemarknaderna viktade vi ned Sverige, USA och Asien. Anledningen till det var ytterligare tecken på en svagare global tillväxt. Vid månadens slut låg vi något underviktade i aktier. Det framgår av en månadskommentar av fondbolagets chefsförvaltare Inge Knutsson.

  Framöver följer fonden hur den globala tillväxten utvecklar sig. I Kina minskade bilförsäljningen 2018 för första gången sedan 1990 med cirka 4 procent.

  Antalet osålda bilar uppgår till cirka 2 miljoner och även i grossistledet har lagren av osålda bilar ökat.

  Kapacitetsutnyttjandet i den kinesiska bilindustrin har fallit kraftigt den senaste tiden efter att kapaciteten har byggts ut. Nu måste man anpassa tillverkningen efter en svagare efterfrågan.

  "För att underlätta detta är det sannolikt att de kinesiska myndigheterna på något sätt ytterligare kommer att stimulera bilförsäljningen framöver", kommenterar Knutsson.

  Den kinesiska bilmarknaden är den största i världen och en svagare tillväxt på denna kommer få stor påverkan för lönsamheten i den globala bilindustrin. För Tysklands del kommer nästan hälften av vinsten från den kinesiska marknaden, lyfter Knutsson fram.

  Ett annat område som ser en klar försvagning är efterfrågan på mobiltelefoner där både Apple och Samsung har varnat för en svagare försäljning framöver. I Kina har återförsäljare av Iphone börjat att rabattera priset för att anpassa lagern av mobiltelefoner till mer normala nivåer. En svagare försäljning av mobiltelefoner återspeglas i orderingången i den viktiga halvledarindustrin försämrats kraftigt de senaste kvartalen. Detta är bara några exempel på områden där det kan skönjas en lägre tillväxt.

  Samtidigt stimulerar Kina sin ekonomi med sänkta skatter för små och medelstora företag, satsningar inom infrastruktur och ökad tillgång till krediter för privatföretag.

  I USA har den amerikanska centralbanken intagit en mer försiktig syn på ytterligare höjning av styrräntorna. Även den europeiska centralbanken ECB har blivit försiktigare i sina uttalanden om den europeiska ekonomin. Men risken i den globala ekonomin har ökat för en lägre tillväxt framöver. Vi är sent i konjunkturcykeln, avslutar Knutsson.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • IKC Fonder behåller undervikt i aktier - ser få tecken på att global tillväxt förbättras  

  IKC Fonder behåller undervikt i aktier - ser få tecken på att global tillväxt förbättras

  IKC Fonder behåller sin undervikt i aktier i de fonder som allokerar mellan aktier och räntor, framgår det av den senaste månadsrapporten från chefsförvaltare Inge Knutsson.

  Enligt Knutsson finns få tecken på att den globala tillväxten förbättras och det råder många osäkerhetsmoment och frågetecken. Kommer den amerikanska ekonomin ta fart efter att bara ha vuxit med 0,5 procent det första kvartalet? Fortsätter tillväxten i den kinesiska ekonomin efter att effekterna av det senaste stimulanspaket börjar klinga av? Kommer oljepriset att fortsätta uppåt? Frågar sig förvaltaren och skriver att det blir viktigt att hålla ett öga på konjunkturutvecklingen framöver.

  Under april utvecklades börserna positivt i spåren av en rekonstruktion av det italienska banksystemet, stark data från Kina och stigande oljepriser, men uppgångarna klingade av i takt med att sämre företagsresultat presenterades, skriver Knutsson.

  "Apples resultat var en besvikelse och i synnerhet prognosen om en lägre försäljning av mobiltelefoner framöver. I Sverige kom Ericsson med ett sämre resultat än förväntat. Det finns tecken på att deras kunder, telekomoperatörerna, har passerat toppen i sina investeringar i 4g-nät. På den positiva sidan kan nämnas att Volvo kom med ett bättre resultat än förväntat. I Sverige har rapporterna hittills varit något sämre än i USA."

  Gällande framtidsutsikterna för den svenska verkstadsindustrin ser Knutsson få tecken på att dessa har förbättrats. Däremot förstärks trenden att allt fler av verkstadsföretagens resultat börjar påverkas negativt av att kronan har blivit starkare, i synnerhet mot dollarn och pundet. De svenska bankernas resultat har påverkats negativt av det låga ränteläget i Sverige, menar chefsförvaltaren.  Taggar:
  #macro   #mutualfunds  

 • IKC Fonder har minskat ned aktieandelen något - vill se ordning på balansräkningarna hos bankerna  

  IKC Fonder har minskat ned aktieandelen något - vill se ordning på balansräkningarna hos bankerna

  IKC Fonder bedömer att det blir viktigt att framöver följa konjunkturens utveckling och uppger att det finns tecken på att den globala tillväxten håller på att förbättras. Förtroendet i Europa kan initialt förbättras av ECB:s olika åtgärder och bankerna kan dessutom få lite andrum.

  Fokus måste dock vara att få ordning på de europeiska bankernas balansräkningar, menar IKC:s chefsförvaltaren Inge Knutsson.

  "Dock återstår att de europeiska bankerna tar tillfället i akt att stärka sina balansräkningar och ta itu med problemlån, vilket är en förutsättning för att de finansiella marknaderna ska fungera på ett bra sätt och bidra till att stärka den europeiska ekonomin", skriver han i en månadskommentar.

  Knutsson pekar på att lagernivåerna fortsätter att öka i USA och då i synnerhet osålda bilar. Detaljhandeln behöver få fart, uppger han.

  I övrigt är det viktigt att följa olje- och metallpriserna. IKC Fonder bedömer att ett högre pris i olja behöver stöd av att efterfrågan av oljan ökar alternativt att utbudet minskar. Ett annat område att hålla ögonen på är Kinas valutareserv som enligt kapitalförvaltaren inte kan minska i nuvarande takt.

  När det gäller aktiemarknaderna behöver det i rapportsäsongen komma signaler om att det ser bättre ut på sikt.

  När det gäller fonderna har IKC Fonder i sina fonder som allokerar mellan olika tillgångar valt att successivt minska ned aktieandelen något i takt med att kurserna har gått upp.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #aktier   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i första hand i filippinska aktier. Fonden måste alltid ha 70 procent investerat i filippinska aktier, resterande medel får placeras i exempelvis svenska räntebärande värdepapper eller i andra aktier från andra länder.

Fondens startår: 2013-10-31 Fondens Bolag: IKC Fonder AB FondStorlek: 134,73 milj SEK