Logga in   |  Bli kund
IKC Fonder AB IKC Filippinerna
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 96,13 SEK 11,86 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,86%
  i år
 • 0,95%
  1 vecka
 • -0,28%
  1 mån
 • -0,33%
  3 mån
 • 10,52 %
  6 mån
 • 3,32%
  1 år
 • -16,23%
  3 år
 • -6,91%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Den globala tillväxten väntas kortsiktigt upprätthållas av mjuka centralbanker och kinesiska stimulanser - IKC Fonder  

  Den globala tillväxten väntas kortsiktigt upprätthållas av mjuka centralbanker och kinesiska stimulanser - IKC Fonder

  Med stöd av mjukare centralbanker och ytterligare stimulanser i den kinesiska ekonomin förväntas den globala tillväxten hållas uppe åtminstone i det kortare perspektivet. Det uppger chefsförvaltaren Inge Knutsson på IKC Fonder i en månatlig kommentar.

  Hans bedömning är att handelsförhandlingarna mellan Kina och USA kommer att påverka aktiemarknadernas utveckling framöver.

  På svenskt håll har prognoserna för den svenska ekonomin reviderats ned den senaste tiden. Tillväxten är för närvarande stark men en avmattning ligger i korten när den globala tillväxten avtar något.

  Ett orosmoln är den starka kopplingen mellan den tyska och den svenska ekonomin. Svaga orderdata och en kraftig nedgång i inköpschefernas index ger nämligen signaler om problem i den tyska industriproduktionen.

  I fondbolagets portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg man överviktade i aktiemarknaderna i inledningen av april.

  I början av månaden viktades andelen aktier upp ytterligare i Asien och USA.

  "Övervikten i andelen aktier bibehölls under hela månaden på grund av tecken på starkare ekonomisk statistik", förklarar chefsförvaltaren.  Taggar:
  #macro  

 • IKC Fonder har ökat aktieandelen i mars, har fortsatt övervikt mot aktier  

  IKC Fonder har ökat aktieandelen i mars, har fortsatt övervikt mot aktier

  IKC Fonder har ökat aktieandelen i mars och i deras portföljer har man en fortsatt övervikt mot aktier. Det framgår av en månatlig marknadskommentar från chefsförvaltaren Inge Knutsson.

  "Inledningen av månaden präglades av en oregelbunden utveckling på aktiemarknaderna. Det stora undantaget var den kinesiska aktiemarknaden som fortsatte uppåt. Förhoppningar om ett handelsavtal mellan Kina och USA och stimulanser i Kina bidrog till uppgången", skriver chefsförvaltaren inledningsvis.

  IKF Fonder ser flera tecken på att den globala tillväxten första kvartalet är svagare än förväntat.

  "Industriproduktionen i Kina, Tyskland, Japan och USA har utvecklats svagt. Försäljningen av mobiltelefoner, bilar och halvledare fortsätter att falla på flera stora marknader".

  I den andra vågskålen finns mjukare centralbanker och att det i Kina sjösatts stimulansprogram som förväntas påverka tillväxten i Kina positivt under det andra halvåret.

  Den låga tillväxten i den globala ekonomin i kombination med tecken på marginalpress i företagen påverkar vinsttillväxten i företagen, förklarar Knutsson. I USA förväntas vinsterna i de amerikanska företagen bara öka med några procent i år.

  I fondbolagets portföljer som allokerar mellan aktier och räntor har man fortsatt övervikt i aktier, och aktieandelen har ökats i mars.  Taggar:
  #analytics   #stocks  

 • IKC Fonder ser allt fler tecken som tyder på att den globala tillväxttakten försvagas  

  IKC Fonder ser allt fler tecken som tyder på att den globala tillväxttakten försvagas

  IKC Fonder ser allt fler tecken som tyder på att den globala tillväxttakten håller på att försvagas. Det framgår av en månadskommentar från chefsförvaltaren Inge Knutsson för februari.

  "Det kända sjöfartindexet ”Baltic Dry Index” som mäter kostnaden för att frakta kol, stål, järnmalm och råvaror har nästan halverats sedan början av året. Detta återspeglar en minskad efterfrågan på kol, stål, järnmalm och råvaror i den globala ekonomin", förklarar Knutsson.

  Han pekar dock på att den kraftigt ökade kreditgivningen i Kina i januari, försiktiga uttalande från FED om ytterligare styrräntehöjningar och ECB:s mer försiktiga uttalanden om tillväxten i Europa kan komma att bromsa fallet i tillväxttakten. Det kan även skapa en viss stabilitet i ekonomin.

  "Däremot kan man nog inte förvänta sig någon nämnvärt högre tillväxttakt i den globala ekonomin under det närmaste året. Hög skuldsättning i den globala ekonomin försvårar en ökad kredittillväxt framöver", berättar chefsförvaltaren på IKC Fonder.

  En låg tillväxt i den globala ekonomin bedöms öka risken för att flera företag får svårt att höja sina priser för att kompensera för högre kostnader.

  Vad gäller rapportsäsongen berättar chefsförvaltaren att företagsrapporterna för det fjärde kvartalet 2018 som presenterades kom in lite bättre än förväntat i USA medan det omvända förhållandet gällde i Europa.  Taggar:
  #analytics   #stocks   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj av filippinska bolag eller bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i Filippinerna. Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av filippinska aktier och filippinska aktierelaterade instrument. Fonden använder sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Detta innebär att fonden, exempelvis med hjälp av aktieindexterminer kan höja eller sänka risknivån i fonden. Genom användandet av derivat kan fonden komma att ha en exponering mot aktiemarknaden som överstiger 100 procent av fondens värde.

Fondens startår: 2013-10-31 Fondens Bolag: IKC Fonder AB FondStorlek: 106,45 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder