Logga in   |  Bli kund
Entropics Asset Management AB SEF - Entropics Cat Bond Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 93,91 SEK -1,54 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -1,54%
  i år
 • 0,02%
  1 vecka
 • -0,34%
  1 mån
 • -2,73%
  3 mån
 • -3,90 %
  6 mån
 • -4,24%
  1 år
 • -6,31%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • SEF Entropics Cat Bond A ökade med 0,2 procent under augusti, låg stormaktivitet under månaden  

  SEF Entropics Cat Bond A ökade med 0,2 procent under augusti, låg stormaktivitet under månaden

  SEF Entropics Cat Bond A, som är en aktivt förvaltad fond som investerar i globala återförsäkringsrisker som täcker naturkatastrofer, steg med 0,2 procent under augusti och är därmed i princip oförändrad sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har kuponger och svagt ökande marknadspriser bidragit positivt till avkastningen. Negativa bidrag kom från justeringar av skadekostnader för händelserna 2017. Därutöver gav räntedifferensen mellan Sverige och USA ett negativt bidrag på 180 terminspunkter för augusti månad, då fondens tillgångar huvudsakligen nomineras i amerikanska dollar.

  Under månaden deltog fonden i en ny emission och minskade storleken på en position.
  Fonden har för närvarande 72 positioner jämfört med 56 för ett år sedan. Fondens största position är 3,3 procent jämfört med 4,5 procent för ett år sedan. Utgivningstakten av nya obligationer gick ned under månaden.

  Handeln i augusti har varit relativt hög jämfört med tidigare år, det beror bland annat på att vissa fonder som primärt investerar i illikvida ILS (insurance linked securities)-transaktioner, allokerat om från likvida till illikvida värdepapper, skriver Entropics.

  Stormaktiviteten var låg under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Investeringsmålet för Fack är i första hand att skapa en avkastning genom investeringar i ett antal utvalda katastrofobligationer ("Cat Obligationer"). Cat Obligationer överföra risken för katastrofala händelser från den globala försäkringsmarknaden främst via försäkringsbolag och återförsäkringsbolag till huvudstaden marknader har beaktats investerar främst i överlåtbara värdepapper, inklusive överlåtbara värdepapper utfärdade i enlighet med artikel 144A i Securities Act från 1933 ("144A Värdepapperen "). När du investerar i Cat Obligationer erhåller Fack en riskpremie i form av ett utbyte i utbyte för att bära risken för fördefinierade katastrofala händelser som orsakas av naturkatastrofer (t.ex. jordbävningar och stormar). Om en fördefinierad katastrof inträffar, kommer värdet av katten Bond (dvs. det emitterade beloppet) sänkas i enlighet med de krav som orsakas av uppstått förlust. En portfölj av Cat Obligationer är föremål för relativt få krav, även om varje påstående är till största delen av en allvarlig karaktär. Som ett resultat av en katastrofal händelse, kan en eller flera obligationer i portföljen inför en minskning eller en fullständig förlust av sin huvudman.

Fondens startår: 2015-02-23 Fondens Bolag: Entropics Asset Management AB FondStorlek: 237,00 milj SEK