Logga in   |  Bli kund
SEF Entropics Cat Bond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 101,59 SEK 3,45 % 3 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,45%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 1,36%
  3 mån
 • 2,26 %
  6 mån
 • 9,03%
  1 år
 • -1,71%
  3 år
 • 1,53%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i Cat Bonds (värdepapper som bär försäkringsrisk, främst för naturkatastrofer, där vind och jordbävning är de vanligaste riskerna), vilka har låg eller ingen korrelation till andra tillgångsslag. Strategin är en global diversifiering ifråga om geografi och typ av risk, med målet att åstadkomma en god riskjusterad avkastning och att begränsa effekterna av naturkatastrofer.

Fondens startår: 2015-02-16 Fondens Bolag: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. FondStorlek: 153,63 milj SEK