Logga in   |  Bli kund
RPM RPM Evolving CTA Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 837,78 SEK -6,05 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -6,05%
  i år
 • 1,51%
  1 vecka
 • 1,88%
  1 mån
 • -6,33%
  3 mån
 • -10,59 %
  6 mån
 • -8,20%
  1 år
 • -19,49%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Februari svår månad för CTA:s med anledning av uteblivna pristrender - RPM Evolving CTA Fund  

  Februari svår månad för CTA:s med anledning av uteblivna pristrender - RPM Evolving CTA Fund

  Februari var en svår månad för CTA-strategier med anledning av uteblivna pristrender. Det uppger förvaltarteamet bakom RPM Evolving CTA Fund i den senaste månadsrapporten.

  "Både aktier och olja fortsatte förra månadens stigning, om än lite mer volatilt då förtroendet för aktiemarknaden försvagats. Euron tappade mot dollarn efter ECB-tjänstemän luftade tanken om ytterligare en omgång lån till bankerna efter euroområdets avmattning visat sig sämre än väntat", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  RPM Evolving CTA Fund ER-SEK backade 3,3 procent i februari, vilket medför att fonden är ned 8,8 procent sedan årsskiftet.

  Trendföljare förvaltare i fonden hade en blandad avkastning, i likhet med fundamentala förvaltare. På minussidan märktes främst en kortsiktig förvaltare.

  Det makroekonomiska läget anses ha försämrats ytterligare, och förblir osäkra.

  "Vi är dock i en vändpunkt eftersom konjunkturcykeln nu har börjat skifta neråt. Våra indikatorer är överlag neutrala till negativa och därför behåller vi portföljriskerna på något lägre än genomsnittliga nivåer i kombination med en minskad allokering till trendföljande strategier", berättar förvaltarteamet.

  Trendföljare stod för 43 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, följt av kortsiktiga CTA-strategier med 24 procent.  Taggar:

 • Fortsatt negativa till neutrala indikatorer, behåller portföljrisker på nivåer under genomsnitt - RPM Evolving CTA Fund  

  Fortsatt negativa till neutrala indikatorer, behåller portföljrisker på nivåer under genomsnitt - RPM Evolving CTA Fund

  RPM Evolving CTA Funds indikatorer förblir negativa till neutrala för närvarande och fondens förvaltningsteam behåller portföljrisker på nivåer under genomsnitt. Det framgår av en månadsrapport.

  Detta kombineras med en minskad allokering till trendföljande förvaltare.

  RPM Evolving CTA Fund sjönk 5,7 procent i januari.

  Avkastningen var huvudsakligen negativ bland förvaltare och substrategier, där endast 2 av 14 förvaltare avslutade månaden i positivt territorium.

  På minussidan noteras ett flertal trendföljande sådana delportföljer, främst de långsiktiga trendföljarna TF6 och TF7.

  När det gäller kortsiktiga förvaltare var endast ST1 upp efter vinster i aktier.

  Förvaltarteamet bedömer att de ekonomiska utsikterna är fortfarande osäkra, trots de nya, överraskande mjuka, uttalanden från Federal Reserve och de förbättrade förbindelserna mellan Förenta staterna och Kina.

  Man nämner att den amerikanska ekonomin väntas fortfarande gå in i en konjunkturavmattning under de kommande 12 månaderna.

  Trendföljande CTA-strategier stod för 46 procent av allokeringen vid månadsskiftet, en minskning från föregående månad. Det följs av kortsiktiga CTA-strategier med 22 procent.  Taggar:

 • Uppgång för RPM Evolving CTA Fund i december, ser fortsatt svaga ekonomiska utsikter  

  Uppgång för RPM Evolving CTA Fund i december, ser fortsatt svaga ekonomiska utsikter

  Förvaltarteamet bakom RPM Evolving CTA Fund bedömer att de ekonomiska utsikterna är fortsatt svaga trots det nuvarande USA-Kina-avtalet om tariffer. Detta då den amerikanska ekonomin förväntas komma in i en konjunkturavmattning i början av nästa år. Det framgår av en månadsrapport.

  I december noterades en bred nedgång på den globala aktiemarknaden där många av de ledande indexen gick in i negativt territorium på året.

  RPM Evolving CTA Fund ER-SEK steg istället 3,8 procent i december, vilket medför att fonden ökat 1,1 procent under 2018.

  De trendföljande förvaltarna hade ett blandat resultat där de långsiktiga förvaltarna TF6 och TF7 slutade månaden på minus, till stor del på grund av förluster på räntesidan.

  Kortsiktiga förvaltare och hybridförvaltare redovisade däremot positiv utvecklingar under månaden.

  Fondens indikatorer visar dock fortsatt ingen tydlig riktning, varför man har anpassat portföljrisker till långsiktiga genomsnittsnivåer. Samtidigt har man minskat allokeringen till långsiktiga trendföljare.

  Trendföljare stod för 50 procent av allokeringen på strateginivå vid månadsskiftet, följt av kortsiktiga CTA:s och fundamentala CTA:s med 18 procent vardera.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

RPM Evolving CTA Fund investerar i aktieindex, obligationer och andra räntekontrakt, valutor, metaller, energi och en mängd andra råvaror. Investeringarna sker i terminskontrakt vilket möjliggör att vinster kan tjänas i såväl stigande som fallande marknader. Investeringarna genomförs av i dagsläget 13 förvaltare (CTAs) som tillämpar systematiska investeringsstrategier. RPM Risk & Portfolio Management AB är fondens Investment Manager och har uppgiften att identifiera och utvärdera CTAs samt att dynamiskt fördela fondens kapital mellan dessa CTAs. Fonden söker identifiera framgångsrika förvaltare långt tidigare än då de blivit stora och välkända. Metoden baseras på observationen att stigande ålder och ökande kapital under förvaltning i de flesta fall har en negativ inverkan på framtida resultat. Genom aktiv portföljförvaltning övervakar RPM kontinuerligt fondens risktagande och styr allokeringar till de CTAs och de investeringsstrategier som vid var tid används av fonden.

Fondens startår: 2015-05-19 Fondens Bolag: RPM FondStorlek: 32,60 milj USD