Logga in   |  Bli kund
Excalibur Asset Management AB Trude
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 9394,74 SEK 0,65 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,65%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,85%
  1 mån
 • -0,56%
  3 mån
 • -0,79 %
  6 mån
 • -1,70%
  1 år
 • -6,73%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Trude ökade 0,9 procent i april, minskar exponeringen mot kreditobligationer något  

  Trude ökade 0,9 procent i april, minskar exponeringen mot kreditobligationer något

  Trude A återhämtade sig i april och steg 0,9 procent, vilket medför att hedgefonden är upp 0,7 procent hittills i år. Undervikten i duration liksom spreadpositioner i krediter bidrog positivt. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Anders Nordborg skriver i en kommentar att efter att ekonomisk statistik varit relativt svag i Europa under det första kvartalet har data varit mer blandat under april.

  "Inflationen i EU kom in något högre än förväntat, men marknaden ser inga större förändringar från ECB. Mer cykliska bolag har kommit med något svagare rapporter, medan mindre konjunkturkänsliga bolag kommit med något starkare rapporter", förklarar förvaltarteamet.

  Man bedömer vidare att det spanska valet och det kommande valet i EU har inte haft någon större effekt på marknaden.

  Fondens basportfölj utvecklades starkt i perioden. Fonden gynnades av en undervikt i duration, samt spreadpositioner i krediter. Landspreadpositioner och valutahedgar belastade däremot något.

  Från förvaltarhåll har man valt att minska exponeringen mot kreditobligationer något.

  Förvaltarteamet ger sin förklaring.

  "Dessa har utvecklats starkt de senaste månaderna och vi förväntar oss att mängden emissioner i både stats- och kreditobligationer kan rekylera något framöver och då vill vi ha kraft att öka exponeringen".

  Ekonomisk statistik har kommit in bättre än väntat och nettoflöde i statsobligationer är högt under maj, vilket är bidragande faktorer till att man behåller en undervikt i duration.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Mer osäkerhet på marknaden i mars, avser undvika Frankrike - Trude  

  Mer osäkerhet på marknaden i mars, avser undvika Frankrike - Trude

  Efter en otroligt stark inledning på året för riskfyllda tillgångar började marknaden tveka inför slutet av kvartalet, berättar förvaltarteamet bakom hedgefonden Trude.

  "BNP för Q4 i USA reviderades ned och räntekurvan inverterade, vilket kan tolkas som en signal på en kommande recession. Marknaden svävar fortfarande i ovisshet kring ett eventuellt handelskrig mellan USA och Kina. Investerare minskade sin exponering i riskfyllda tillgångar och allokerade till mer säkra statsobligationer", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Trude utvecklades negativt och backade 1,9 procent i mars, vilket medför att fonden är ned 0,2 procent hittills i år.

  Basportföljen med krediter rörde sig inte nämnvärt, medan durationshedgen i statsräntor belastade resultatet negativt. Spreadpositioner i olika segment påverkade marginellt under månaden.

  I mitten av månaden minskade man kreditexponeringen ytterligare för att skapa utrymma att öka risken i rekyler.

  Fondens strategi inför framtiden är att öka exponeringen mot krediter ifall tillgångsslaget skulle underprestera.

  "En hög exponering mot finansiella sektorn kommer prioriteras. Banker har stärkt sina balansräkningar, ”non performing loans” har minskat och TLTRO3 kommer ge stöd framöver", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De kommer att undvika Frankrike som inte balanserat en budget på 30 år och som i dagsläget har en av Europas största statsskulder.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Trude steg i februari, ser negativt på att fler emittenter lägger in tveksamma klausuler  

  Trude steg i februari, ser negativt på att fler emittenter lägger in tveksamma klausuler

  Ekonomisk statistik har kommit in något svagare än förväntat de senaste månaderna, uppger förvaltarteamet bakom hedgefonden Trude. Samtidigt skjuts problematiken kring Brexit och handelskriget mellan USA och Kina på framtiden. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden har istället fokuserat på att det kommit mjukare signaler från Federal Reserve samtidigt som ECB bedöms vara bakbunden av svag statistik, berättar fondens förvaltningsteam.

  Fonden utvecklades positivt i februari med en uppgång om 0,5 procent. Det medför att fonden är upp 1,7 procent hittills i år.

  Baspositionen i kreditobligationer utvecklades starkt. Fondens undervikt i statsobligationer var negativ under större delen av månaden, men vände till något positiv mot slutet av månaden. Även spreadpositioner mellan olika kreditobligationer utvecklades något positivt.

  På minussidan märktes spreadpositioner mellan länder.

  Inför framtiden avser man att fortsatt ha en hög exponering mot kreditobligationer. Denna kommer sannolikt att minskas om kreditspreadarna går igenom nivåerna från i höstas. Vidare förväntar man sig att ekonomisk statistik kommer komma in något bättre de kommande månaderna.

  Däremot ser man negativt på att fler emittenter lägger in tveksamma klausuler.

  "Eftersom det finns ett överflöd av kapital och alla emissioner är kraftigt övertecknade är det emittentens marknad. Allt fler emittenter lägger in tveksamma klausuler i sin upplåning där de har möjlighet att ta ut kapital ur bolaget, vilket missgynnar investerare. Vi ställer oss tveksamma till denna utveckling och kommer vara mer selektiva när vi väljer emittenter och hoppas att fler investerare synar emissionsprospekten mer noggrant", kommenterar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Trude är en kredithedgefond som placerar fondens medel i stats- och företagsobligationer och med hjälp av avancerade kvantitativa modeller söker den skapa en ännu högre avkastning genom användande av derivatinstrument. Fonden skall kunna ge avkastning både i stigande och sjunkande räntemiljöer och vid olika kreditrisknivåer. Förväntad avkastning är 5-10% över den riskfria räntan (3 månaders statsskuldväxel). Trude är en absolutavkastande specialfond. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, aktie- och kreditmarknadsindex, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Fondens startår: 2015-10-01 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: 418,83 milj SEK