Logga in   |  Bli kund
Excalibur Asset Management AB Trude
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 9334,49 SEK 0,00 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,00%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,23%
  1 mån
 • -1,81%
  3 mån
 • -1,93 %
  6 mån
 • -4,34%
  1 år
 • -7,08%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Trude redovisade positiv avkastning i december, fortsatt marknadstryck på risktillgångar  

  Trude redovisade positiv avkastning i december, fortsatt marknadstryck på risktillgångar

  Riskfyllda tillgångar var fortsatt under press i december och investerarna fortsatte att minska sin exponering mot kreditobligationer, enligt förvaltarteamet bakom kredithedgefonden Trude.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att kreditobligationer har handlat svagt de senaste månaderna och både de mer stabila kreditobligationerna och de mer riskfyllda high yield i euro avkastade negativt under 2018.

  "Framförallt har cykliska bolag och bolag med en stor exponering mot Kina utvecklats svagt. Både spreadar och den absoluta nivån har nu kommit upp på nivåer där investerare börjar bli intresserade av att dra upp sin exponering. Framförallt tycker vi att överavkastningen mot statsobligationer är attraktiv", kommenterar förvaltarteamet.

  Trude A ökade 0,2 procent i december, vilket medför att fonden tappat 4,6 procent under 2018.

  Spreadpositioner mellan länder och kreditobligationer bidrog positivt. Grundpositionen med kreditobligationer lyckades generera en neutral avkastning trots den negativa marknadsutvecklingen. Hedgar mot ränterisk bidrog däremot negativt när räntorna föll.

  Inför framtiden bedömer man att inflationen kommer att stiga efter att oljeprisfallet stabiliserats. Samtidigt viker momentum i den ekonomiska statistiken.

  "Oavsett vad centralbankerna gör blir statsobligationer ointressanta. De blir endast intressanta om vi går in i en recession, vilket vi inte tror sker", bedömer fondens förvaltningsteam.  Taggar:

 • Trude A behåller övervikt mot kreditobligationer - problem skjuts på framtiden  

  Trude A behåller övervikt mot kreditobligationer - problem skjuts på framtiden

  Hedgefonden Trude A behåller sin övervikt mot kreditobligationer efter turbulenta månader. Den löpande avkastningen blir således hög, skriver fondförvaltarna Anders Nordborg och Marek Ozana i en kommentar.

  "Den svaga likviditeten i kreditobligationer kan skapa en press på marknaden och vi bevakar noga hur flöden styr marknaden för att snabbt kunna dra ner exponeringen om det skulle urarta. Centralbanker i Sverige och Europa har fortsatt stora balansräkningar och överlikviditeten finns kvar. Investerares pengar måste landa någonstans och efter kraftigt stigande räntor de senaste månaderna ser vi att nuvarande nivåer borde vara attraktiva", skriver förvaltarna.

  Trude A-förvaltarna bedömer också att antalet emissioner kommer att vara lågt under december, vilket innebär att marknaden inte heller störs.

  Förvaltarna pekar också på att en rad problem skjutits på framtiden. Den italienska budgeten, bråket mellan USA och Kina samt brexit är problem som egentligen bara skjutits upp. Duon varnar för att dessa kan eskalera under nästa år.

  Trude A sjönk med 1,7 procent och hittills i år är avkastningen -4,8 procent.

  "Vi förväntade oss en vändning för kreditobligationer i november efter den svaga utvecklingen under oktober. Aktiemarknaden stabiliserades, men krediter fortsatte handla svagt. Nedgraderingen av GE och VWs stora emission gav bränsle till försäljningarna. Den svaga likviditeten i kreditobligationer förstärkte rörelserna ytterligare", skriver duon.

  Portföljens ökade exponering mot kredit belastade resultatet. Även undervikten i statsobligationer var negativ då investerare sökte säkra tillgångar under turbulensen. Spreadpositioner där fonden köper specifika obligationer och hedgar bort marknadsrisken utvecklades positivt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Trude sjönk 0,4 procent i oktober, tror volatilitet kommer bestå in i årsskiftet  

  Trude sjönk 0,4 procent i oktober, tror volatilitet kommer bestå in i årsskiftet

  Trude A sjönk med 0,4 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 3,2 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaden känner en viss osäkerhet kring hur kraftigt Feds räntehöjningar påverkar ekonomin och i sin tur investeringsklimatet.

  I Sverige ser man att Riksbanken snarare höjer räntan i december än i februari. Två ledamöter vill höja nu och en decemberhöjning bedöms visa på en mer enad direktion, vilket anses minska spekulationer och kritik.

  Volatiliteten har varit hög under månaden och från förvaltarhåll förväntar man sig att den kommer bestå in i årsskiftet, mot bakgrund av flera negativa makrohändelser. I den positiva vågskålen ser förvaltarteamet att ekonomierna fortsätter att växa, företagen är starkare och investerare har en undervikt i mer riskfyllda tillgångar.

  De senaste två månaderna har fonden dragit upp risken i kreditobligationer för att öka den löpande avkastningen. Samtidigt har förvaltarteamet hedgat bort ränterisken. Båda positionerna belastade resultatet under månaden.

  Mer aktiva positioner utvecklades starkt och bidrog till att minska fallet i de mer strukturella positionerna.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Trude är en kredithedgefond som placerar fondens medel i stats- och företagsobligationer och med hjälp av avancerade kvantitativa modeller söker den skapa en ännu högre avkastning genom användande av derivatinstrument. Fonden skall kunna ge avkastning både i stigande och sjunkande räntemiljöer och vid olika kreditrisknivåer. Förväntad avkastning är 5-10% över den riskfria räntan (3 månaders statsskuldväxel). Trude är en absolutavkastande specialfond. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, aktie- och kreditmarknadsindex, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Fondens startår: 2015-10-01 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: 418,83 milj SEK