Logga in   |  Bli kund
Trude A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 9000,39 SEK -3,58 % 3 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -3,58%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,54%
  1 mån
 • -2,48%
  3 mån
 • -3,38 %
  6 mån
 • -5,33%
  1 år
 • -9,17%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Trude är en kredithedgefond som placerar fondens medel i stats- och företagsobligationer och med hjälp av avancerade kvantitativa modeller söker den skapa en ännu högre avkastning genom användande av derivatinstrument. Fonden skall kunna ge avkastning både i stigande och sjunkande räntemiljöer och vid olika kreditrisknivåer. Förväntad avkastning är 5-10% över den riskfria räntan (3 månaders statsskuldväxel). Trude är en absolutavkastande specialfond. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstru-ment, derivatinstrument, aktie- och kreditmarknads-index, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Fondens startår: 2015-09-30 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: milj
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder