Logga in   |  Bli kund
RPM Galaxy
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 772,41 SEK -0,08 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,08%
  i år
 • 0,58%
  1 vecka
 • 0,12%
  1 mån
 • 7,53%
  3 mån
 • 2,49 %
  6 mån
 • -16,79%
  1 år
 • -18,31%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • RPM Galaxy ökade 4,3 procent i april, neutrala indikatorer i dagsläget  

  RPM Galaxy ökade 4,3 procent i april, neutrala indikatorer i dagsläget

  RPM Galaxy E (SEK) ökade 4,3 procent i april, vilket medför att fonden är upp 1,1 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden utvecklades positivt då aktier som tillgångsslag steg till nya högstanivåer efter förhoppningar om ett handelsavtal mellan USA och Kina.

  Räntorna tyngde dock avkastningen och obligationsmarknaderna upplevde det värsta fallet på tre månader.

  Trendföljande förvaltare var upp medan kortsiktiga förvaltaren hade ytterligare en negativ månad.

  Inför framtiden bedömer man att makroutsikterna är fortsatt oklara, trots att den ekonomiska bilden har förbättrats under månaden.

  Förvaltarteamets indikatorer är i grunden neutrala över hela linjen och sålunda hålls portföljriskerna på långsiktigt genomsnittliga risknivåer.

  Trendföljare stod för 81 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTA-strategier utgjorde resterande 19 procent.  Taggar:

 • RPM Galaxy E SEK steg 5,4 procent i mars, ytterligare positiv månad för trendföljare  

  RPM Galaxy E SEK steg 5,4 procent i mars, ytterligare positiv månad för trendföljare

  RPM Galaxy E (SEK) utvecklades positivt i mars med en uppgång om 5,4 procent i mars, vilket medför att fonden är ned 3 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden utvecklades positivt då priset på statsobligationer steg efter svaga ekonomiska data, försiktiga centralbanker och en inverterad yieldkurva i USA.

  Från förvaltarhåll berättar man att under förra månaden återhämtade sig tidsseriemomentum (TSMOM) starkt från extremt låga nivåer.

  Trendföljande förvaltare var upp medan den kortsiktiga förvaltaren hade en negativ utveckling.

  Trendföljare hade ytterligare en positiv månad, framför allt på grund av trender i räntemarknaderna.

  Den kortsiktiga förvaltaren var ner, då vinster i obligationer inte lyckades uppväga förlusterna i aktier.

  Inför framtiden förklarar man att makroutsikterna har förvärrats ytterligare, men det är fortfarande för tidigt att avgöra om marknaderna är på väg att gå in i “full slow-down mode”.

  "Våra indikatorer håller dock långsamt på att på att vända till en mer positiv miljö för CTAs. Således har vi tagit upp portföljriskerna till långsiktigt genomsnittliga nivåer genom att öka den medellånga trendföljande exponeringen på bekostnad av hybridförvaltare", kommenterar förvaltarteamet.

  Trendföljare stod för 79 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTA:s utgjorde resterande 21 procent.  Taggar:

 • Pristrender fortsatte att lysa med sin frånvaro under februari - RPM Galaxy  

  Pristrender fortsatte att lysa med sin frånvaro under februari - RPM Galaxy

  Pristrender (TSMOM) fortsatte att lysa med sin frånvaro under februari, både på enskilda marknader och på olika tidshorisonter. Det uppger förvaltarteamet bakom RPM Galaxy i den senaste månadsrapporten.

  "De globala aktiemarknaderna steg visserligen men förtroendet var lägre och rörelserna därmed mycket mer volatila då investerarna vacklade i uppfattningen om ytterligare en amerikanska offentlig nedstängning och en eventuell eskalering i handelskriget mellan Kina och USA", förklarar fondens förvaltningsteam.

  RPM Galaxy E backade 0,3 procent i februari, vilket medför att fonden är ned 7,9 procent sedan årsskiftet.

  Trendföljande förvaltare hade en bra månad. Båda trendföljarna hade god avkastning, främst på grund av vinster i råvaror.

  På minussidan märktes den kortsiktiga förvaltaren som var ner på grund av förluster i aktier.

  Inför framtiden bedömer man att de makroekonomiska utsikterna har försämrats ytterligare, men förblir osäkra.

  "Vi är dock i en vändpunkt eftersom konjunkturcykeln nu har börjat skifta neråt. Frågan är om en mer duvaktig Fed och ett möjligt lyckligt slut på förhandlingarna mellan USA och Kina kan mildra, fördröja eller till och med hindra den pågående (konjunkturella) avmattningen i den ekonomiska aktiviteten", uppger förvaltarteamet.

  Deras indikatorer är överlag neutrala-till-negativa och därför behålls portföljriskerna på något lägre än genomsnittliga nivåer i kombination med en minskad allokering till trendföljande strategier.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

RPM Galaxy Fund (Galaxy) investerar i aktieindex, obligationer och andra räntekontrakt, valutor, metaller, energi och en mängd andra råvaror. Investeringarna sker i terminskontrakt vilket möjliggör att vinster kan tjänas i såväl stigande som fallande marknader. Investeringarna genomförs av mellan 2-6 stora och väletablerade förvaltare (CTAs) som tillämpar systematisk trendförvaltning. Fondens målvolatilitet är ca 15 % på årsbasis, vilket är i linje med de flesta börsindex. RPM Risk & Portfolio Management AB är fondens Investment Manager och har bl a uppgiften att identifiera och utvärdera CTAs samt att dynamiskt fördela fondens kapital mellan dessa CTAs och vid behov ersätta de som underpresterar. Genom aktiv portföljförvaltning övervakar RPM kontinuerligt fondens risktagande och styr allokeringar till de CTAs och de investeringsstrategier som vid var tid används av fonden.

Fondens startår: 2016-01-04 Fondens Bolag: RPM FondStorlek: 7,30 milj EUR