Logga in   |  Bli kund
RPM Galaxy
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 755,96 SEK -3,94 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -3,94%
  i år
 • 0,51%
  1 vecka
 • -2,89%
  1 mån
 • -4,80%
  3 mån
 • -20,03 %
  6 mån
 • -30,51%
  1 år
 • -27,82%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • RPM Galaxy steg i december, indikatorer visar fortsatt ingen tydlig riktning  

  RPM Galaxy steg i december, indikatorer visar fortsatt ingen tydlig riktning

  RPM Galaxy steg i december som beskrivs ha varit en månad med en volatil marknadsmiljö samt en av de värsta årsavslutningarna någonsin på den globala aktiemarknaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att veckan före jul sattes aktiemarknaderna under ökat tryck efter att den amerikanska centralbankens ordförande Jay Powell uttalat sig mindre duvaktigt än väntat, höjda räntor för fjärde gången i år och den hägrande amerikanska ”government shut-down”.

  RPM Galaxy E (SEK) steg 2,8 procent i december, vilket medför att fonden tappat 25,4 procent under 2018.

  De trendföljande förvaltarna noterade en blandad avkastning medan den kortsiktiga förvaltaren var upp på månaden.

  Man bedömer från förvaltarhåll att de ekonomiska utsikterna är fortsatt svaga. Vidare visar fondens indikatorer fortsatt ingen tydlig riktning, varför man har anpassat portföljrisker till långsiktiga genomsnittsnivåer samt minskat allokeringen till långsiktiga trendföljare.

  Trendföljare stod för 71 procent av allokeringen på strateginivå vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTA:s utgjorde resterande 29 procent.  Taggar:

 • RPM Galaxy bedömer att risken är på väg uppåt - makroutsikterna för globala ekonomin har mörknat  

  RPM Galaxy bedömer att risken är på väg uppåt - makroutsikterna för globala ekonomin har mörknat

  RPM Galaxy E (SEK):s förvaltare bedömer att risken ökat något i världsekonomin.

  "Makroutsikterna för den globala ekonomin har mörknat något, då den amerikanska ekonomin nu också visar tecken på svaghet. Under förra månaden stannade emellertid aktiefallet upp ytterligare två gånger vilket ökar osäkerheten framöver. Frågan är om det kommer att bli ett marknadsrally fram till årsskiftet efter den tillfälliga öppningen i handelskriget mellan USA och Kina efter förra helgens G20-möte", skriver förvaltarteamet som också behåller sina portföljrisker.

  "Våra indikatorer har börjat luta mot en riskhöjning och portföljriskerna är på väg uppåt. Läget är dock osäkert och vi håller portföljriskerna på en långsiktig snittnivå."

  Under november backade fonden med 3,8 procent och hittills i år är avkastningen -27,5 procent.

  "Volatiliteten var fortsatt hög under månaden och marknaderna i stort sett riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen. Avkastningen var negativ över både förvaltare och substrategier", skriver fondbolaget.

  Trendföljare stod för 72 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTAs utgjorde resterande 28 procent. Det är i stort sett oförändrat från månaden före.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • RPM Galaxy sjönk 17,1 procent i oktober, sämsta månaden för aktier på över sju år  

  RPM Galaxy sjönk 17,1 procent i oktober, sämsta månaden för aktier på över sju år

  RPM Galaxy E (SEK) sjönk 17,1 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 24,6 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden föll kraftigt i en marknad där volatiliteten ökade dramatiskt och aktier hade sin sämsta månad på över sju år.

  VIX volatilitetsindex steg till långt över sina genomsnittsnivåer och stannade kvar i ett förhöjt läge under månaden. På råvarusidan sjönk oljan på nyheter om större varulager i USA, samt en mjukare ton om Iransanktionerna. Sockerpriserna steg kraftigt under månaden då produktionen var mindre än väntad.

  CTAs, som generellt var långa aktiemarknaden, backade när tillgångsslaget föll. Obligationer och valutor kunde bara delvis täcka upp för förlusterna från aktier. Samtliga fondens CTAs var ner på månaden.

  Inför framtiden bedömer man att även om marknaden befinner sig i ett mer osäkert läge efter aktiefallet och rapportperioden i oktober så ser den globala ekonomin fortsatt ganska stark ut, speciellt i USA.

  Trendföljare stod för 73 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTAs utgjorde resterande 27 procent.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

RPM Galaxy Fund (Galaxy) investerar i aktieindex, obligationer och andra räntekontrakt, valutor, metaller, energi och en mängd andra råvaror. Investeringarna sker i terminskontrakt vilket möjliggör att vinster kan tjänas i såväl stigande som fallande marknader. Investeringarna genomförs av mellan 2-6 stora och väletablerade förvaltare (CTAs) som tillämpar systematisk trendförvaltning. Fondens målvolatilitet är ca 15 % på årsbasis, vilket är i linje med de flesta börsindex. RPM Risk & Portfolio Management AB är fondens Investment Manager och har bl a uppgiften att identifiera och utvärdera CTAs samt att dynamiskt fördela fondens kapital mellan dessa CTAs och vid behov ersätta de som underpresterar. Genom aktiv portföljförvaltning övervakar RPM kontinuerligt fondens risktagande och styr allokeringar till de CTAs och de investeringsstrategier som vid var tid används av fonden.

Fondens startår: 2016-01-04 Fondens Bolag: RPM FondStorlek: 9,50 milj EUR