Logga in   |  Bli kund
RPM Galaxy
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 752,16 SEK -4,42 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -4,42%
  i år
 • 0,99%
  1 vecka
 • 2,86%
  1 mån
 • -2,93%
  3 mån
 • -19,22 %
  6 mån
 • -17,40%
  1 år
 • -26,73%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Pristrender fortsatte att lysa med sin frånvaro under februari - RPM Galaxy  

  Pristrender fortsatte att lysa med sin frånvaro under februari - RPM Galaxy

  Pristrender (TSMOM) fortsatte att lysa med sin frånvaro under februari, både på enskilda marknader och på olika tidshorisonter. Det uppger förvaltarteamet bakom RPM Galaxy i den senaste månadsrapporten.

  "De globala aktiemarknaderna steg visserligen men förtroendet var lägre och rörelserna därmed mycket mer volatila då investerarna vacklade i uppfattningen om ytterligare en amerikanska offentlig nedstängning och en eventuell eskalering i handelskriget mellan Kina och USA", förklarar fondens förvaltningsteam.

  RPM Galaxy E backade 0,3 procent i februari, vilket medför att fonden är ned 7,9 procent sedan årsskiftet.

  Trendföljande förvaltare hade en bra månad. Båda trendföljarna hade god avkastning, främst på grund av vinster i råvaror.

  På minussidan märktes den kortsiktiga förvaltaren som var ner på grund av förluster i aktier.

  Inför framtiden bedömer man att de makroekonomiska utsikterna har försämrats ytterligare, men förblir osäkra.

  "Vi är dock i en vändpunkt eftersom konjunkturcykeln nu har börjat skifta neråt. Frågan är om en mer duvaktig Fed och ett möjligt lyckligt slut på förhandlingarna mellan USA och Kina kan mildra, fördröja eller till och med hindra den pågående (konjunkturella) avmattningen i den ekonomiska aktiviteten", uppger förvaltarteamet.

  Deras indikatorer är överlag neutrala-till-negativa och därför behålls portföljriskerna på något lägre än genomsnittliga nivåer i kombination med en minskad allokering till trendföljande strategier.  Taggar:

 • RPM Galaxy sjönk i januari, upplever fortsatt osäkra ekonomiska utsikter  

  RPM Galaxy sjönk i januari, upplever fortsatt osäkra ekonomiska utsikter

  RPM Galaxy E (SEK) sjönk 7,7 procent i januari, då både den trendföljande delportföljen och den kortsiktiga delportföljen tappade under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att trendföljande delportföljer hade en tuff månad. TF1 var ner då förluster i aktier och metaller väsentligt överskuggade en mindre vinst i obligationer. TF2 uppvisade ett liknande resultat.

  Den kortsiktiga delportföljen ST1 var ner, då förlusterna i aktier övervägde vinster i andra marknader.

  Fondens förvaltningsteam bedömer att de ekonomiska utsikterna fortfarande är osäkra, trots de nya, överraskande mjuka, uttalanden från den amerikanska centralbanken och den förbättrade relationen mellan USA och Kina.

  Den amerikanska ekonomin väntas fortfarande gå in i en (konjunktur-) avmattning under de kommande 12 månaderna. Efter Federal Reserves paus i räntehöjningarna och den avstannade minskningen av balansräkningen har emellertid återhämtningen i aktiemarknaderna tagit ny fart", kommenterar förvaltarteamet och fortsätter:

  "Våra indikatorer förblir negativa till neutrala för närvarande. Således behåller vi portföljriskerna på lägre än genomsnittliga nivåer, i kombination med en minskad allokering till trendföljande förvaltare".

  Trendföljande CTA-strategier stod för 75 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTA-strategier utgjorde resterande 25 procent.  Taggar:

 • RPM Galaxy steg i december, indikatorer visar fortsatt ingen tydlig riktning  

  RPM Galaxy steg i december, indikatorer visar fortsatt ingen tydlig riktning

  RPM Galaxy steg i december som beskrivs ha varit en månad med en volatil marknadsmiljö samt en av de värsta årsavslutningarna någonsin på den globala aktiemarknaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att veckan före jul sattes aktiemarknaderna under ökat tryck efter att den amerikanska centralbankens ordförande Jay Powell uttalat sig mindre duvaktigt än väntat, höjda räntor för fjärde gången i år och den hägrande amerikanska ”government shut-down”.

  RPM Galaxy E (SEK) steg 2,8 procent i december, vilket medför att fonden tappat 25,4 procent under 2018.

  De trendföljande förvaltarna noterade en blandad avkastning medan den kortsiktiga förvaltaren var upp på månaden.

  Man bedömer från förvaltarhåll att de ekonomiska utsikterna är fortsatt svaga. Vidare visar fondens indikatorer fortsatt ingen tydlig riktning, varför man har anpassat portföljrisker till långsiktiga genomsnittsnivåer samt minskat allokeringen till långsiktiga trendföljare.

  Trendföljare stod för 71 procent av allokeringen på strateginivå vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTA:s utgjorde resterande 29 procent.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

RPM Galaxy Fund (Galaxy) investerar i aktieindex, obligationer och andra räntekontrakt, valutor, metaller, energi och en mängd andra råvaror. Investeringarna sker i terminskontrakt vilket möjliggör att vinster kan tjänas i såväl stigande som fallande marknader. Investeringarna genomförs av mellan 2-6 stora och väletablerade förvaltare (CTAs) som tillämpar systematisk trendförvaltning. Fondens målvolatilitet är ca 15 % på årsbasis, vilket är i linje med de flesta börsindex. RPM Risk & Portfolio Management AB är fondens Investment Manager och har bl a uppgiften att identifiera och utvärdera CTAs samt att dynamiskt fördela fondens kapital mellan dessa CTAs och vid behov ersätta de som underpresterar. Genom aktiv portföljförvaltning övervakar RPM kontinuerligt fondens risktagande och styr allokeringar till de CTAs och de investeringsstrategier som vid var tid används av fonden.

Fondens startår: 2016-01-04 Fondens Bolag: RPM FondStorlek: 7,30 milj EUR