Logga in   |  Bli kund
SEB Diversified
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 110,94 SEK 10,65 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,65%
  i år
 • 1,53%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 6,32%
  3 mån
 • 12,07 %
  6 mån
 • -1,10%
  1 år
 • 8,29%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SEB Diversified har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt oavsett marknadsförhållande. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva investeringsbeslut och placerar i hela världen i en eller flera av följande tillgångskategorier: aktier, obligationer, valutor och råvaruindex. Avkastningsmålet är den riskfria räntesatsen plus sex procentenheter per år mätt som genomsnittet under en period på 5 år. Vanligtvis investerar vi de likvida medlen i kortfristiga obligationer utfärdade av stater eller bolag med målet att uppnå den riskfria avkastningen. I syfte att skapa överavkastning tar vi derivatpositioner, främst i terminer knutna till ett eller flera index eller enskilda instrument. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Derivatpositionerna kan vara långa, dvs. att de stiger i värde när marknaden går upp eller sjunker i värde när marknaden går ned, eller korta, dvs. att de sjunker i värde när marknaden går upp eller stiger i värde när marknaden går ned. På grund av fondens strategi kan transaktionskostnaderna vara höga. Dessa kostnader debiteras fonden och tillkommer utöver de kostnader som anges i avsnittet om avgifter.

Fondens startår: 2015-01-01 Fondens Bolag: SEB FondStorlek: 67,65 milj EUR