Logga in   |  Bli kund
Prognosis Machines
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 86,12 SEK 0,00 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,00%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,00%
  3 mån
 • 0,00 %
  6 mån
 • 0,00%
  1 år
 • -6,30%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målsättningen för fonden Coeli SICAV II – Prognosis Machines är att uppnå hög riskjusterad avkastning med låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. Fonden använder kvantitativa modeller för att systematiskt leta efter och välja ut finansiella instrument för fondens investeringar. Modellerna är utformade till att identifiera förändringar i investerarsentimentet och imiterar hur investerare fattar investeringsbeslut. Fonden kan investera i OTC Forwards och börshandlade Futures inom fyra tillgångsslag: aktieindex, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Fonden kan inneha både långa och korta positioner. Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument som del av sin cash management strategi. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg. Alla intäkter som fonden genererar kommer att återinvesteras för att öka värdet av din investering.

Fondens startår: 2015-11-02 Fondens Bolag: Coeli Fonder LU FondStorlek: 11,94 milj USD
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder