Logga in   |  Bli kund
Coeli Fonder LU Prognosis Machines
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 86,12 SEK 0,00 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,00%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,00%
  3 mån
 • 3,57 %
  6 mån
 • -1,13%
  1 år
 • -10,49%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målsättningen för fonden Coeli SICAV II – Prognosis Machines är att uppnå hög riskjusterad avkastning med låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. Fonden använder kvantitativa modeller för att systematiskt leta efter och välja ut finansiella instrument för fondens investeringar. Modellerna är utformade till att identifiera förändringar i investerarsentimentet och imiterar hur investerare fattar investeringsbeslut. Fonden kan investera i OTC Forwards och börshandlade Futures inom fyra tillgångsslag: aktieindex, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Fonden kan inneha både långa och korta positioner. Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument som del av sin cash management strategi. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg. Alla intäkter som fonden genererar kommer att återinvesteras för att öka värdet av din investering.

Fondens startår: 2015-11-02 Fondens Bolag: Coeli Fonder LU FondStorlek: 11,94 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder