Logga in   |  Bli kund
Rhenman Partners Global Opportunities L/S
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 105,80 SEK 27,26 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 27,26%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 9,84%
  1 mån
 • 15,43%
  3 mån
 • 11,37 %
  6 mån
 • -0,46%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Rhenman Global Opportunities L/S ökade 9,8 procent i april, Disney+ satsning blivit större än förväntat  

  Rhenman Global Opportunities L/S ökade 9,8 procent i april, Disney+ satsning blivit större än förväntat

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) hade en bra månad i april och ökade 9,8 procent. Det medför att uppgången hittills i år summerar till 27,3 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter att världens börser hade utvecklats oregelbundet i mars ökade investerarnas riskvillighet högst påtagligt i april. Starka resultatrapporter, bättre ekonomisk statistik och avvaktande centralbanker ledde till att kursuppgångarna från årets inledning tog ny fart.

  De politiska frågetecken som dominerade nyhetsflödet i mars kom dessutom i skymundan i april. Särskilt gällde detta Brexit, som efter att EU förlängt tidsfristen inte längre tilldrog sig något större intresse.

  Fonden utvecklades väl under månaden. De största bidragen noterades från innehaven inom IT-sektorn samt banksektorn. Innehaven i energi samt hälso- och sjukvård var oförändrade.

  På bolagsnivå var en ljuspunkt den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm.

  "Aktiekursen rusade med mer än femtio procent efter att det blivit klart att Apple, som under flera års tid varit i en patentdispyt med Qualcomm, förlorade tvisten och blev tvungna att betala de 4,5 till 4,7 miljarder dollar i licensavgifter som de tidigare vägrat att betala", förklarar fondens förvaltningsteam.

  En annan mycket stark bidragsgivare i april var Disney. Aktiekursen steg kraftigt under en månad där positiva nyheter kring bolaget dominerade, däribland biografrekord för storfilmen Avengers: Endgame.

  "Men allra viktigast blev avtäckandet av bolagets nya streamingtjänst Disney+, som har blivit en djupare satsning än marknaden förväntat sig", berättar förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att utsikterna för de stora ekonomierna har förbättrats i relation till förväntningarna i höstas. USA fortsätter att växa stabilt, Europa visar tecken på återhämtning och i Kina har skattesänkningar och andra stimulansåtgärder börjat ge resultat.

  De tillägger dock att värderingarna även har stigit. Därmed bedöms beviskravet för en fortsatt god efterfrågan och lönsamhet ha ökat.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volkswagen, Chevron och Banco Santander. Nettoexponeringen löd 101 procent.  Taggar:

 • Rhenman Global Opportunities L/S backade 0,4 procent i mars, överlag goda resultatrapporter  

  Rhenman Global Opportunities L/S backade 0,4 procent i mars, överlag goda resultatrapporter

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade 0,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 15,9 procent under det första kvartalet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala börsutvecklingen i mars blev betydligt mer oregelbunden än de flesta starka första två månaderna på året.

  "Överlag goda resultatrapporter kom i skymundan av å ena sidan lägre räntor och å andra sidan oro över konjunkturutvecklingen. Månaden avslutades dock positivt och utvecklingen för det första kvartalet som helhet blev den starkaste på tio år", berättar fondens förvaltningsteam.

  För fondens del bidrog IT och kommunikationstjänster mest positivt, medan banker och sällanköpssektorn tyngde.

  Fondens starkaste bidragsgivare i mars var den japanska spelstudion Square Enix.

  "Bolaget har hittills haft en bra start på 2019 tack vare publiceringen av sitt efterlängtade tv-spel Kingdom Hearts 3, som nu blivit seriens snabbast säljande. Men efter ett uttalande från Square Enix president Yosuke Matsuda i början av månaden har investerarna börjat hoppas på ytterligare ett stort släpp under året, och väntar spänt på årets stora spelkonferens E3 där nyheten förväntas presenteras närmare", uppger förvaltarteamet.

  Ett innehav som gick svagt var istället den tyska fordonstillverkaren Volkswagen.

  Den europeiska bilindustrins aktier föll i samband med att BMW vinstvarnade. Dessutom blev det klart att Volkswagen kommer att producera 50 procent fler elbilar jämfört med en tidigare målsättning.

  "Detta togs emot negativt av investerare eftersom elbilarna förväntas få lägre vinstmarginaler".

  De största innehaven per utgången av månaden i fonden var Exxon, Chevron och Ericsson.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Global Opportunities L/S steg 5,5 procent i februari, Softbank kom med flera goda nyheter  

  Rhenman Global Opportunities L/S steg 5,5 procent i februari, Softbank kom med flera goda nyheter

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 utvecklades positivt i februari med en uppgång om 5,5 procent. Det medför att fonden är upp 16,3 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari månads starka återhämtning på världens börser fortsatte under februari, om än i minskad styrka, och kunde återigen karaktäriseras som bred.

  För fondens del gav de långa positionerna ett positivt bidrag med 5,7 procent, medan kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,2 procent.

  Fondens position i japanska Softbank bidrog starkt till den positiva utvecklingen i februari. Under månaden kom bolaget med flera goda nyheter:

  "Den första var bolagets rapport, där höjdpunkten var nettointäkterna för det tredje kvartalet 2018, som kraftigt överträffade även de högsta estimaten. Strax därefter berättade de att de planerar att köpa tillbaka aktier för 600 miljarder yen, vilket utgör ett strategiskifte för grundaren Masayoshi Son som tidigare ofta valt att istället spendera sitt kapital på teknikinvesteringar", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Inför framtiden bedömer man att även om återhämtningen hittills under året medfört i viss utsträckning normaliserade värderingar, är det förvaltarteamets uppfattning att förväntningarna fortfarande är mer negativa än vad som är motiverat.

  "Detta gäller i synnerhet för många sektorer och regioner utanför USA".

  De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Chevron. Nettoexponeringen löd 113 procent.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens målsättning är att skapa värde åt investerarna i form av totalavkastning. Totalavkastning uppnås genom investeringar i en global portfölj bestående av aktier, aktierelaterade instrument och börshandlade fonder (ETF:er). Målet med delfonden är att överträffa traditionella aktiefonder genom att både köpa och blanka aktier. Långa positioner tas i aktier som förväntas öka i värde. Den korta exponeringen är tänkt att både skapa positiv avkastning och minska effekterna av en generell nedgång på marknaden. Delfonden är inte ett fondföretag och är jämförbar med en svensk specialfond. Vid valet av investeringar utförs en grundläggande analys av utvalda bolag. Denna omfattar en analys av deras affärsstrategi, finansiella ställning och framtidsprognoser. En betydande del av delfondens tillgångar kan placeras i penningmarknadsinstrument och likvida tillgångar. Delfonden kan komma att använda finansiella derivatinstrument både som en integrerad del av strategin och för att minska risker. Delfonden får inte placera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. Delfondens skuldsättningsgrad, dvs. lån och derivatexponering, får inte överstiga 300 % av nettoandelsvärdet. Delfondens referensvaluta är EUR. Andelsklassens valuta är SEK. Du kan normalt sälja dina andelar på månatlig basis. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 2016-08-31 Fondens Bolag: Rhenman Partners FondStorlek: 7,00 milj EUR