Logga in   |  Bli kund
Rhenman Partners Global Opportunities L/S
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 109,35 SEK 27,81 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 27,81%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 9,95%
  1 mån
 • 15,79%
  3 mån
 • 12,10 %
  6 mån
 • 0,82%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens målsättning är att skapa värde åt investerarna i form av totalavkastning. Totalavkastning uppnås genom investeringar i en global portfölj bestående av aktier, aktierelaterade instrument och börshandlade fonder (ETF:er). Målet med delfonden är att överträffa traditionella aktiefonder genom att både köpa och blanka aktier. Långa positioner tas i aktier som förväntas öka i värde. Den korta exponeringen är tänkt att både skapa positiv avkastning och minska effekterna av en generell nedgång på marknaden. Delfonden är inte ett fondföretag och är jämförbar med en svensk specialfond. Vid valet av investeringar utförs en grundläggande analys av utvalda bolag. Denna omfattar en analys av deras affärsstrategi, finansiella ställning och framtidsprognoser. En betydande del av delfondens tillgångar kan placeras i penningmarknadsinstrument och likvida tillgångar. Delfonden kan komma att använda finansiella derivatinstrument både som en integrerad del av strategin och för att minska risker. Delfonden får inte placera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. Delfondens skuldsättningsgrad, dvs. lån och derivatexponering, får inte överstiga 300 % av nettoandelsvärdet. Delfondens referensvaluta är EUR. Andelsklassens valuta är SEK. Du kan normalt sälja dina andelar på månatlig basis. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 2016-08-31 Fondens Bolag: Rhenman Partners FondStorlek: 7,00 milj EUR