Logga in   |  Bli kund
Pacific Fonder Multi Asset
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 107,96 SEK 1,45 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,45%
  i år
 • -0,27%
  1 vecka
 • 0,87%
  1 mån
 • -1,08%
  3 mån
 • -3,22 %
  6 mån
 • -2,63%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • December avslutades med en osäker bild inför 2019 enligt Pacific Multi Asset  

  December avslutades med en osäker bild inför 2019 enligt Pacific Multi Asset

  December avslutades med en osäker bild inför 2019 enligt Eric Strand som förvaltar Pacific Multi Asset. Det framgår av en månadsrapport för fonden.

  Den amerikanska centralbanken fortsatte att höja räntan och kombinationen med minskad likviditet i marknaden gav börsen och företagsobligationsmarknaden en kraftig motvind, skriver förvaltaren i en kommentar.

  "De tvära kasten har fortsatt men ändå har fonden haft en lugn start på det nya året. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade under en nu lite osäkrare marknad", bedömer Strand.

  Pacific Multi Asset sjönk med 1,7 procent i december, vilket medför att fonden tappat 2,5 procent under 2018.

  Fondens bästa exponering var råvaror och guld samt den korta exponeringen mot börsen. I den långa exponeringen mot aktiemarknaden tappade delstrategierna Millennium World och Real World medan Green World klarade sig ovanligt bra i det tuffa börsklimatet.

  Det var fortsatt oroligt på valutamarknaderna med en dollarförsvagning mot kronan. Fondens dynamiska valutahedge bidrog positivt i december med ett avkastningsbidrag på cirka 0,7 procent.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Pacific Multi Asset steg med 1,3 procent i november, långa aktieexponeringar gick starkt  

  Pacific Multi Asset steg med 1,3 procent i november, långa aktieexponeringar gick starkt

  Pacific Multi Asset steg med 1,3 procent i november, vilket innebär att fonden backat med 0,8 procent sedan årets början.

  Under månaden har fonden haft ett positivt bidrag från långa aktieexponeringar medan defensiva placeringar givit ett nollresultat.

  Vad gäller börsens utveckling inleddes månaden med en kraftig nedgång men en kraftig återhämtning skedde under den sista veckan. Stöd kom från ett duvaktigt tal från Fed-chefen Powell samt förhoppningar om lättnader i det pågående men inte fullt ut eskalerade handelskriget mellan USA och Kina.

  På valutamarknaden noterades kraftiga svängningar där kronan stärktes och försvagades mot dollarn om vartannat för att sluta månaden 0,8 procent högre. Detta innebar att fondens valutahedge hade ett positivt bidrag under perioden.

  I en framåtblickande kommentar skriver fondens förvaltare Eric Strand:

  "Månaden slutade med en positiv förväntan på G20 mötet vilket också visade sig med en god första dag i december +0,40 procent. Således en bra start på årets sista månad. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade under en nu lite osäkrare marknad."  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Pacific Multi Asset tappade 1,1 procent i oktober, lång/kort aktiestrategi och dollarhedge bakom nedgång  

  Pacific Multi Asset tappade 1,1 procent i oktober, lång/kort aktiestrategi och dollarhedge bakom nedgång

  Pacific Multi Asset tappade 1,1 procent under oktober, vilket medför att fonden backat 2,1 procent sedan årsskiftet.

  Fonden gynnades under månaden av sin exponering mot guld och mjuka råvaror i en marknad som karaktäriserades av stor turbulens.

  "Under oktober återkom volatiliteten på börsen och flera index hade nedgångar runt -10 procent, vilket gynnade flöden till traditionella Safe Havens som Guld och USD. I förra rapporten siade vi om en kommande volatilitetsspik innan året är slut och vi fick ett snabbt svar…", säger förvaltaren Eric Strand i en kommentar till Finwire.

  Fondens negativa utveckling under månaden tillskrevs dess lång/kort aktiestrategi som genom att hålla en nettolång exponering orsakade ett negativt resultatbidrag på 1,16 procent. Åven fondens dollarhedge som uppgick till knappt 36 procent bidrog negativt då dollar stärktes mot den svenska kronan med 3 procent. På totalen var dollarförstärkningen positiv för fonden.

  Förvaltaren har en positiv syn på fondens förutsättningar att skapa avkastning inför årets avslutande månader:

  "En stark sista dag i månaden (+0,71%) som syns på första dagen för november och således en bra start inför årets två sista månader. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade under en nu lite osäkrare marknad."  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i överlåtbara värdepapper och fondandelar över hela världen. Stort fokus ligger på placeringar som inbördes har låg korrelation alternativt negativ korrelation. Fonden eftersträvar att genom aktiv allokering uppnå absolut avkastning. Fonden följer inget index. Fondens medel placeras främst i aktier och aktierelaterade instrument, räntebärande instrument, derivatinstrument* samt på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument får användas, dels för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen, dels som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan. Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst fem år. *) Derivat, t ex valutaterminer, är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

Fondens startår: 2016-02-04 Fondens Bolag: Pacific Fonder FondStorlek: 0,00 milj