Logga in   |  Bli kund
Pacific Fonder Explorer Dynamic
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 156,50 SEK 9,82 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,82%
  i år
 • -2,91%
  1 vecka
 • -1,60%
  1 mån
 • 10,17%
  3 mån
 • 7,57 %
  6 mån
 • 3,27%
  1 år
 • 52,07%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Pacific-förvaltaren Mattias Gromark positiv till Ferrari  

  Pacific-förvaltaren Mattias Gromark positiv till Ferrari

  Förvaltaren Mattias Gromark på Pacific Fonder anser att prestigebiltillverkaren Ferrari har ett väldigt starkt varumärke med en unik position i världen. Det uppger han i en kommentar till Finwire.

  Ferrari fick under förra veckan tummen upp av analyshuset Barrons som uppskattar den senaste tiden operativa förbättringar inom bolaget. Aktien har hittills i stigit med över 30 procent.

  "Ferrari är ett fantastiskt varumärke med en unik position i världen och är klassat som det starkaste bilvarumärket i världen sett till Brand Strength Index, med Porsche på andra plats", uppger förvaltaren och fortsätter:

  "Bolaget tillverkar ett begränsat antal bilar per år och uppvisar rekordhöga marginaler. Bolaget räknar att man till och med 2022, i takt med att lansering av ett antal nya modeller, kommer i det närmaste fördubbla vinst per aktie i takt med att marginalerna och försäljningen ökar".

  Vad gäller förnybart har bolaget även målet att 60 procent av modellerna ska ha hybriddrift till 2022.

  Det ökade fria kassaflödet kommer delvis gå tillbaka till aktieägarna via ökade utdelningar och återköp av egna aktier.

  "Ett fantastiskt bolag helt enkelt", landar förvaltaren i.

  Ferrari var det största innehavet i Pacific Extraordinary Brands med fokus på lyxsektorn per utgången av februari månad.  Taggar:
  #automotive   #industrials  

 • Ferrari har ett starkt varumärke med en unik position, många lyxbolag opåverkade av tillväxtavmattning i Kina - Pacific-förvaltare  

  Ferrari har ett starkt varumärke med en unik position, många lyxbolag opåverkade av tillväxtavmattning i Kina - Pacific-förvaltare

  Förvaltaren Mattias Gromark på Pacific Fonder anser att prestigebiltillverkaren Ferrari har ett väldigt starkt varumärke med en unik position i världen. Vidare noterar han starka rapporter från en rad bolag inom lyxsektorn.

  "Vi fick en sättning i lyxsektorn under hösten på grund av förnyad Kina-oro efter handelsbråket mellan USA och Kina, precis som vi hade 2015. Den gången berodde det på regeringens intensiva korruptionsjakt. Nu som då så ser det ut som att den nedgång man befarade inte syns i bolagens rapporter för det fjärde kvartalet", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Gromark förvaltar de tre fonderna Pacific Extraordinary Brands, Pacific Explorer Dynamic och Pacific Global Dynamic.

  Den förstnämnda fonden med det största innehavet i Ferrari ökade 6,8 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 17,7 procent hittills i år.

  "Tittar vi på de mest kända namnen inom lyxsektorn såsom LVMH, Kering, Ferrari och Estee Lauder så har de infriat och överträffat marknadens förväntningar. Ofta drivet av bra tillväxt från främst Kina men även USA", berättar Gromark.

  En trend han ser som även sker inom lyxsektorn är övergången till e-handel, vilket inbegriper plattformar som Farfetch och Tmall Luxury Pavilion. En annan trend främst inom lyxbilssektorn är att man fokuserar mer på att möta kvinnliga kunder.

  En region som blivit allt viktigare för lyxsektorn är Asien, framförallt Kina och Indien.

  "Idag står den kinesiska konsumenter ungefär för en tredjedel av lyxkonsumtionen globalt. Vi har en demografisk trend i Asien med en växande medelklass som kommer fortgå under lång tid. Efter Kina kommer Indien som ligger kanske 20 år efter och med en mycket yngre befolkning. Landet tar förövrigt över ledartröjan som snabbväxare som Kina nu", berättar förvaltaren.

  Förvaltaren anser att en väldigt stor möjlighet för lyxsektorn är att Kina öppnar upp sig och sänker tullarna på många av varorna inom lyxsektorn. Vidare verkar myndigheterna i landet ta problemen med bristande skydd för varumärken och omfattande handel med kopior på allvar.

  Tillväxten har växlat ned i Kina vilket det har rapporterats om mycket i media. Avmattningen har slagit mot bolag som till exempel Apple och Caterpillar.

  "Vi ser inte samma mönster för lyx. Vi kan ta franska Kering som exempel på hur det går i Kina och de ökade sin försäljning med över 29 procent under 2018. Liknande siffror har rapporterats från konkurrenter som LVMH och Hermès", kommenterar Gromark.

  Ett innehav Pacific-förvaltaren lyfter fram är Ferrari.

  "Ferrari är ett fantastiskt varumärke med en unik position i världen och är klassat som det starkaste bilvarumärket i världen sett till Brand Strength Index, med Porsche på andra plats", kommenterar förvaltaren och fortsätter:

  "Bolaget tillverkar ett begränsat antal bilar per år och uppvisar rekordhöga marginaler. Bolaget räknar att man till och med 2022, i takt med att lansering av ett antal nya modeller, kommer i det närmaste fördubbla vinst per aktie i takt med att marginalerna och försäljningen ökar".

  Vad gäller förnybart har bolaget även målet att 60 procent av modellerna ska ha hybriddrift till 2022.

  Det ökade fria kassaflödet kommer delvis gå tillbaka till aktieägarna via ökade utdelningar och återköp av egna aktier.

  "Ett fantastiskt bolag helt enkelt", landar förvaltaren i.

  Ferrari fick under förra veckan tummen upp av analyshuset Barrons som uppskattar den senaste tiden operativa förbättringar inom bolaget. Aktien har hittills i stigit med över 30 procent.

  Explorer Dynamic med fokus på tillväxtmarknader är upp 8,5 procent sedan årsskiftet per månadsrapporten för februari, medan globalfonden Global Dynamic är upp 14 procent på årets två första månader.

  Tillväxtmarknader är ytterligare ett område som Gromark ställer sig positiv till.

  "Tillväxtmarknader var bland de mest blankade marknaderna förra året. Det vi ser nu är att flödena har vänt. Har man ingen exponering idag är det dags att se över och bredda sig bort från mogna marknader".

  Han pekar på utvecklingen i en rad tillväxtländer, främst Kina och Indien.

  Kina har haft sin dos av bankskandaler och närmar sig just nu val. Gromarks uppfattning är att landet har trots kritik gjort många reformer som klart förbättrar företagsklimatet.

  Förvaltaren ser även faktorer som talar för Indien.

  "Indien är ju ökänt för sin kroniskt tröga byråkrati men framsteg görs. Indien har väldigt mycket som talar för sig, en ung och till stor del välutbildad befolkning, hög tillväxt och väldigt lång väg kvar när det gäller urbanisering och urbanisering till exempel", berättar förvaltaren.

  Gromark tillägger dock att tillväxtmarknader är ett väldigt brett begrepp, och att de stora länderna i gruppen Kina, Indien, Brasilien och Ryssland har alla unika möjligheter och utmaningar.

  Avslutningsvis kommenterar förvaltaren positioneringen hos lyxfonden Pacific Extraordinary Brands och tillväxtmarknadsfonden Pacific Explorer Dynamic.

  Han ser ett bra långsiktigt läge att investera i fonderna.

  "Båda är bra fonder att bredda sin aktiemarknadsexponering med. Sitter man i dagsläget med mycket Sverige och Globalt så är dessa två bra komplement för att diversifiera sin riskprofil. Båda sektorerna har varit underinvesterade och ogillade under förra året och vi tror det är bra läge att kliva på om man har en lite längre placeringshorisont".  Taggar:
  #automotive   #industrials  

 • Pacific Explorer Dynamic sjönk 0,6 procent i februari, tillväxtmarknader har seglat upp under 2019  

  Pacific Explorer Dynamic sjönk 0,6 procent i februari, tillväxtmarknader har seglat upp under 2019

  Pacific Explorer Dynamic sjönk 0,6 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 8,5 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Mattias Gromark skriver i en kommentar att enligt Bank of America Merrill Lynch's återkommande enkät bland institutionella investerare så är tillväxtmarknader för första gången på första plats i deras undersökning som den mest populära investeringen.

  "Detta är en kraftig omsvängning från att tidigare legat bland de mer impopulära och mest blankade positionerna under 2018", berättar förvaltaren.

  Nu skiftar fokuset till attraktivare värderingar, möjligheter till reformer och minskad motvind från centralbanker.

  Ett land som anses ha stor reformpotential är Brasilien. Landet är världens åttonde största ekonomi, men ligger på plats 128 när det gäller affärsklimat.

  Inga förändringar gjordes i portföljen under månaden.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Weibo, AIA Group och Alibaba. På minussidan märktes Shimao Property, Netease och Richter Gideon.

  De största innehaven per utgången av månaden var AIA Group, Itau Unibanco och Alibaba med portföljvikterna 6,1, 5,7 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper över hela världen. En övervägande del av fondens investeringar ska investeras i tillväxtmarknader. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en utveckling som är bättre än fondens jämförelseindex, MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return index (SEK), i stigande och fallande marknader. Fonden kan vara överexponerad alternativt underexponerad mot aktiemarknaden. Fondens medel placeras främst i aktier och aktierelaterade instrument, räntebärande instrument, derivatinstrument* samt på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen, samt som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan. Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst fem år. *) Derivat, t ex aktieindexterminer, är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

Fondens startår: 2016-01-29 Fondens Bolag: Pacific Fonder FondStorlek: 39,25 milj SEK