Logga in   |  Bli kund
Madrague Equity Long/Short Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder 953,46 SEK 4,52 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,52%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,00%
  3 mån
 • 0,80 %
  6 mån
 • -5,34%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden syftar till att skapa en långsiktig absolut värdetillväxt, med en lägre risknivå än aktiemarknaden, genom att främst investera i aktier globalt, men med tyngdpunkt i Europa. Delfondens syfte är att skapa sin avkastning genom att köpa aktier och genom att blanka aktier (sälja kort). Delfonden tillämpar en kombination av strategier, bestående av primärt exponering mot aktier från direkta investeringar i aktier, eller instrument relaterade till aktier (aktiederivat). Delfonden kan söka indirekt exponering mot marknadens aktieindex genom investeringar i finansiella derivatinstrument. Delfonden kan vid tillfälle investera i räntebärande och derivatinstrument i syfte att hantera fondens likvida medel. Delfonden kan ingå valutaderivatkontrakt för att minska exponeringen mot valutakurssvängningar. Delfonden placerar inte mer än 10 % av sina tillgångar i ett enskilt värdepapper.

Fondens startår: 2012-02-09 Fondens Bolag: Madrague Capital Partners AB FondStorlek: 105,60 milj EUR
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Aktiefonder