Logga in   |  Bli kund
Madrague Capital Partners AB Madrague Equity Long/Short Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Aktiefonder 962,77 SEK 5,54 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 5,54%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -3,92%
  1 mån
 • 1,78%
  3 mån
 • 2,58 %
  6 mån
 • -6,30%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden syftar till att skapa en långsiktig absolut värdetillväxt, med en lägre risknivå än aktiemarknaden, genom att främst investera i aktier globalt, men med tyngdpunkt i Europa. Delfondens syfte är att skapa sin avkastning genom att köpa aktier och genom att blanka aktier (sälja kort). Delfonden tillämpar en kombination av strategier, bestående av primärt exponering mot aktier från direkta investeringar i aktier, eller instrument relaterade till aktier (aktiederivat). Delfonden kan söka indirekt exponering mot marknadens aktieindex genom investeringar i finansiella derivatinstrument. Delfonden kan vid tillfälle investera i räntebärande och derivatinstrument i syfte att hantera fondens likvida medel. Delfonden kan ingå valutaderivatkontrakt för att minska exponeringen mot valutakurssvängningar. Delfonden placerar inte mer än 10 % av sina tillgångar i ett enskilt värdepapper.

Fondens startår: 2012-02-09 Fondens Bolag: Madrague Capital Partners AB FondStorlek: 105,60 milj EUR