Nordic Cross Small Cap Edge R SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Hedgefond 27,36 SEK -76,44 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • -76,44%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,00%
  3 mån
 • 0,00 %
  6 mån
 • -76,44%
  1 år
 • -78,34%
  3 år
 • -75,17%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en alternativ aktivt förvaltad småbolagsfond, som främst ska ses som ett alternativ till traditionella svenska eller nordiska småbolagsfonder. Fonden har en målsättning att, till balanserad risk och oberoende av marknadens utveckling, ge en årlig avkastning som överstiger 8% efter avgift över en period på tre till fem år, med en standardavvikelse på 6-9%. Fonden tillämpar i dagsläget två lång/kort strategier, fundamental stockpickning och systematisk derivatexponering. Fondens nettoexponering varierar mellan +60% och -20%. Båda strategierna följer en strukturerad och transparent investeringsprocess. Huvudstrategin består av långa positioner i småbolag med goda tillväxtutsikter, som balanseras med korta positioner i större bolag och index. Allokeringen sker fritt mellan bolag och sektorer. Den systematiska strategin har en dagligt justerad risk med låg eller negativ korrelation till aktiemarknaden som helhet. Fonden är fossilfri och har ett starkt hållbarhetsfokus.

Fondens startår: 2017-12-18 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management AB FondStorlek: 151,05 milj SEK