Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder High Yield Select
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 107,69 SEK 4,20 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,20%
  i år
 • -0,09%
  1 vecka
 • 0,49%
  1 mån
 • 2,34%
  3 mån
 • 4,11 %
  6 mån
 • 5,70%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Carnegie High Yield Select steg en procent i februari, avser ta en mer balanserad position framöver  

  Carnegie High Yield Select steg en procent i februari, avser ta en mer balanserad position framöver

  Företagsobligationsfonden Carnegie High Yield Select utvecklades positivt i februari med en uppgång om en procent. Det medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till två procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarna Niklas Edman och Maria Andersson skriver i en kommentar att i februari fortsatte den starka marknaden som upplevts sedan årsskiftet med stigande priser mot bakgrund av bristande utbud och högre riskvilja.

  För portföljens del har stigande priser, ökat risksentiment och bolagsrapporter inneburit en aktiv månad där flertalet bolagsnyheter har fått specifika innehav att sticka ut från den breda massan.

  "Vi kan konstatera att en fortsatt stabil underliggande efterfrågan driver bolagen och vi ser dessutom fler aktörer inblandade i strategiska affärer och/eller ägarbyten", kommenterar förvaltarna.

  Årets starka uppgång har dock medfört att flera av de köptillfällen som skapades i och med höstens nedgång är betydligt färre.

  Från förvaltarhåll har man varit aktiva i sekundärmarknaden och sett över exponering mot segment som nu upplevs som dyra relativt marknaden.

  Den starka utvecklingen i kombination med diverse kvarstående geopolitiska risker gör att förvaltarteamet avser ta en mer balanserad position framöver.  Taggar:

 • Nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, anses lämpa sig för långsiktigt sparande  

  Nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, anses lämpa sig för långsiktigt sparande

  Den nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, en fond från Carnegie som även investerar i alternativa tillgångar.

  Det är en global allokeringsfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder.

  ”Hedgebenet är ett sätt att få lite mer avkastning till en annan riskprofil i portföljen”, berättar förvaltaren Magnus Gustafsson under presentationen av fonden.

  Den investerar i ett urval av Carnegies aktie- och räntefonder, vilket kompletteras med fonder från Carneo-gruppen, som äger Carnegie Fonder. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade.

  Fonden är lik Carnegie Total och den nya Carnegie Total Plus men allokerar annorlunda. Den investerar även i alternativa tillgångar. Det inbegriper Carneo-ägda fonder från Nordic Cross, däribland Stable Return, Small Cap Edge och Total Return Bond Fund.

  ”Vi breddar helt enkelt Total-familjen”, säger Gustafsson som även förvaltar Total-fonderna.

  Målsättningen för risknivån är en fyra på den sjugradiga skalan, varför fonden bedöms vara lämplig för ett långsiktigt sparande. Den har en något lägre risknivå än Carnegie Total och Carnegie Total Plus.

  ”Vi ser att det här är en balanserad låg risk och passar ganska väl efter att vi har haft en börsuppgång i nästan tio års tid egentligen”, kommenterar Gustafsson.

  Fonden förvaltas av ett placeringsråd, med Magnus Gustafsson som ansvarig förvaltare av fonden. I placeringsrådet finns ränteförvaltaren Maria Andersson, Rysslandsförvaltaren Fredrik Colliander, John Strömgren som förvaltar Carnegie Strategifond samt fondbolagschefen Hans Hedström.

  Något som är unikt för fonden är att den har tillgång till fonder som inte är tillgängliga för bred handel, exempelvis Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select.

  Till skillnad från de fonderna har Carnegie Multi inget krav på minsta insättning.

  Fonden startas på måndag, den fjärde mars, och har ett årligt förvaltningsarvode på 1,4 procent. Mellanskillnaden mot den underliggande kostnaden för portföljen är cirka 0,2 procent vilket utgör kostnaden för förvaltningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie High Yield Select steg 1,1 procent i januari, upplever fortsatt stor konjunkturell osäkerhet  

  Carnegie High Yield Select steg 1,1 procent i januari, upplever fortsatt stor konjunkturell osäkerhet

  Företagsobligationsfonden Carnegie High Yield Select A steg 1,1 procent i januari, mot bakgrund av en bredare marknadsåterhämtning. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de upplever en fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar och avmattning i konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Av de skälen avser man bibehålla en balanserad portfölj.

  "Vi ser samtidigt möjligheter att på en selektiv basis göra opportunistiska investeringar som över tid bedöms ge en attraktiv riskjusterad avkastning", kommenterar förvaltarteamet.

  Året har däremot inlett starkt och bröt det trista sentiment som rådde under slutet av 2018.

  "Investerare började återigen att söka sig till risktillgångar och i brist på primärtransaktioner kom likviditeten att driva upp priserna brett", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Merparten av portföljen har handlats starkt där breda europeiska namn haft en speciellt stark återhämtning efter tidigare tapp under hösten, berättar man. Även nordisk high yield uppges ha handlats stabilt där enskilda namn märktes som positiva bidragsgivare.

  De största emittenterna per utgången av månaden var Gaming Innovation, Ropo och Melin Medical med portföljvikterna 6,8, 5,7 respektive 4,4 procent.

  B-segmentet stod för 53 procent av allokeringen, följt av B- med 13,1 procent.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens syfte är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att i första hand investera i en diversifierad portfölj av räntebärande instrument (fast avkastning) som huvudsakligen utgörs av högriskobligationer och instrument för obligationer med rörlig ränta avseende nordiska företagsobligationer. För att uppnå detta mål investerar delfonden i värdepapper med fast avkastning från bolag med högre kreditrisk och som till största delen har sin hemvist eller är verksamt på de nordiska marknaderna (dvs. Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island). Delfonden kan investera upp till 50% av sina tillgångar i noterade reglerade företag i EU eller OECD-länder. Delfonden kan investera i instrument för avkastning med hög kreditvärdighet. Delfonden kan även investera i andelar eller liknande instrument och/eller inneha bolagsandelar som en följd av transaktioner som inkluderar värdepapper eller omvandlande av konvertibla obligationer.

Fondens startår: 2017-11-02 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 590,74 milj SEK