Logga in   |  Bli kund
Strukturinvest Fondkommission Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 1018,65 SEK 2,62 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,62%
  i år
 • 0,09%
  1 vecka
 • 0,28%
  1 mån
 • 1,06%
  3 mån
 • -0,08 %
  6 mån
 • -3,15%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en så kallad ”reserved alternative investement fund (RAIF) och är etablerad enligt det regelverk i Luxemburg som gäller för RAIF-fonder. Fonden utgör således inte en värdepappersfond som avses i lag (2004:46) om värdepappersfonder och omfattas inte av det krav på riskspridning som gäller för värdepappersfonder med inriktning mot ränte- och kreditmarknaderna. De regler som gäller för fonden i Luxemburg innebär att fonden kan koncentrera sina innehav till färre emittenter och ha högre hävstång än vanliga fonder. Fonden är aktivt förvaltad och investerar globalt i huvudsak i företagsobligationer och kreditderivat. Fonden är absolutavkastande och målsättningen är att över tid skapa en stabil avkastning som är oberoende av avkastningen på de finansiella marknaderna.

Fondens startår: 2018-05-07 Fondens Bolag: Strukturinvest Fondkommission FondStorlek: 0,00 milj