Logga in   |  Bli kund
Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 1017,05 SEK 2,56 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,56%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,18%
  3 mån
 • 1,23 %
  6 mån
 • -2,81%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en så kallad ”reserved alternative investement fund (RAIF) och är etablerad enligt det regelverk i Luxemburg som gäller för RAIF-fonder. Fonden utgör således inte en värdepappersfond som avses i lag (2004:46) om värdepappersfonder och omfattas inte av det krav på riskspridning som gäller för värdepappersfonder med inriktning mot ränte- och kreditmarknaderna. De regler som gäller för fonden i Luxemburg innebär att fonden kan koncentrera sina innehav till färre emittenter och ha högre hävstång än vanliga fonder. Fonden är aktivt förvaltad och investerar globalt i huvudsak i företagsobligationer och kreditderivat. Fonden är absolutavkastande och målsättningen är att över tid skapa en stabil avkastning som är oberoende av avkastningen på de finansiella marknaderna.

Fondens startår: 2018-05-07 Fondens Bolag: Strukturinvest Fondkommission FondStorlek: 0,00 milj
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Räntefonder