Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Asset Management Credit Edge
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 100,54 SEK 4,00 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,00%
  i år
 • -0,50%
  1 vecka
 • -1,29%
  1 mån
 • 2,03%
  3 mån
 • 2,12 %
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordic Cross Credit Edge ökade 1,5 procent i april, upp 5,4 procent hittills i år  

  Nordic Cross Credit Edge ökade 1,5 procent i april, upp 5,4 procent hittills i år

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,5 procent i april, medan fondens två referenstillgångar backade respektive ökade med 0,1 och 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Det innebär att kreditfonden har ökat 5,4 procent hittills i år till en volatilitet på 1,6 procent. Den första referenstillgången har under samma period backat med 0,2 procent till en standardavvikelse på strax under 0,1 procent, medan den andra referenstillgången har ökat 7,3 procent till en standardavvikelse om 2,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge steg 0,8 procent i mars, har avyttrat AT1:or från Swedbank  

  Nordic Cross Credit Edge steg 0,8 procent i mars, har avyttrat AT1:or från Swedbank

  Nordic Cross Credit Edge steg 0,8 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 3,8 procent hittills i år. Fondens två referenstillgångar har under samma period minskat respektive ökat med 0,1 och 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  En händelse under månaden var att positionen i AT1-obligationer från Swedbank avyttrades.

  Den effektiva avkastningen i lokal valuta uppgick till 7,7 procent den 27 mars.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge steg 1,2 procent i februari, har gått klart bättre än referenstillgångar hittills i år  

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,2 procent i februari, har gått klart bättre än referenstillgångar hittills i år

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,2 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 2,9 procent hittills i år. Det är en klart bättre utveckling jämfört med fondens två referenstillgångar. Det framgår av en månadsrapport.

  Volatiliteten sedan årsskiftet summerar till 1,5 procent medan volatiliteten för fondens två referenstillgångar lyder 0,1 respektive 2,5 procent under samma period.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att inom det taktiska riskmandatet (TRM) har man investerat i obligationer (AT1) emitterade av Swedbank. Däremot avyttrades AT1:or emitterade av DNB och SEB under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Nordic Cross Credit Edge är en unik företagsobligationsfond som kan dra nytta av likviditetrelaterade prisfall i kreditmarknaden för att skapa hög riskjusterad avkastning. Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden. Fondens exponering mot andra valutor än svenska kronan är begränsad genom derivatinstrument. Målsättningen i nuvarande marknadsläge är att skapa en avkastning på 6 procent per år efter avgifter. Fonden har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.

Fondens startår: 2018-07-02 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management FondStorlek: 25,00 milj SEK