Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Credit Edge A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 101,86 SEK -2,33 % 3 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -2,33%
  i år
 • -0,03%
  1 vecka
 • 0,48%
  1 mån
 • 3,20%
  3 mån
 • -2,43 %
  6 mån
 • -0,41%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Nordic Cross Credit Edge är en unik företagsobligationsfond som kan dra nytta av likviditetrelaterade prisfall i kreditmarknaden för att skapa hög riskjusterad avkastning. Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden. Fondens exponering mot andra valutor än svenska kronan är begränsad genom derivatinstrument. Målsättningen i nuvarande marknadsläge är att skapa en avkastning på 6 procent per år efter avgifter. Fonden har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.

Fondens startår: 2018-07-11 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management AB FondStorlek: 238,94 milj SEK