Logga in   |  Bli kund
Handelsbanken Fonder AB Råvarufond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Aktiefonder 105,19 SEK 18,96 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 18,96%
  i år
 • -0,26%
  1 vecka
 • 0,71%
  1 mån
 • 4,88%
  3 mån
 • -
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden har som mål att följa utvecklingen i indexet SHB Commodity Index Excess Return så nära som möjligt. Indexet består av en korg av råvaror som representerar den globala råvarumarknaden från ett nordiskt perspektiv. Mer information om indexet finns på www.handelsbanken.se/index. Där återfinns bl.a. ytterligare uppgifter om sammansättningen av index samt metoden för viktning och rebalansering. Indexet kommer att efterbildas genom syntetisk replikering (terminer). Detta beroende på att en fysisk replikering inte är möjlig och man får en god följsamhet mot indexet i fråga. Metoden medför motpartsrisk. Fondens placeringar i derivat är till största delen noterade i amerikanska dollar, vilket innebär att fondens avkastning även påverkas av valutarörelser.

Fondens startår: 2018-12-07 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 1537,75 milj SEK