NorQuant ESG D
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa 97,34 SEK -9,64 % 6 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -9,64%
  i år
 • 2,45%
  1 vecka
 • -4,97%
  1 mån
 • -7,06%
  3 mån
 • -7,76 %
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som via investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknads instrument tar exponering mot europeiska aktier. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar . Fonden är att betrakta som en bred aktiefond som allokerar mellan olika typer av sektorer och storlek på bolag. Fondens medel får p laceras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden ska till minst 90 procent bestå av investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknads instrument utgivna av emittenter vars ak tier är upptagna till handel på marknadsplatser i Europa . Allokeringen i fonden bestäms utifrån en kvantitativ modell som väljer tillgångsslag med bäst momentum och optimeras därefter utifrån en målsättning för fondens variation i avkastning (volatilitet ). Fonden har därför inga begränsningar avseende sektorer eller storlek på bolag.

Fondens startår: 2021-06-21 Fondens Bolag: NorQuant Kapitalforvaltning AS FondStorlek: 3,53 milj NOK