Oddo BHF Avenir Europe CR-SEK H
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa 80,57 SEK 12,48 % 6 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,48%
  i år
 • 0,82%
  1 vecka
 • 0,26%
  1 mån
 • -1,38%
  3 mån
 • 6,77 %
  6 mån
 • 1,98%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

"Fonden förvaltas aktivt samt utefter dess jämförelseindex. Fondens placeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att överträffa jämförelseindexet MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, på en investeringshorisont på minst fem år samtidigt som ESG-kriterier vägs in. Fonden består av ett urval av enskilda värdepapper och förvaltas aktivt och diskretionärt utefter dess jämförelseindex. Mellan 75 procent och 100 procent av fondens tillgångar ska alltid vara investerade i aktier i företag som har sitt huvudkontor i ett EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller ett europeiskt OECD-land. Minst 75 procent av aktierna ska vara utgivna av företag vars huvudkontor ligger i en EUmedlemsstat, i Norge eller på Island. En av de längsta meritlistan i de europeiska små och medel stora bolag Vi investerar på börsvärden på 1,5-100 miljarder kronor. Vi föredrar likvida aktier. Vårt genomsnittliga börsvärde är cirka 100 miljarder kronor."

Fondens startår: 2021-11-16 Fondens Bolag: Oddo BHF Asset Management SAS FondStorlek: 1590,31 milj EUR