Indecap Guide Sverige A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 354,15 SEK 12,47 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,47%
  i år
 • 2,76%
  1 vecka
 • 9,84%
  1 mån
 • 17,60%
  3 mån
 • 13,20 %
  6 mån
 • 0,97%
  1 år
 • 35,09%
  3 år
 • 71,93%
  5 år
 • 223,77 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiv Sverigefond som placerar i huvudsak i noterade bolag på den svenska aktiemarknaden och eller Sverigeplacerande aktiefonder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi där fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan bolag och sektorer. Fonden är övertid fullinvesterad men likvida medel kan uppgå till 10 procent. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR).

Fondens startår: 2003-10-31 Fondens Bolag: Indecap Fonder AB FondStorlek: 856,63 milj SEK