Logga in   |  Bli kund
Indecap Guide Sverige A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Sverigefonder 265,37 SEK 2,35 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,35%
  i år
 • 1,50%
  1 vecka
 • 2,06%
  1 mån
 • 9,29%
  3 mån
 • 13,44 %
  6 mån
 • 28,55%
  1 år
 • 42,74%
  3 år
 • 73,38%
  5 år
 • 199,47 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är inriktad mot Sverige. Fondens medel får som ett led i denna inriktning bl.a. placeras dels i aktier eller andra finansiella instrument som vid investeringstillfället är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller uppfyller kravet på att avses att bli upptagna till handel på en sådan marknad inom ett år från emissionen eller som är utgivna av emittenter som vid investeringstillfället har sitt säte i Sverige eller som vid investeringstillfället handlas i svenska kronor, dels på konto i kreditinstitut med säte i Sverige eller en i Sverige etablerad filial. Fonden får även investera i Sverigeplacerande aktiefonder, med vilket det avses fonder som placerar fondförmögenheten huvudsakligen i svenska aktier i bolag som har sitt säte i Sverige. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR)

Fondens startår: 2003-10-31 Fondens Bolag: Indecap AB FondStorlek: 750,53 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder