Logga in   |  Bli kund
Nordea Fonder Nordea 1 European Value Fund (SEK)
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Europafonder 639,32 SEK 16,47 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 16,47%
  i år
 • -1,50%
  1 vecka
 • -5,33%
  1 mån
 • 1,09%
  3 mån
 • 8,25 %
  6 mån
 • -6,35%
  1 år
 • 32,78%
  3 år
 • 44,93%
  5 år
 • 159,81 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå långsiktig värdeutveckling för andelsägarna. Förvaltaren investerar i värdepapper i företag som är väsentligt undervärderade i förhållande till den uppskattade vinstpotentialen i dessa företag. Minst tre fjärdedelar av delfondens totala tillgångar (exklusive kontanter) placeras i aktierelaterade värdepapper utgivna av företag som har sitt säte eller större delen av sin verksamhet i Europa. Delfonden kommer att exponeras för andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller kontantinnehav. Delfonden kan använda derivat för att uppnå en effektiv fondförvaltning eller minska risken. Ett derivat är ett finansiellt instrument som härleder sitt värde från en underliggande tillgång. Det är varken kostnads- eller riskfritt att använda derivat. Delfonden har ett jämförelseindex, MSCI Europe - Net Return Index, men kan fritt välja i vilka värdepapper den ska investera. Delfonden är noterad i EUR. Värdet på delfonden är direkt kopplat till värdet på de underliggande investeringarna och kommer därmed att variera.

Fondens startår: 2003-09-15 Fondens Bolag: Nordea Fonder FondStorlek: 1082,13 milj EUR