Logga in   |  Bli kund
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 243,13 SEK 5,94 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 5,94%
  i år
 • 1,27%
  1 vecka
 • 5,38%
  1 mån
 • 10,04%
  3 mån
 • 9,83 %
  6 mån
 • 23,37%
  1 år
 • 42,79%
  3 år
 • 43,08%
  5 år
 • 87,05 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond placerar främst tillgångarna i såväl globala som regionala tillväxtmarknadsfonder, men kan även placera i globala aktiefonder för att från tid till annan minska portföljens tillväxtexponering. Fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader, som Kina, Indien, Östeuropa, Latinamerika m.fl. ger den en för aktieplaceringar generellt sett hög risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom att dra nytta av olika förvaltares kompetens och genom att kombinera globala och regionala förvaltare med olika inriktning, strävar fonden efter att erbjuda en tillväxtorienterad placering med lägre risk. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett brett tillväxtmarknadsindex omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna.

Fondens startår: 2006-01-30 Fondens Bolag: Indecap AB FondStorlek: 239,45 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder