Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder Afrika
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 9,83 SEK 4,05 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,05%
  i år
 • 0,62%
  1 vecka
 • -5,20%
  1 mån
 • 5,00%
  3 mån
 • 0,21 %
  6 mån
 • -15,04%
  1 år
 • 21,69%
  3 år
 • 6,26%
  5 år
 • 52,54 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Carnegie Afrikafond avvecklas  

  Carnegie Afrikafond avvecklas

  Carnegie Afrikafond kommer att avvecklas. Formellt sker det genom att fonden fusioneras med Carnegie Global den 28 mars. Det skriver Carnegie fonder i ett meddelande.

  Om man som ägare inte vill bli andelsägare i Carnegie Global måste andelar i Carnegie Afrikafond avyttras senast den 20 mars i år.

  "Skälet till styrelsens beslut är att Afrikafonden på grund av sin storlek, lönsamhetsmässigt inte förväntas kunna stå på egna ben. Detta då fonden som hittills varit tillgänglig för val inom PPM kommer utgå ur det valbara sortimentet under våren 2019. Afrikafonden verkar även under svåra marknadsförhållanden. Styrelsen har härvid gjort bedömningen att förutsättningarna för att fonden ska nå lönsamhet framgent är låg. Genom fusionen tillförs Carnegie Global tillgångar vilket möjliggör vissa effektivitetsvinster i förvaltningen", skriver Carnegie Fonder.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Afrikafond sjönk 4,6 procent i oktober, tror på generösa utdelningar från nigerianska banker  

  Carnegie Afrikafond sjönk 4,6 procent i oktober, tror på generösa utdelningar från nigerianska banker

  Carnegie Afrikafond sjönk med 4,6 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 11,6 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Karin Fries i spetsen skriver i en kommentar att aktiemarknader i Afrika fortsatte att falla i oktober och de handlade volymerna på flera mindre marknader föll.

  Nigeria var dock en av de marknader som emot fallet väl.

  "Framförallt var det de större bankerna som höll börshumöret uppe då de kom med bra kvartalsresultat vilket fick aktierna att stiga", kommenterar förvaltarteamet och fortsätter:

  "Fortsatt god likviditets- och soliditetstäckning i de större systemviktiga bankerna lugnar marknaden och gör att vi troligen kan fortsätta se fram emot generösa utdelningar från flera banker".

  Innehavet i Naspers var månadens sämsta aktie. Nya regleringar kring mobilspel i Kina fick bolagets innehav i kinesiska Tencent att falla kraftigt vilket i sin tur påverkade Naspers. På plussidan återfinns istället marockanska HPS.

  Inför framtiden säger förvaltarteamet att värderingarna i flera marknader har inte varit så låga som nu sedan hösten/våren 2008/09. När oron lägger sig kan bättre prisstabilitet eventuellt uppkomma.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Naspers, Stand Bank och Commer Intl med portföljvikterna 7,0, 5,8 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Afrikafond sjönk 3,5 procent i augusti, förbättringstecken hos underliggande affärsklimat  

  Carnegie Afrikafond sjönk 3,5 procent i augusti, förbättringstecken hos underliggande affärsklimat

  Carnegie Afrikafond backade 3,5 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 2,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Karin Fries i spetsen skriver att den sydafrikanska och den egyptiska aktiemarknaden var de enda som steg i augusti men globala valutarörelser gjorde att endast den egyptiska marknaden steg även i kronor. Den turkiska lirans kollaps och amerikanska sanktioner riktade mot Turkiet fick valutamarknaderna att reagera negativt.

  Mot slutet av månaden anklagades innehavet MTN av den nigerianska centralbanken för att under åren 2007-2015 ha fört ut sina utdelningar via felaktigt utställda kapitalimportsintyg (CCI). I samma veva utdelades böter till de banker som hjälpt MTN med valutakonverteringen, och aktien föll kraftigt på nyheten.

  Kina har utlovat investeringsgarantier till Afrika på närmare 50 miljarder dollar bara i augusti, huvudsakligen fördelat på Sydafrika och Egypten, en intressant utveckling som upplevs ha intensifierats den senaste tiden.

  "Trots att valcyklerna i Sydafrika och Nigeria riskerar att leda till uppseendeväckande rubriker under hösten med påföljande volatilitet, ser det ändå ut som om det underliggande investerings- och affärsklimatet på flera håll ändå är på bättringsvägen", skriver förvaltarteamet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Naspers, Foschini och Stand Bank med portföljvikterna 7,8, 5,8 respektive 5,8 procent. Antalet innehav var 31 stycken.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

HQ Afrikafonds målsättning är att i första hand skapa en stabil och positiv avkastning och i andra hand överträffa jämförelseindex. Avvikelser gentemot jämförelseindex kan ske utan begränsningar. Fonden kan placera sina medel i fondpapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument. Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Afrika eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet (mer än 50% av försäljning, produktion eller antal anställda) är förlagd till ovan definierade region.

Fondens startår: 2006-05-29 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 517,34 milj SEK