Logga in   |  Bli kund
BGF Global Government Bond A2 USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 32,88 USD 0,98 % 3 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,98%
  i år
 • 1,66%
  1 vecka
 • -0,34%
  1 mån
 • -5,28%
  3 mån
 • -6,05 %
  6 mån
 • -5,93%
  1 år
 • 19,76%
  3 år
 • 18,24%
  5 år
 • 81,67 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper med fast avkastning. Dessa omfattar obligationer och penningmarknadsinstrument (t.ex. skuldförbindelser med korta löptider). Minst 70 procent av fondens totala tillgångar kommer att emitteras av regeringar, regeringsorgan och överstatliga organisationer (t.ex. Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling) och kommer att ha en hög kreditvärdering (dvs. uppfylla en särskild nivå vad gäller kreditvärdighet) vid tidpunkten för köpet. Återstoden kan omfatta investeringar med en förhållandevis låg kreditvärdering eller som saknar värdering.

Fondens startår: 1987-05-13 Fondens Bolag: BlackRock (Luxembourg) SA FondStorlek: 830,40 milj USD