Logga in   |  Bli kund
Öhman Obligationsfond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 134,84 SEK -0,02 % 2 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,02%
  i år
 • 0,08%
  1 vecka
 • -0,36%
  1 mån
 • -0,27%
  3 mån
 • 0,18 %
  6 mån
 • 1,12%
  1 år
 • 3,12%
  3 år
 • 4,87%
  5 år
 • 26,22 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stats- och bostads obligationsmarknaden. Fonden förvaltas indexnära och hållbart. Fondens jämförelseindex är OMRX Total Bond Index som innehåller statsobligationer utgivna av svenska staten och säkerställda bostadsobligationer utgivna av Stadshypotek bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka värdepapper som väljs in i fonden. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3 och 4 år.

Fondens startår: 1995-06-30 Fondens Bolag: E. Öhman J:or Fonder AB FondStorlek: 2071,43 milj SEK