Logga in   |  Bli kund
Öhman Fonder Obligationsfond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 132,80 SEK 0,52 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,52%
  i år
 • -0,08%
  1 vecka
 • 0,09%
  1 mån
 • 0,54%
  3 mån
 • 1,12 %
  6 mån
 • 0,95%
  1 år
 • 2,49%
  3 år
 • 8,89%
  5 år
 • 39,11 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden en räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stats- och bostads obligationsmarknaden. Fondens jämförelse index är OMRX Total Bond Index som innehåller statsobligationer utgivna av svenska staten och säkerställda bostadsobligationer utgivna av stadshypotek bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden har lång löptid och placerar huvudsakligen i obligationer samt följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar fondens jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3-4 år.

Fondens startår: 1995-06-30 Fondens Bolag: Öhman Fonder FondStorlek: 908,48 milj SEK