Logga in   |  Bli kund
SEB Asset Selection Opportunistic - Lux
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 132,04 SEK 1,76 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,76%
  i år
 • 2,00%
  1 vecka
 • 5,79%
  1 mån
 • 9,19%
  3 mån
 • 3,64 %
  6 mån
 • -5,44%
  1 år
 • -10,08%
  3 år
 • 22,36%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SEB Asset Selection Opportunistic har som mål att uppnå långsiktig kapitaltillväxt i absoluta termer. Följaktligen har fonden inget jämförelseindex. Fonden tar positioner i hela världen i en eller flera av följande tillgångsklasser: aktier, valutor, obligationer och råvaruindex. Målet är att ge en avkastning som uppgår till den riskfria räntan plus 10 % per år mätt som ett genomsnitt över en tidsperiod på 3 till 5 år. Vanligtvis investerar fondförvaltaren likvida medel i kortfristiga obligationer utfärdade av stater eller bolag med målet att leverera den riskfria avkastningen. I syfte att uppnå överavkastning tar fondförvaltaren derivatpositioner (främst i terminer) knutna till index eller enskilda instrument på marknaderna för aktier, obligationer, valutor och råvaror. Positionerna i terminer kan vara "långa" (dvs. att de stiger i värde när marknaden går upp eller sjunker i värde när marknaden går ned) eller "korta" (dvs. att de sjunker i värde när marknaden går upp eller stiger i värde när marknaden går ned). På grund av fondens strategi kan transaktionskostnaderna vara höga. Dessa kostnader debiteras fonden utöver andra kostnader som anges i avsnittet Avgifter. Fondförvaltaren använder även derivat för att minimera oönskade fluktuationer i substansvärde på grund av växelkursen för andelskategorins valuta.

Fondens startår: 2009-01-01 Fondens Bolag: SEB FondStorlek: 220,26 milj EUR