Logga in   |  Bli kund
SEB Asset Sel Opportun C SEK - Lux
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 126,70 SEK -4,15 % 7 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -4,15%
  i år
 • -9,62%
  1 vecka
 • -2,78%
  1 mån
 • -5,76%
  3 mån
 • -13,79 %
  6 mån
 • 5,10%
  1 år
 • -15,94%
  3 år
 • -22,05%
  5 år
 • 32,51 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. För att investera i fonden bör man kunna tåla nedgångar i fondandelsvärdet om åtminstone 20-30 procent under enskilda år. Fondens innehav valutasäkras, vilket innebär att den svenska kronans utveckling inte bör påverka fondandelsvärdets utveckling. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument och får placera mer än 35 % i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en och samma emittent.

Fondens startår: 2009-06-09 Fondens Bolag: SEB Investment Management AB FondStorlek: 210,66 milj EUR
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder