Logga in   |  Bli kund
JPMorgan JPMF Brazil Equity Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 6,74 USD 13,18 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 13,18%
  i år
 • 4,37%
  1 vecka
 • 2,83%
  1 mån
 • -3,56%
  3 mån
 • 13,40 %
  6 mån
 • 18,39%
  1 år
 • 73,98%
  3 år
 • 23,45%
  5 år
 • 30,59 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 67 % av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i bolag (inklusive småbolag) som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i Brasilien. Delfondens portfölj är koncentrerad till mellan 25 och 50 bolag.Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar och uppnå en effektiv portföljförvaltning. Delfonden får investera i såväl optioner, indexswappar och indexterminer som likvida medel för att skydda sig mot prisvariationer i underliggande tillgångar och marknadsexponering. Delfondens nettoexponering mot marknaden ligger i regel mellan 80 % och 100 % av delfondens nettotillgångar.Delfonden kan investera i tillgångar som är noterade i vilken valuta som helst och valutaexponeringen kan vara säkrad.

Fondens startår: 2007-10-18 Fondens Bolag: JPMorgan FondStorlek: 238,40 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder