Logga in   |  Bli kund
PriorNilsson PriorNilsson Yield
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 1153,82 SEK 0,38 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,38%
  i år
 • -0,07%
  1 vecka
 • -0,06%
  1 mån
 • 0,08%
  3 mån
 • 0,08 %
  6 mån
 • 0,18%
  1 år
 • 2,61%
  3 år
 • 6,92%
  5 år
 • 27,11 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • PriorNilsson förstärker förvaltningen med ny assisterande portföljförvaltare  

  PriorNilsson förstärker förvaltningen med ny assisterande portföljförvaltare

  PriorNilsson Fonder förstärker förvaltningen med Gustav Sällberg som ny assisterande portföljförvaltare. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Han kommer närmast från Kungsleden i Stockholm och har en bakgrund från bland annat Cushman & Wakefield samt Brummer & Partners.

  Förvaltningsorganisationen inom fondbolaget kommer därmed bestå av fyra personer som täcker totalt fem fonder.  Taggar:

 • PriorNilsson Yield steg 0,15 procent i april, drar ner nettoexponeringen  

  PriorNilsson Yield steg 0,15 procent i april, drar ner nettoexponeringen

  PriorNilsson Yield steg 0,15 procent i april, vilket medför att hedgefonden är upp 0,45 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden har under månaden erhållit positiva bidrag från långa positioner i Nordea och Swedbank. Negativa bidrag kom från långa positioner i Electrolux och Kungsleden.

  "Vi har dragit ned nettoexponeringen mot aktiemarknaden då större delen av utdelningsperioden är bakom oss och inga nya företagsdata är planerade att släppas på ett tag är det inte orimligt att vi ser en lugnare marknad ett tag framöver", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Den reducerade nettoexponeringen löd cirka 0,9 procent vid månadsslutet.  Taggar:

 • Inte orimligt att vi ser en lugnande marknad ett tag framöver - PriorNilsson  

  Inte orimligt att vi ser en lugnande marknad ett tag framöver - PriorNilsson

  Med större delen av utdelningsperioden i backspegeln och inga nya företagsdata på ett tag är det inte orimligt att vi ser en lugnare marknad ett tag framöver, bedömer förvaltaren PO Nilsson på PriorNilsson.

  Förvaltaren skriver i en kommentar till marknadsutvecklingen i april att det var ytterligare en väldigt positiv månad för aktiemarknaderna.

  Riksbanken meddelade under månaden att tidpunkten för eventuella räntehöjningar skjuts framåt. Det ledde till en kronförsvagning, vilket är ett stöd för många svenska exportorienterade bolag.

  Inga nyheter som dämpade riskaptiten kunde skönjas, och fokuset var på rapportperioden.

  "Tittar vi på verkstadsbolagen kan man inte urskilja några tydliga negativa effekter eller bli orolig för den närmaste tiden. Bilrelaterade delar av bolagens verksamhet var ett undantag. Orderingången för verkstadsbolagen ser i allmänhet bra ut och kommentarer från företagsledningarna ter sig inte oroväckande", förklarar PO Nilsson och fortsätter:

  "Analytikerkåren behöver således inte justera sina estimat i någon större omfattning på den informationen som kommit från bolagen".

  Från fondbolagets håll anser man att de bolag som överträffade förväntningarna mest var Volvo samt Ericsson. Nokia och Danske Bank stod istället för rapportbesvikelser.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Yields placeringar uppkommer genom förvaltarnas bedömning av hur ett enskilt bolags framtida värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen. Bedömningen baseras på en fundamental analys. Förvaltarna har genom många års erfarenhet lärt sig att utnyttja kursfluktuationer som uppkommer av psykologiska effekter snarare än av fundamentala skäl, särskilt i samband med stor oro i marknaderna eller speciella händelser som till exempel nyemissioner i enskilda bolag. Fondens medel placeras i små, medelstora och stora bolag, till övervägande del inom de nordiska länderna där förvaltarnas samlade kunskap och kontaktnät är störst. Aktiemarknaden är fondens huvudsakliga verksamhetsområde där resultatet ska genereras. Likvida medel kommer att placeras för att på bästa möjliga sätt ge en avkastning på de medel som inte för stunden behövs i en aktieposition. Profilen på dessa ränteplaceringar kommer att utformas för att ge fonden flexibilitet att gå från ränteinstrument till aktieplaceringar. För att placeringarna ska kunna ge maximal avkastning för andelsägarna kommer fonden att utnyttja ett antal olika strategier som skiljer Yield från traditionella värdepappersfonder: Fondens positioner kan tidvis vara starkt koncentrerade till ett fåtal bolag. När en investering i ett enskilt bolag görs kan denna uppgå till högst 30 procent av fondens värde. Värdepapperslån kan tas upp och möjliggöra sålda positioner, så kallade blankningar. Dessa får uppgå till 150 procent av fondens värde. Fonden kan använda derivat för att öka hävstången eller skydda investeringarna. Det totala värdet av premium för innehavda optioner får ej överstiga 30 procent av fondens värde. Fonden kan ta upp penninglån på högst 50 procent av fondens värde. Fondens samtliga möjligheter och restriktioner finns beskrivna i informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Fondens startår: 2002-12-02 Fondens Bolag: PriorNilsson FondStorlek: 2178,40 milj SEK