Logga in   |  Bli kund
Indecap Fonder AB Guide Företagsobligation
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 65,82 SEK 2,35 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,35%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,14%
  1 mån
 • 1,29%
  3 mån
 • 1,51 %
  6 mån
 • 0,75%
  1 år
 • 7,04%
  3 år
 • 8,26%
  5 år
 • 29,78 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i andra Europaplacerande räntefonder, så att Fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Inriktningen på placeringarna är primärt fonder som placerar i företagsobligationer. Genom att kontinuerligt analysera och bevaka de olika fonderna, deras inriktning och resultat, anpassas fondens innehav till de räntefonder som bedöms ha störst chans till god utveckling i rådande marknadssituation. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är, att genom investeringar i andra fonder och aktiv förvaltning av dessa – med tanke på såväl uppnådda resultat som framtida möjligheter – erbjuda en placering som kontinuerligt anpassas till de räntefonder som bedöms ha störst möjligheter att uppnå konkurrenskraftig framtida värdeutveckling (2 år eller längre).

Fondens startår: 2006-01-30 Fondens Bolag: Indecap Fonder AB FondStorlek: 48,02 milj SEK