Indecap Guide Företagsobligation A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 67,70 SEK 0,27 % 2 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,27%
  i år
 • 0,09%
  1 vecka
 • 0,30%
  1 mån
 • 0,83%
  3 mån
 • 2,02 %
  6 mån
 • 0,83%
  1 år
 • 2,92%
  3 år
 • 10,93%
  5 år
 • 35,23 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Indecap Guide Företagsobligation är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i huvudsak i nordiska statsobligationer samt företagsobligationer direkt och eller i andra fonder som placerar i dessa ränteinstrument. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi där fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan olika krediter samt löptider. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter.

Fondens startår: 2006-01-31 Fondens Bolag: Indecap AB FondStorlek: 120,91 milj SEK