Logga in   |  Bli kund
Madrague Capital Partners AB Madrague Equity Long/Short Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Aktiefonder 962,77 SEK 5,54 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Risk för den fond du valt

Risk Volatilitet

Vad är risk?

Begreppet risk är mycket viktigt att förstå när det kommer till att sätta ihop sitt sparande inför framtiden. Förenklat kan risken i en finansiell tillgång, till exempel en fond, ses som hur kraftigt en fondandels värde svängt över tiden. Svängningarna, som ofta kallas volatilitet, varierar vanligtvis mellan olika fonder, fondkategorier och geografiska regioner.

Då en fonds historiska utveckling i sig självt inte säger speciellt mycket om dess risk måste man studera andra faktorer. Det allra vanligaste sättet att mäta risk för en fond är att undersöka fondens standardavvikelse. Om man betraktar hur mycket fondens värde, dess svängningar upp och ned, varierat från dess genomsnittliga utveckling får man fondens standardavvikelse.

Sammanfattningsvis innebär för en fond därmed att ju högre standardavvikelse desto högre risk och ju lägre standardavvikelse desto lägre risk. Vanligtvis ser man till exempel en högre standardavvikelse i en aktiefond än i en räntefond.

En traditionell tumregel är slutligen att eftersträva en så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt.

Riskbegreppen tas tillvara på genom att bedöma risken för varje fond och sparförslag. Det är viktigt att du som kund skall känna dig trygg i ditt sparande och att dina pengar ligger i rätt fonder utifrån din målrisk.

Volatilitet Risknivå
svart24 och högre Högsta grad
röd20 - 24 Hög++
röd17 - 20 Hög+
röd14 - 17 Hög
gul11 - 14 Medel++
gul8 - 11 Medel+
gul6 - 8 Medel
blå4 - 6 Låg++
blå2 - 4 Låg+
blå0 - 2 Låg

BetygFondbetyg

För att du lättare ska kunna hitta rätt fonder till ditt sparande har Fondab AB betygsatt fonderna. Detta görs efter en rad kriterier och endast för de fonder som har funnits i minst tre år. Rangordningen sträcker sig från ett till fem i betyg, där ett är lägst och fem är högst betyg.

I betyget väger vi först in vilken utveckling fonden har haft i jämförelse mot det index fonden tillhör. En fond som placerar sina pengar i Asien jämförs till exempel mot ett index av fonder med samma inriktning. Vidare tar vi hänsyn till den risk, eller volatilitet, fonden har uppvisat i relation till dess utveckling. Slutligen justeras betygen för de olika avgifter som fondförvaltaren tar för sina tjänster.

Sammanfattningsvis presenteras ett högt betyg till de fonder som uppvisat en god utveckling bredvid sina kollegor i samma index och tagit en låg risk för att uppnå hög avkastning till relativt låga avgifter!