Logga in   |  Bli kund

Fondpaket

Vad är ett fondpaket?

För att göra ditt sparande enkelt har vi tagit fram tre färdiga fondpaket till olika risknivåer. Urvalet grundar sig på fondernas riskjusterade avkastning samt en bedömning av utvecklingen under en längre tid. En grundläggande förutsättning är en god riskspridning med syftet att leverera en stabil avkastning över tid. Med Sveriges största fondutbud kan vi alltid välja de bästa fonderna.

För att köpa ett fondpaket måste du först logga in. Därefter kan du välja paket och till vilket konto du ska köpa paketet.

Fondpaket: Lågrisk

Rekommenderad placeringshorisont: 3-5 år

Minsta engångsinsättning: 1 000 kr Minsta månadssparande: 1 000 kr

Fondpaket Lågrisk passar dig som vill ha en låg risk men som ändå vill vara med på en del av de avkastningsmöjligheter som ett aktiesparande kan erbjuda. Du är beredd att acceptera en relativt låg avkastning men motstår kursfall på ett bättre sätt i sämre tider.
Fondpaket: Medelrisk

Rekommenderad placeringshorisont: 5-10 år

Minsta engångsinsättning: 1 000 kr Minsta månadssparande: 1 000 kr

Fondpaket Medelrisk passar dig som vill ha en medel risk och kan acceptera en ganska stor värdeminskning enskilda år om det ger möjlighet till en högre avkastning över tid. Vidare söker du de möjligheter till avkastning som marknaden kan erbjuda utan att exponeras mot enskilda branscher eller marknader.
Fondpaket: Högrisk

Rekommenderad placeringshorisont: 10 år +

Minsta engångsinsättning: 1 000 kr Minsta månadssparande: 1 000 kr

Fondpaket Högrisk passar dig som vill ha en hög avkastning men som kan acceptera en stor värdeminskning. Detta fondpaket innehåller placeringar i branch-, global- och tillväxtmarknader som i goda tider förväntas ge en hög avkastning men med en stor fallhöjd i sämre tider. En lång placeringshorisont är en förutsättning för dig som väljer detta paket.


Viktig information

Fondpaketen utgör inte investeringsrådgivning och tar således inte hänsyn till din riskprofil, din ekonomi eller din förväntan på avkastning. Fondmarknaden.se kan därav inte ta ansvar för att de fonder du väljer passar dig och din investeringsprofil.