Logga in   |  Bli kund
 
 

Berg- och dalbana på börsen

Oktober månad präglades av kraftiga nedgångar på de globala aktiemarknaderna. Globalindex sjönk närmare 7,3 procent och nedgången drevs framför allt av de höga värderingarna inom den amerikanska IT-sektorn och de höjda räntorna i USA.

Detta är inte några nyheter men effekterna spred sig snabbt till de resterande marknaderna och i Sverige så gick Stockholmsbörsen kraftigt ned. Stockholmsbörsen har numera en negativ avkastning för 2018 som en följd av nedgångarna i oktober. Men det finns samtidigt ljusglimtar. Rapportsäsongen var överlag positiv och visade bra vinster och framtidsutsikter. Då många oroar sig för en närliggande börskollaps så finns det inom närmaste framtiden dock inte något som tyder på det då både ekonomin och företagen presterar bra.

Nedgångarna i oktober visade hur diversifiering och riskspridning inom sitt fondsparande är en viktig komponent. Att sprida sina investeringar på flera länder, sektorer och tillgångsslag kan ge en bra kudde mot en svängig börs. Då kan det vara intressant att som komplement titta på räntefonder och hedgefonder som har presterat bra under denna svängiga period.

Nyckeltal oktober månad:
Globalindex: -7,32 %
Svenska börsen: -6,4 %
Bästa marknad: Turkiet +0,11 %

Valutor
USD/SEK: 9,06 sedan årsskiftet 10,4 %
EUR/SEK: 10,32, sedan årsskiftet 4,8 %

Bästa Fonder
Alla Kategorier: Türkisfund - Türkisfund Bond A +18,88%
Nordamerika: Credit Suisse - CS (Lux) USA Value Equity Fund B -2,08%
Europa: UB Fondbolag - UB Europa REIT A -0,29%
Sverige: Lundmark o Co - Affärsvärldenfonden A +0,63%
Tillväxtmarknader: East Capital – Turkietfonden +16,24%
Räntefonder: Türkisfund - Türkisfund Bond A +18,88%

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.