Logga in   |  Bli kund
 
 

Handelskriget trappas upp

Temperaturen i det pågående handelskriget mellan USA och Kina ökade flera grader under torsdagen när Kanada grep en person ur den kinesiska makteliten på uppdrag av USA. Något som ledde till omedelbara protester från Kina.

Det handlar om Meng Wanzhous, den kinesiska telekomjätten Huaweis finanschef, tillika dotter till Huaweis grundare Ren Zhengei.

Gripandet är en förlängning av USA:s tidigare blockering av Huaweis utrustning i landet med hänvisning till nationella säkerhetsskäl.

“Om hon inte släpps fri på Kinas begäran, kan denna historia utvecklas i en mycket allvarlig riktning på den globala nivån”, skrev Anders Elgemyr på Jarl Securities i en dagsrapport.

USA kräver nu att hon utlämnas och har planerat en domstolsförhandling till på fredag.

Till saken hör att hon greps samma dag som Donald Trump satt och åt middag med sin kinesiske motsvarighet Xi Jiniping i Argentina under den gångna G20-helgen och nu är frågan om de båda hade denna infomration under mötet.

Huawei är verkligen en av kronjuvelerna i Kinas näringsliv då det var det första kinesiska företag som på allvar kunde utmana och vinna över sina västerländska konkurrenter. Det är svårt att hitta en direkt jämförelse utan att behöva tillgripa symboliken i att gripa någon av svenska kungafamiljen. Kanske inte kronprinsessa Victoria men väl Madeleine, skriver Elgemyr vidare.

Gripandet kommer också i ett skede när den 90-dagars förhandlingsrundan inletts mellan de båda stormakterna.

“Kina måste rimligen svara med motsvarande mynt”, funderar Elgemyr vidare.

Hur påverkar den senaste tidens utveckling den fortsatta utvecklingen för USA- och Kinabörserna?

Huawei-tumultet fick Shanghai Composite att fortsätta att falla under torsdagen. Indexet är hittills i år ned drygt 21 procent. Det kan jämföras med USA:s breda index S&P500 som var upp kraftigt men vars uppgång kommit av sig och nu är plus 1 procent för de dryga elva månaderna.

Kapitalförvaltaren Alfred Berg ser fortsatt amerikanska aktier som de mest intressanta och behåller sin övervikt för USA då ekonomin överraskar i styrka, av flera skäl: Dels den starka privata konsumtionen som fått stöd av den snabba sysselsättningsökningen, men även sänkta skatter som ger en skjuts uppåt, inte bara för företagen utan spiller även över på hushållen.

Konsumentförtroendet ligger kvar nära rekordhöga nivåer och det finns ännu inga tydliga tecken på att företagens investeringar påverkats negativt av handelsoron, konstaterar Jonas Olavi som är chef för det nordiska teamet för taktisk allokering.

Vad gäller effekterna av handelskriget så väntas de inte bli speciellt stora. Orsaken till detta är att den amerikanska ekonomin är relativt slutet.

Något som bedöms ha en större betydelse för utvecklingen av den amerikanska ekonomin är Federal Reserve ́s penningpolitik med fortsatta räntehöjningar. Grundscenariot är en fortsatt höjning upp mot 4 procent.

I Kina har ekonomin bromsats in av olika skäl. Dels har staten begränsat utlåningen för att parera den ökande skuldsättningen och stigande fastighetspriser, men handelskriget har gett en negativ effekt på exporten. För att motverka de negativa effekterna från handelskriget har myndigheterna de senaste månaderna åter börjat lätta på kreditgivningen. Det handlar om sänkta skatter och att staten låtit yuanen tappa i värde mot den amerikanska dollarn.

"De positiva tillväxteffekterna väntas bli synliga mot slutet av året och 2019”, kommenterar Olavi.

De fallande vinstprognoserna kan om möjligt nått en botten eller platå. Någon effekt de kinesiska insatserna väntas dock bli synliga först mot slutet av året. Någon sänkning eller lättnad av tullarna är inte i sikte i nuläget.

Den amerikanska kapitalförvaltaren BlackRock med chefsstrategen Richard Turnill i spetsen hade inför G20-mötet förhoppningar om minskade spänningar mellan de båda länderna, men genom den senaste utvecklingen har alltså motsatt skett.

Turnill såg fortsatt stor nedsida och att bristande samtal kan spä på oron för en devalvering av kinesiska yenen, vilket i sin tur skulle medföra en nedgång i kinesiska tillgångar. BlackRock behåller sin övervikt på amerikanska aktier.

De båda förvaltarna ser därmed fortsatt USA som vinnare, i alla fall i nuläget.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.