Logga in   |  Bli kund
 
 

Årets bästa fonder 2018 utsedda!

Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader.

Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling. Nytt för i år är att årets vinnare, utöver utomordentlig riskjusterad avkastning, även har visat prov på ett framstående arbete inom hållbarhet.

  • Vi ser att årets vinnare i flera kategorier är de fonder som framgångsrikt har navigerat i ett börsklimat som står och väger. Många av vinnarna inom aktiekategorierna är de med lägre risknivå som har lyckats parera de stora nedgångarna under slutmånaderna 2018. Från årets topp av globalindex i augusti så raderade en dyster höst ut stor del av den överavkastning som många fonder arbetat upp. Det är något som avspeglas i årets vinnare 2018, säger Mikael Tjäder, vd på Fondmarknaden.se.

Vi ser tydligt att det är bankerna och de större fondhusen som över året lyckats bäst med sin förvaltning och placerar sig i topp inom flertalet kategorier. Mindre fondbolag har med några få undantag haft svårt att konkurrera. En ytterligare trend som kraftigt tagit fart är hållbara investeringar, där fler och fler fondbolag tar detta på allvar och arbetar brett med hållbarhet genomgående i sitt fondutbud. Dessutom ser vi ett fortsatt ökat intresse från våra kunder att spara hållbart och Fondmarknaden.se arbetar för att förbättra och utveckla analysverktygen för att underlätta filtrering av hållbara fonder.

  • Fondmarknaden.se anser att ett hållbart sparande är framtiden, både vad gäller att få en bra avkastning på sitt sparande men också för att det finns stora möjligheter att påverka vår värld med hur vi investerar. Vi har därför i år arbetat in ett hållbarhetskriterium som vägts in i beslutet när vinnarna tagits fram. Möjligheten att bättre kunna analysera fonders hållbarhet ger investerare mer transparens och förvaltare tydligare hållbarhetsmål att arbeta mot. Tempot inom hållbara investeringar har ökat och det är en tydlig trend som vi ser kommer fortsätta, tillägger Mikael Tjäder.


Årets Fonder 2018 på Fondmarknaden.se

Årets Räntefond – Spiltan Fonder - Högräntefond

Årets Hedgefond – Atlant Fonder - Atlant Stability Offensiv

Årets Sverigefond – PriorNilsson - Realinvest A

Årets Nordenfond – Handelsbanken Fonder AB - Norden Selektiv A1

Årets Europafond – Fidelity - European Dynamic Growth Fund A

Årets Nordamerikafond – Swedbank Robur - Amerika

Årets Japanfond – SPP Fonder - Aktiefond Japan

Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond – SEB - Emerging Marketsfond

Årets Globalfond – OPM - Global Quality Companies A

Årets Branschfond – Skandia - Time Global

Årets Nykomling – Nordic Cross Asset Management - SEB Prime Solutions - Nordic Cross Small Cap Edge R

Årets fond – OPM - Global Quality Companies A

Årets fondbolag – Swedbank Robur

 

Läs mer här