Logga in   |  Bli kund
 
 

Politisk osäkerhet tynger Europa

Europabörserna inledde året starkt men har sedan fallit tillbaka något på ökad osäkerhet där handelskriget mellan USA och Kina starkt färgat av sig på den europeiska börsmarknaden.

Trots svaga makrosiffror i Europa fick regionen ändå lite ny energi av den oväntat svaga amerikanska jobbstatistiken som gav stöd åt spekulationer om kommande räntesänkningar.

Det breda Stoxx 600 toppade vid månadsskiftet april-maj och är för närvarande upp 12,0 procent för året.

Det finns en risk att Trump tar sikte på Europa som nästa motpart i handelskriget efter Kina. Nyligen skapades en snabb uppgörelse med Mexiko där landet lyckades avvärja gradvis upptrappade handelstullar då landet på pappret skulle ta tag i migrant-strömningen till USA från och genom Mexiko.

Mexiko är särskilt viktigt för fordonsindustrin som såg ett uppåtsving efter uppgörelsen. Den senaste tidens stimulanser i Kina har börjat få effekt och bedömare menar att det kan gynna Europa.

Europa präglas annars av politisk osäkerhet på flera håll, främst i Storbritannien och Italien. EU har också ögon på Italien och Grekland av budgetskäl.


Tyskland

Den tyska ekonomin är tudelad där industrin brottas med låga förväntningar medan tjänstesektorn istället är positiv. Inköpschefsindex för industrin är alltså nere på låga 44,3 i maj vilket signalerar kontraktion. För tjänstesektorn var det i stället överraskande bra med en ökning till 55,0. Industriorderingången och industriproduktionen fortsätter att sjunka, mätt i årstakt.

Tysklands centralbank säger sig se en "betydande inbromsning" i ekonomin och har helt sonika kapat sina tillväxtprognoser för landet.

Betydelsefulla Volkswagen minskade till exempel leveranser inom alla delmarknader i maj, där Asia Pacific tyngde mest med en nedgång om 10,5 procent. Bäst klarade sig bolagen på den inhemska marknaden, där nedgången var 2,0 procent.


Italien


Italien är det första EU-landet som fallit i kontraktion och landet slåss med ett kreditbetyg som ligger strax ovanför skräpnivå-status. Skulle det bli en nedgradering kan det leda till ny oro på marknaderna, i kraft av Italiens storlek. Italien, som i samband med Greklandskrisens uppsegling sades vara för stort för EU att rädda.

Premiärministern Giuseppe Conte är trött på ständiga politiska kampanjer som tar energi från regeringsuppdraget. Nyligen ökades konfliktnivån när han ställde ett ultimatum till sina vice premiärministrar. Båda var tvungna att förnya sitt löfte om att gå vidare med samarbete annars hotade han med att avgå. Både 5-stjärnerörelsen och Lega måste således utlova att man skall fortsätta samarbetet.

I EU-valet gick det högerpopulistiska Lega Nord starkt. Partiet säger sig vilja fortsätta att regera med 5-stjärnerörelsen. Från analytikerhåll ses det en möjlighet att partiledaren Matteo Salvini tillika vice premiärminister kan komma att utlysa ett nyval för att därigenom ta premiärministerposten i ett samarbete med Forza Italia.

Nyligen konstaterade EU-kommissionen att Italien bryter mot EU:s budgetregler på grund av sin höga statsskuld, vilket kan leda till disciplinära åtgärder. Grekland riskerar samtidigt att missa budgetmålen i år under räddningspaketet med EU.

För Italiens del fortsatte industriproduktionen att falla mer än väntat i april. Det handlade även om en nedgång förra månaden.


Storbritannien

Brexitsoppan i Storbritannien fortsätter. Det är ännu oklart vem som efterträder Theresa May som ny premiärminister och alltså ska ta de sista steget för landet att lämna den europeiska unionen. En av favoriterna att ta över är den tidigare utrikesministern Boris Johnson som nyligen gick mothårs mot EU och ansåg att britterna måste vara beredda att lämna förhandlingsbordet för att få till ett bra brexitavtal. Därmed ökade risken för en hård brexit i slutet av oktober när landet ska ha lämnat unionen enligt den senaste överenskomna deadlinen. Trycket ökade samtidigt på det brittiska ledarskapet att ta landet ur EU då brexitpartiet gick starkt i EU-valet.

Därtill kom oväntat svaga BNP-siffror. Ekonomin krympte 0,4 procent i april, jämfört med en minskning på 0,1 procent månaden innan. Detta samtidigt som industriproduktionen föll, tvärtom förväntningarna på en stigande produktion.

Den viktiga bilförsäljningen för Storbritannien fortsatte att falla i årstakt under maj. nedgången var 4,6 procent, jämfört med en minskning på 4,1 procent för en månad sedan.

Storbritannien och Sydkorea har nått en principöverenskommelse om ett frihandelsavtal i som garanterar fortsatt normal handel oavsett brexit-utgång. Det uppgav Storbritanniens handelsminister Liam Fox i ett gemensamt uttalande med Sydkorea, rapporterar Sky News. För Sydkorea utgör Storbritannien den näst största handelspartnern inom EU-blocket.


Norden


Norden har en relativt jämn tillväxttakt med starka statsfinanser.

Norge har för närvarande en hög BNP-tillväxt som gynnas av en uppgång i oljepriset och höga investeringar inom olje-industrin.

Finland, med den starka euron som valuta, har märkt av en svagare export. Den inhemska efterfrågan är dock stark.

För Sveriges del är siffrorna svårtolkade. Ekonomin är i tillväxt, till stor del tack var en stark export som gynnas av den svaga kronan. Sverige har dock känt av en lägre efterfrågan i Tyskland. Samtidigt tyngs Sveriges ekonomi av sjunkande bostadsinvesteringar.


Summering


Europa har påverkats av handelskonflikten mellan USA och Kina. Förväntningar om räntesänkningar i USA och stimulanser i Kina kan dock gynna den europeiska ekonomin, där särskilt fordonsindustrin kan gynnas av Kina-stimulanser. Politisk osäkerhet i Storbritannien och Italien ligger som en blöt filt över regionen och dragloket Tyskland ger ingen entydig bild av vart ekonomin är på väg.


Möjligheter


+ Kinesiska stimulanser drar upp Europa med dragloket Tyskland och dess fordonsindustri.
+ När brexit är över i höst kan unionen äntligen fokusera på andra viktiga områden.
+ Ett enskilt handelsavtal med USA kan skapa möjligheter för enskilda sektorer.


Hot

- Ett sänkt kreditbetyg för Italien skulle leda till ökad osäkerhet för regionen.
- En hård brexit vid oktober månads utgång kan skapa oöverblickbara konsekvenser.
- Skulle Trump pressa Europa som nästa part i sitt handelskrig kan industrin ta skada.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.