Så har vi investerat i våra aktiva fondportföljer 2020

Richard_Kristoffersson_rund.pngIntervju med vår ansvariga portföljförvaltare på Fondmarknaden.se, Richard Kristoffersson. Richard är portföljförvaltare och produktspecialist och har huvudansvaret tillsammans med stöd av investeringskommittén för våra aktiva fondportföljer. Här ger han sin syn på det händelserika året 2020 och beskriver hur de agerat under året.

Hur skulle du sammanfatta året 2020 hittills?
Jadu, hur sammanfattar man ett år som detta egentligen? Ur ett privat perspektiv så har det för många varit ett riktigt tufft år. Alla har på något sätt drabbats av denna pandemi, och vissa har tyvärr drabbats hårdare. Man inser ju att det viktigaste vi har är vår hälsa och våra nära och kära. Men man inser också vikten av att faktiskt ha ett sparande, en buffert för att klara sig, om man till exempel skulle bli av med jobb eller företag.

Ur ett börsperspektiv så skulle jag sammanfatta året som otroligt händelserikt och intressant! Det har verkligen inte varit någon brist på börshändelser. Det tydligaste såklart i och med börsraset som skedde i våras, och sedan alla nyheter och icke-nyheter som konstant fyllde våra nyhetsflöden. Det kom nyheter om nedstängningar, restriktioner, inreseförbud, stimulanspaket, konjunkturprognoser, räntebesked, vaccin och så vidare. Allt måste man sortera och analysera för att sedan bestämma sig för en strategi, och även om det är svårt och utmanande, speciellt när flödet av nyheter och händelser är så stort som det varit i år, så är det otroligt givande när man får ett gott resultat.

För många privatsparare tror jag att det blev ett uppvaknande efter börsraset. Vi har blivit lite för vana med börsuppgången som varit de senaste åren, och var man inte beredd på att ta risk, så fick man nu veta vad det innebär. Det visar på vikten av att alltid ha rätt risknivå i sitt sparande, att man är beredd på att man kan förlora pengar på börsen. Men viktigast av allt är kanske läxan om att man inte ska drabbas av panik, har man en strategi så ska man hålla sig till den, självklart kan man omvärdera sin strategi, men man ska ändå hålla sitt spår. De som fick panik efter vårens börsras och sålde av allt på botten har missat en fantastisk börsperiod och förlorat mycket pengar.

Vilka kriterier tittar du på när du väljer fonder till portföljerna?
Det kan låta självklart, men jag gillar fonder som under lång tid är bättre än sina konkurrenter. Jag vill hitta förvaltare som kontinuerligt är bättre än sina konkurrenter både när börsen går bra, och när den gå dåligt. Det viktigaste för mig är inte att hitta fonder som ger högst avkastning under extremt goda börstider. Motståndskraft när börsen trendar nedåt, samt styrkan att snabbt kunna anpassa portföljen efter rådande marknadsläge däremot är något som jag tycker ger långsiktighet och trygghet.

Vilka förändringar har du gjort i portföljerna under året?
I våras valde vi att sälja av alla företagsobligationsfonder som vi då var investerade i. Vi såg att tillgångsslaget inte var tillräckligt likvid för de stora utflödena som skedde och därför skulle få svårt att hantera situationen. Vårt beslut visade sig vara korrekt då denna typ av, enligt KIID-risken lågriskfonder, sjönk väldigt mycket på kort tid. Vi sålde också av lite innehav exponerade mot Japan. Istället valde vi att investera i olika hedgefonder som kunde hjälpa till att hålla ner volatiliteten i portföljerna. Vi behöll en hög exponering mot IT och teknik jämfört med jämförelseindex.

Under sommaren minskade vi vår exponering mot Europa och Indien till fördel för en kinafond samt att vi köpte tillbaka lite företagsobligationer.

Under september minskade vi exponeringen mot USA samt IT och teknik något. Vi red på den vågen under hela året med mycket goda resultat, men kände oss något osäkra inför eventuella rekyler och valde därför att vikta ner något. Vi ökade samtidigt exponeringen mot läkemedelssektorn.

Hur har portföljerna gått under året?
Våra Aktiva fondportföljer har presterat väl under året. Vi valde att ha is i magen efter börsraset i våras och inte göra allt för drastiska förändringar, detta eftersom att börsras ofta följs av starka återhämtningar, även om de inte brukar vara så starka som denna. Som alla vet så har det under året varit positivt att vara investerad mot aktiefonder och även mot sektorer som IT och teknik.

Nedan följer avkastning för portföljerna från årsskiftet fram till skrivande stund, den 3 december. (innan avgifter)

Aktiv Defensiv:    2,58 %
Jämförelseindex:   1,36 %

Aktiv Balanserad: 4,62 %
Jämförelseindex:    2,03 %

Aktiv Offensiv:      11,55 %
Jämförelseindex:    1,72 %

Aktiv Tillväxt:       15,27 %
Jämförelseindex:    2,17 %


Hur är din syn på marknadsläget just nu?
Jag skulle beskriva min syn som försiktigt positiv till börsen. Jag tycker fortfarande att det saknas attraktiva alternativ, och långsiktigt ser det fortsatt gynnsamt ut. Räntorna är låga och ser ut att stanna på dessa nivåer länge, stimulanspaketen har satt ordentlig fart på börsen, och det låter som att fler paket är att vänta, speciellt om det kommer dåliga nyheter. Centralbankerna vill inte riskera att snubbla tillbaka, och kommer därför att agera snabbt om det skulle behövas.

Nyheterna om att flera bolag har vaccin på gång är såklart också mycket positivt. Det man ska ha koll på är att mycket av de positiva nyheter som kommit, och förhoppningsvis kommer i framtiden, redan är inprisade. Och även om börserna på många håll har återhämtat sig och lite därtill, så kvarstår volatiliteten, och risken att det kommer en sättning till är såklart inte obefintlig. Jag tycket det är klokt att investera sina pengar på börsen, men man ska göra det med en tydlig plan som är anpassad efter sin egen risktolerans.

Läs mer om våra aktiva fondportföljer

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.