Diversifierad portfölj ger högre och stabilare avkastning

En av de bästa metoderna för att du långsiktigt ska lyckas med dina investeringar är att ha en väldiversifierad portfölj med inslag av både aktier och räntepapper utifrån din riskprofil. En väldiversifierad portfölj innebär att du har innehav i flera olika tillgångsslag. Man brukar säga; lägg inte alla ägg i samma korg. Det vill säga; investera inte på enbart en marknad eller i en sektor, köp inte enbart svenska aktiefonder, för om den svenska marknaden går dåligt så går hela din portfölj ned. Om du istället sprider dina innehav över fler tillgångsslag, marknader och sektorer har du större chans att få en god och jämn utveckling i din portfölj.

Det är bevisat att en diversifierad portfölj med investeringar i olika tillgångsslag, sektorer och regioner minskar investerarens risk utan att det behöver gå ut över den förväntade avkastningen. Långsiktigt har aktier varit det bästa investeringsalternativet, så har man en lång sparhorisont så är en diversifierad portfölj med aktiefonder det bästa alternativet.

Ränta-på-ränta-metoden
Fördelarna med en långsiktig strategi är många, och där ”ränta-på-ränta-effekten” är den kraftfullaste metoden för att dina investeringar över en längre period ska utvecklas starkast. Ju längre tidshorisont och ju högre tillväxttakt desto högre blir totalsumman.

Ett exempel är följande: En investering på fem år med 10 procent i årlig avkastning ger ca 61 procent. Är tidshorisonten istället 10 år med samma 10 procent i årlig avkastning blir totalavkastningen, 159 procent, det vill säga att om du dubblar tiden du sparar, så ökar du avkastningen med ännu mer, i detta fall 2,6 gånger.

Sträva efter jämn avkastning
För en långsiktig placerare är dessutom en portfölj med en jämn avkastning över tiden att eftersträva, snarare än en portfölj med stora svängningar. Den främsta anledningen är att avkastningen blir högre med en jämn avkastning, vilket är troligare med en väldiversifierad portfölj.

Exemplet nedan visar effekten av ränta-på-ränta med en jämn avkastning över tiden. (Det går såklart inte att ha en så jämn avkastning jämt, utan detta är bara ett exempel).

 År1
 23
4
 56
 78
9
10
 Tot.summaAvkastning*
 Avkastning 10%10%
10%
10%
 10% 10% 10%10%
10%
 10% 100% 159 %
 Avkastning 16% -4% 17% -3% -2% 15% 20% 16% 27% -2% 100%