Oro för fortsatt inflation och skenande energipriser pressar börsen nedåt

Börsglädjen från juli blev kortvarig och under augusti sjönk börserna tillbaka på grund av oro för att det eventuellt kommer krävas fler räntehöjningar för att hålla ned inflationen samt rädsla för de ökande energipriserna.

Breda Stockholmsindex som återhämtade sig så fint i juli föll tillbaka och sjönk med 6,25 procent under augusti. Den uppgång som i efterhand bara blev ett glädjeskutt raderades snabbt ut när inflationsoron återigen steg. Mest orolig är man för energipriserna som med all säkerhet kommer skena ännu mer när vi närmar oss vintern. Det kommer med största sannolikhet bli tufft, inte bara för hushållen, men även för energitunga industrier som kommer få svårt att höja sina priser för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Även det amerikanska indexet S&P 500 sjönk under månaden, i svenska kronor mätt landade nedgången på 4,1 procent. I USA ser det nu ut som att man sannolikt kommer klara sig undan recession, även om landet enligt vissa mått redan befinner sig i recession. Inflationen sjönk från 9,1 procent i juli till 8,5 procent för augusti. Kongressen godkände ett förslag för att minska inflationen genom att sänka budgetunderskottet och investera i hållbar energi. Arbetsmarknaden står emot bra och sysselsättningsgraden ökade under månaden mer än väntat. 

I Europa har Tyskland och Storbritannien haft det tufft. Tyska börsen har tyngts främst av energikrisen där Ryssland nu senast valt att stoppa gasledningen Nordstream 1 som svar på Europas och resten omvärldens sanktioner. I Storbritannien har det dessutom varit lite politisk osäkerhet inför vem som ska efterträda Boris Johnson som premiärminister. 

Europeiska centralbanken
ECB fattar sitt penningpolitiska beslut i början av september och förväntningarna är att styrräntan kommer höjas med 0,50 – 0,75 procentenheter.

Riksbanken har årets fjärde penningpolitiska möte den 19 september, även då väntas styrräntan höjas. Det är svårt att förutse hur långt man kan tänkas gå med räntehöjningarna, allt beror på vad som sker med inflationen. Det finns de som tror att inflationsmålet kan komma att justeras upp från dagens 2 procent, vilket i kombination med att inflationen mattas av, gör att man kan lugna ner höjningstakten. Förhoppningsvis når vi räntetoppen någon gång under mitten av 2023.

Våra Aktiva Fondportföljer har under månaden gett blandad avkastning. Defensiv, Balanserad och Offensiv är i stort sett oförändrade, likaså deras jämförelseindex. Tillväxt har gett positiv avkastning, men inte i samma utsträckning som sitt jämförelseindex. Vi kommer i början av nästa månad genomföra en del portföljförändringar med både fondbyten och ändrade vikter bland befintliga innehav.
Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.