Hållbarhet på Fondmarknaden.se


Kärnan i fondmarknaden.se’s hållbarhetsarbete är att underlätta för kunder att investera hållbart. Det sker till exempel genom att presentera Morningstars ESG-data för alla fonder som distribueras på plattformen samt möjliggöra filtrering i fondlistor på följande parametrar:

•    Låg CO2-risk
•    Hållbara fonder (enligt data från Morningstar)
•    Fossilfria fonder
•    Oönskade innehav

Fondmarknaden.se erbjuder en fondhandelsplattform med ett brett fondutbud och därför är vår ambition att det för dig som kund ska vara lätt att urskilja hållbara fonder från icke-hållbara. Fondmarknaden.se erbjuder ingen investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer varför hållbara fonder inte kommer att exponeras eller lyftas framför icke-hållbara fonder.

Aktivt förvaltade portföljer

Fondab har valt att inte beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut i enlighet med artikel 4.b i Disclosureförordningen för de Aktivt förvaltade portföljerna.

Investeringsbeslutsprocessen tillämpas vid sammansättning av de aktivt förvaltade fondportföljerna. Skäl för beslutet att inte beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen baseras på att de aktivt förvaltade portföljerna utgör en mindre del av Fondabs verksamhet. Det innebär att arbetet med att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer utgör ett oproportionerligt stort arbete i relation till storleken på Fondab som företag och den aktivt förvaltade affären. I tillägg till det första skälet kan det anges att portföljerna endast består av fonder och inga andra finansiella instrument. Det ska dock noteras att Fondab är positiv till det hållbarhetsarbete som just nu genomsyrar branschen och vill verka för att styra kapitalflöden till hållbara fonder.

Fondabs mål med portföljerna är att avkastningen ska överträffa respektive jämförelseindex och allokerar portföljerna på ett sätt som överensstämmer med det mandat som ges för respektive portfölj. Fondab har inte marknadsfört någon av de aktivt förvaltade portföljerna som ”hållbar”.

Fondab har, istället för att beakta negativa hållbarhetskonsekvenser, valt att inkludera ESG-faktorer som baseras på data från Morningstar som en del av investeringsbeslutsprocessen. En hållbar fond ska alltid väljas framför en fond som inte är hållbar om de båda fonderna i övrigt har samma egenskaper och är jämförbara gällande exponering, risk, historisk avkastning och avgift.