Partners

 

MFEX_logotyp.jpg

MFEX är vårt moderbolag, teknikleverantör
och fonddistributör.

 

Intervenia_logotyp.jpg

Intervenia är vår samarbetspartner för tjänsten Direktpension. 
En tjänstepension för egenföretagare.

 

Savr_logo_jpg.jpg

SAVR är ett anknutet ombud till Fondab AB. 

Fondab hanterar alla transaktioner och förvaring av värdepapper för Savrs räkning. Savr är en sparandeplattform med 1300 fonder.