Vi stödjer


Fondmarknaden.se är Barncancerfondens vänföretag

”Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten! Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

Som Vänföretag till Barncancerfonden kan vår forskning rädda ännu fler liv och skapa ännu bättre behandlingsformer. Och inte minst ge drabbade barn och deras familjer en bättre livskvalitet."

Läs mer om Barncancerfondens arbete via länkarna nedan.

Källa: Barncancerfonden.se och barncancerfondensvanforetag.se


Fondmarknaden.se stödjer UNHCR

"Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska samarbetspartner som samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media."

Läs mer om arbetet som Sverige för UNHCR utför via länken nedan.

Källa: www.sverigeforunhcr.se