Logga in   |  Bli kund


Vad är Premium?
En exklusiv tjänst
Med över femton års erfarenhet som aktör inom fondhandel erbjuder vi dig som Premiumkund en skräddarsydd investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Du får våra bästa villkor och en engagerad kapitalförvaltare som kan skräddarsy en fondportfölj utifrån dina specifika förutsättningar och önskemål. Vi är fondspecialister och erbjuder ett alternativ till dyra Private Banking-tjänster. Inga onödiga kostnader. Istället bra villkor, expertis och engagemang.

Krav på kapital
  • 500.000 SEK i innehav
Fondexpert
Till er tjänst


Premiumtjänster
Investeringsrådgivning/skräddarsydd förvaltning
Vår kapitalförvaltning riktar sig mot privatpersoner eller företagare som behöver hjälp att placera sina pengar. Vi erbjuder både rådgivande- och diskretionär kapitalförvaltning beroende på behov och önskemål.

Investeringsrådgivning

Skräddarsydd förvaltning


Aktiv förvaltning
Inom portfölj-förvaltningen har vi vår s.k. Aktiva förvaltning där vi tagit fram fyra olika fondportföljer med olika risknivåer. Som kund får du löpande information om vilka förändringar som genomförts och varför.

Aktiv förvaltning

Företag
Karensbolag
För dig som aktieägare som låter ditt aktiebolag vara vilande under minst fem år, i syfte att minska skatten till 25 % efter perioden, kan vi åta oss uppdraget att skräddarsy en fondportfölj efter dina önskemål.

Karensbolag


Direktpension
I samarbete med pensionsföretaget Intervenia kan Fondmarknaden.se tillhandahålla Direktpension utan försäkring - ett fördelaktigt pensionssparande för dig som företagare. Vi erbjuder ett unikt Direktpensionskonto som förenklar administrationen av direktpension utan försäkring och vi kan givetvis förvalta fondsparandet åt dig.

Direktpension